Osvrt na tržište za 17.10.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 17.10.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 17.10.2019. - voće i povrće. Po kojoj ceni se nudio kupus? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 17.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakav je trend kretanja cena svinja pri kraju nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 17.10.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 17.10.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 17.10.2019. - subvencije i regulative. Kako je raspoređen fond za razvoj lovstva do kraja 2019. godine? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 16.10.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 16.10.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 16.10.2019. - voće i povrće. Kakav je trend cene peršuna? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 16.10.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 16.10.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 16.10.2019. - žitarice i uljarice. Koju cenu je zrno soje moglo postići na današnji dan? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 16.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Po kojim cenama se trgovala suncokretova sačma? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 15.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Koja je tendencija cene suncokretove sačme? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 15.10.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 15.10.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 15.10.2019. - voće i povrće. Po kojoj ceni se nudila jabuka? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 15.10.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 15.10.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 15.10.2019. - žitarice i uljarice. Koje cene se mogu postići za kukuruz odvežen u luku? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.