Osvrt na tržište za 28.04.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 28.04.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 28.04.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka,šta će se plaćati za utovare?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 28.04.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 28.04.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 28.04.2022.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 27.04.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 27.04.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 27.04.2022.-žitarice i uljarice,nije bilo promena u ceni ?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 27.04.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.04.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.04.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka, i dalje je aktuelna nabavka prasadi?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 27.04.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 27.04.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 27.04.2022.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 27.04.2022.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 27.04.2022.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 27.04.2022.-voće i povrće-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 26.04.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 26.04.2022.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 26.04.2022.-žitarice i uljarice, slabo interesovanje od strane kupaca?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 26.04.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.04.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.04.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka, Zadržava se nivo cena?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani

Osvrt na tržište za 26.04.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 26.04.2022.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 26.04.2022.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani