Osvrt na tržište za 18.12.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 18.12.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 18.12.2019. - voće i povrće. Kakvo je interesovanje za povrćem u ovom periodu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 18.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 18.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakav je trend cena stoke po kategorijama sredinom nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 18.12.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 18.12.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 18.12.2019. - subvencije i regulative. Kakva je budućnost organske poljoprivrede u Vojvodini? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 17.12.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 17.12.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 17.12.2019. - voće i povrće. Kako se kreću cene povrća u predprazničnom periodu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 17.12.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 17.12.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 17.12.2019. - žitarice i uljarice. Kako se kretala cena kukuruza na današnji dan? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 17.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakav je trend cene svinja u nerednom periodu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 16.12.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 16.12.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 16.12.2019. - voće i povrće. Kakva je ponuda voća i povrća u predprazničnom periodu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 16.12.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 16.12.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 16.12.2019. - žitarice i uljarice. Koliko je interesovanje za zrnom soje na samom početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 16.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.12.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Po kojoj ceni je trgovana sojina sačma na samom početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.