Osvrt na tržište za 23.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 23.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 23.08.2018. - žitarice i uljarice. Preko Info Tim Logistika je danas zabeležena realizacija suncokreta, po ceni od 29din/kg+PDV, u količini od 500t. Ostale ponude suncokreta su se kretale u opsegu cena od 29-30din/kg+PDV

Osvrt na tržište za 23.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Današnja ponuda stoke je bila raznovrsna: bikovi aberdeen angus i simentalci, jagnjad, junice aberdeen angus, nazimice za priplod, ovce, farmska prasad i farmske tovne svinje. Prijavljena je realizacija farmskih tovnih svinja, po ceni od 145din/kg+PDV na odloženo plaćanje, a bila je prisutna i tražnja za njima.

Osvrt na tržište za 23.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 23.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 23.08.2018. - voće i povrće. Na današnji dan, jedino povrće sa definisanom cenom je bio crni luk u pakovanjima od 10kg, 30din/kg+PDV. Bez cene smo u ponudi imali karfiol, krompir, beli luk, papriku, paradajz i šargarepu. Od voća su se danas u ponudi našle jabuka, kruška, lubenica, nektarina i šljiva, bez definisanih cena.

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas smo imali aktivnu ponudu farmske prasadi po ceni od 275din/kg+PDV, prasadi iz otkupa po ceni od 210din/kg+PDV, uz spremnost ponuđača da se na terenu koriguje cena na dole, jer je veoma mala tražnja na tržištu i za ostalim kategorijama stoke.

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - žitarice i uljarice. Današnje ponude suncokreta su se kretale u opsegu cena od 29-31din/kg+PDV, pri čemu nismo imali prijavljene realizacije. I dalje vlada veliko interesovanje za paritetnu razmenu suncokreta za sačmu, ali nijedna od uljara nije opredelila uslove razmene. 

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - voće i povrće. Šljiva polako nestaje iz ponude voća, te su se danas u ponudi voća našle jabuka, industrijska i konzumna, kruška i nektarina, dok je ponuda povrća bila nešto raznovrsnija - karfiol, krompir, beli i crni luk, paprika slonovo uvo, paradajz i šargarepa. Od traženog povrća danas se ističu paprika babura i slonovo uvo, dok su u traženom voću još uvek breskva, kajsija, kupina, malina, nektarina i šljiva.

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas smo na domaćem tržištu mogli primetiti da je cena tovnih svinja u ponudi imala trend pada, kako saznajemo na terenu, usled situacije na tržištu koju su otkupljivači i klanice nametnuli prodavcima, te se cena koju su plaćali za tovne svinje farmske i mini farma kretala od 155-165din/kg sa PDV-om. Ističemo i saznanje koje smo dobili od saradnika da je uspostavljena zabrana izvoza jaganjaca prema Izraelu, što bi moglo uticati na cene prometovanja kod nas.

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - žitarice i uljarice. Danas smo beležili realizaciju suncokreta po akontnoj ceni od 30din/kg sa uračunatim PDV-om u količini od 150t na paritetu Srema. Informacije sa terena su prilično oprečne, dok jedni najavljuju pad konačne cene na 27din/kg+PDV, drugi se nadaju većoj ceni, koja je uslovljena ne baš takvim prinosom kakav se očekivao.

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - voće i povrće. Ponuda voća i povrća se ne menja primetno, ali je raznovrsna i obimna: velike količine jabuke, kruške, nektarine i šljive; karfiola, krompira, belog i crnog luka, paprike slonovo uvo, paradajza i šargarepe su se danas našle u ponudi. Sezona šljive polako prolazi, ali očekujemo sve veće količine jabuke.