Osvrt na tržište 05.07.2017.

Na osnovu kretanja cene ponude i potražnje za dan 05.07.2017. godine primetan je sledeći trend prometa roba preko Info Tim Logistika-berze informacija. Promet roba se odnosi na tržište Srbije. KUKURUZ Primetna je smanjena ponuda prirodno suvog kukuruza,cene u ponudi se kreću od 16.5-17din/kg+PDV, a prijavljeno je trgovanje na 16.5din/kg+PDV.Smatra se da nema većih količina u ambarima i da je ponuda zbog toga smanjena.Cena veštački suvog kukuruza ima trend rasta, I ponuda je na17din/kg+PDV na više pariteta.Ta cena je ostvarena I u trgovanju za količinu od 300t.Naravno interesovanje i od kupaca i od ponuđača je da li cena ove robe ide još na gore.  PŠENICA Primetno je veliko interesovanje za ovom žitaricom i po pitanju tražnje ali i po pitanju cena.Danas je ponuđena cena od 17-17.5din/kg+PDV, a prijavljeno je trgovanje od16.5 -17din+PDV.Traže se ponuđači većih količina gde bi se mogla praviti dinamika isporuke,a sve i dalje zanima otkupna cena i pomno se prati svako trgovanje.Većina proizvođača se samo informiše oko cena I čeka dalji rast.   JEČAM I dalje je mala ponuda u odnosu na tražnju, ponuđene cene na tržištu se kreću od 14.7-15.4din/kg+PDV SOJA Zrno soje se I dalje nudi po ceni od 49din/kg+PDV, Nema bitnijih promena oko kupaca i novih potraznji za ovom robom. Kupci i nemaju veliki izbor oko ponuđenih količina, pa u nedostatku boljih cena moraju da prate trziste. SOJINA SAČMA Prodavci sojine sačme se vec danima ne izjašnjavaju oko ponuđenih cena i operativnosti robe. Na osnovu povratnih informacija od prodavaca dolazimo do zaključka da je upitno oko operativnosti i vremena isporuke. Najviše izgleda za isporuku ima bečejska sačma, čija je aktuelna cena 50.2/kg+PDV. STOKA Ponuđene cene za farmske svinje su od185-195din/kg+PDV. Neki klaničari plaćaju 185din/kg+PDV avansno. Ponuda bikova simentalaca i holštajna 235din/kg+PDV. Povratna informacija od jpoljoprivrednog proizvođača je da je realizovao prodaju bikova simentalaca na 250din sa PDV-om. Konkretno definisana tražnja je izostala.  POVRĆE Cena šargarepe ide do 35din/kg+PDV.Šargarepa 2.klase do 20din/kg+PDV.Mlada šargarepa do 40din/kg+PDV.Krompir mladi crveni 25din/kg+PDV. Krompir beli 27din/kg+PDV.Paradajz do 60din/kg+PDV.Paprika babura 50din/kg+PDV.Paprika roga 60din/kg+PDV.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima

O B A V E Š T E Nj E o Javnom konkursu za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, a koji su od javnog interesa u 2017. godini Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima objavljen je u Službenom glasniku broj 62 od 26.06.2017. godine i stupio je na snagu danom objavljivanja, odnosno 26.06.2017. godine. Danom stupanja na snagu ovog zakona, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavlja sa radom kao Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom. U skladu sa navedenim, a u vezi Javnog konkursa za sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, a koji su od javnog interesa u 2017. godini, nema izmena u smislu opštih uslova učešća, dokumentacije koja se podnosi prilikom konkurisanja, načinu dostavljanja dokumentacije (osim naziva ministarstva na koverti) i roka za podnošenje prijava. Kao što je objavljeno u konkursu dana 20. marta 2017. godine, na internet stranici ministarstva i portalu e-Uprave, rok za podnošenje prijava je od 3. jula do 21. jula 2017. godine.

Osvrt na tržište 03.07.2017.

