Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-22.02.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-22.02.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-22.02.2019. - kukuruz. Trend kretanja cene kukuruza tokom nedelje je bio u padu. Dobra ponuda kukuruza obeležila je početak radne nedelje. Tokom nedelje cena kukurza, SRPS, u ponudi se kretala od 15.7-16.4 din/kg+PDV, dok je trgovanje od strane saradnika prijavljeno u rasponu od 15.65-16 din/kg+PDV. Kako saznajemo, nezvanično, na terenu je trgovano i po cenama ispod 15.6 din/kg+PDV. Pad cene kukuruza na FOB-u, ograničava izvozničke firme, a nabavka repro-materijala i priprema za predstojeću setvu je period kada proizvođači nude svoju robu na tržište i pojačavaju ponudu.

Osvrt na tržište za 21.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na domaćem tržištu ponuda jagnjadi se kreće po ceni od 280-285 din/kg+PDV, cena je u porastu uz saznanja na terenu da je aktiviran izvoz ove kategorije u Izrael i Tursku. Ovce za klanje Vitemberg se nude po ceni od 120 din/kg+PDV, i pregovori o trgovanju su u toku po ceni od 115 din/kg+PDV. Prasad farmska danas su u porastu sa cenom ponude, te se ista kreće od 270-280 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 21.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.02.2019. - žitarice i uljarice. Pad cene kukuruza i nestabilna cena uzrokuje teže trgovanje ovom merkantilom. Cene u ponudi se kreću od 15.8-16 din/kg+PDV za SRPS kvalitet, a za kukuruz sa vlagom do 16% ponuđena je cena od 15.5-16 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu kukuruzom se na terenu trguje i po cenama od 15.5-15.9 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - subvencije i regulative. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo donosi KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI KOD POSTUPAKA KOMASACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI. Vlada donosi ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEŠKOG DOKUMENTA ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE I TRŽIŠTA MALINE U REPUBLICI SRBIJI

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - uljarice i žitarice

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - uljarice i žitarice

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - uljarice i žitarice. Nastavlja se trgovanje kukuruzom po ceni od 15.8 din/kg+PDV. Cene u ponudi se kreću od 15.8-16.3 din/kg+PDV. Na terenu ima potražnje za kukuruzom na svim paritetima, ali kupci i prodavci se mimoilaze u ceni kukuruza.

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od sojinih sačmi danas smo imali u ponudi sojinu sačmu u Somboru po ceni od 43.6 din/kg+PDV, sačma u Obrenovcu se nudila po ceni od 43.8 din/kg+PDV. Sojina sačma u Zrenjaninu po ceni od 44.5 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - žitarice i uljarice. Posle dužeg vremena smo registrovali ponudu ječma, ali su cene bile u skladu sa nestašicom ove robe. Tako smo beležili trgovanje džakiranim ječmom, 13t, po ceni od 22.5 din/kg+PDV, dok su se veće količine ječma u rinfuzi nudile po ceni od 23.5-23.6 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas u ponudi od sojinih sačmi imali smo sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44.5 din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 43.7-44 din/kg+PDV. Sojina sačma u Obrenovcu i dalje se nudi po ceni od 44 din/kg+PDV. Danas smo na terenu imali prijavljenu realizaciju za sojinu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 44.2 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 19.02.2019. - subvencije i regulative. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2019. GODINI