Na osnovu kretanja cene ponude i potražnje za dan 29.06.2017. godine primetan je sledeći trend prometa roba preko Info Tim Logistika berze informacija. Promet roba se odnosi na tržište Srbije. KUKURUZ: Povećano je interesovanje za tržište kukuruza. Kukuruz beleži blag trend rasta cena u odnosu na prethodne dane. Ponuda prirodno suvog i veštački suvog kukuruza je nešto slabija. Cene se kreću u rasponu od 16.4–17din/kg+PDV za veštački suv, odnosno od 16din/kg+PDV za prirodno suv kukuruz. PŠENICA: Primetan je značajan porast interesovanja za tržište pšenice. Uprkos velikom interesovanju, ponuda i potražnja su nešto slabiji u odnosu na prethodne dane. Usled nepoznatih količina ovogodišnjeg roda i reakcije Direkcije za robne rezerve sa cenom od 18diN/kg+PDV, cena na tržištu Srbije još uvek nije definisana. Cene pšenice roda 2016 i roda 2017g. su trenutno izjednačene i kreću se u rasponu od 16.5-17din/kg+PDV. STOČNO BRAŠNO: Stočno brašno beleži isti trend cena u odnosu na prethodni dan. Cena za stočno brašno se kreće u rasponu od 10-11din/kg+PDV. Povećano interesovanje za cene u mlinskoj industriji. JEČAM: Primetan je značajan porast potražnje za ječmom. Cena je bez velikih oscilacija uprkos velikoj potražnji i kreće se u rasponu od 14.4-14.7din/kg bez PDV. Ovakvo kretanje cena, ponude i potražnje za ječmom u direktnoj je vezi sa trenutnim prometom pšenice na tržištu Srbije. Konačno definisanje tržišta ječma može se očekivati nakon formiranja cene pšenice. SOJINO ZRNO: Soja u zrnu beleži stabu ponudu i tražnju. Trgovanje je usmereno uglavnom ka krajnjim kupcima koji su spremni da plate 45.5-48din/kg bez PDV. SOJINA SAČMA: Na tržištu Srbije postoje značajne količine operativne sojine i suncokretove sačme. Uprkos značajnim količinama robe potražnja je slaba. Cene za suncokretovu sačmu se kreću u rasponu od 16-16.5din/kg bez PDV, za sojinu sačmu 48din/kg bez PDV, u zavisnosti od proizvođača. SVINJE: Na tržištu Srbije ne beleži se značajna ponuda i tražnja svinja. Cene se kreću u širokom rasponu: 1. Tovljenici farmski od 185-195din/kg bez PDV; 2. Tovljenici mini farma 190din/kg bez PDV; 3. Prasad mini farma 248din/kg bez PDV; Primetan je izvoz prasadi u Crnu Goru po ceni od 2e/kg bez PDV. VOĆE I POVRĆE: Kada je tržište povrća u pitanju povećano je interesovanje za krompirom i lukom. Cena krompira je 20din/kg bez PDV. Cena luka se kreće u rasponu 10-14din/kg bez PDV. Ljubičasti luk je dostizao cenu od 37din/kg sa PDV-om. Pored krompira i luka povećano je interesovanje za paprikom i šargarepom. Kada je tržište voća u pitanju, povećana je ponuda lubenice, nektarina i kajsije. Lubenica se kreće u rasponu 16-20din/kg sa PDV. Cena kajisije se kreće u rasponu od 55-65din/kg bez PDV. Ostale robe prometovane preko Info Tim Logistike beleže isti trend cena, ponude i tražnje kao i prethodnog dana.

Osvrt na tržište 20.06.2017.

Ponuđači soje nisu definisali cenu oko ponude, Farm commerc kao jedan od kupaca za soju danas plaća 47+pdv, fca utovareno. Trgovanja nije bilo. Bečejska sojina sama realizovana na 49din/kg+PDV, Što se tiče suncokretove sačme, jedan od prodavaca je izašao sa ponudom od 16.5din/kg+PDV za dijamantovu suncokretovu sačmu,ali kaže da pregovara za veću cenu i veću kolicinu sa kupcem, pa ćemo videti sutra sta je prošlo kao cena Veštački suv kukuruz je trgovan po 16din/kg+PDV fca utovareno prodavac i 16.2din/kg+PDV fca luka Novi Sad, prirodno suv kukuruz i dalje u zavisnosti od procenta vlage na 15.8-16din/kg+PDV. Kupci danas malo konkretniji, ali suzdrŽani oko cene sta bi platili, treba im kukuruz koji će izvlačiti krajem mesece juna ili jula. Pšenica starog roda kreće se po ceni 16.5-17din/kg+PDV. Poljoprivredni proizvođač je prijavio trgovanje manjom količinom pšenice na 17din/kg+PV, analize: 12.7 protein, 25 gluten. Cene za novi rod pšenice još uvek neizvesne. Stočni ječam novog roda istrgovan po 13.6din/kg+PDV, ponude idu do 14din/kg+PDV, kupci zainteresovani. Ponuđene cene za danas, za tovljenike mini farma 190-193din/kg+PDV, otkup 190din/kg+PDV. Cena ide gore, jer tovljenika nema. Bikovi simentalci 1.94eura/kg+PDV, holštajn 1.70-1.75eura/kg+PDV, u dinarskoj protivvrednosti.

Osvrt na nedelju 19.06-23.06.2017.

Preko Info Tima zabelezeno je trgovanje 1.755t, ukupne vrednosti 30.282.500,00 PSENICA I u toku ove nedelje, najvise interesovanja bilo je za psenicu rod 2017. Uglavnom je najvece interesovanje oko procene prinosa, kvaliteta I naravno sa kojom cenom ce se izaci na trziste. Uradjeni su I prvi otkosi za ovu zitaricu, i po recima mnogih, prinos I kvalitet ovogodisnjeg roda je daleko manji nego prosle godine. Pred kraj ove nedelje imali smo I prve ponude za psenicu rod 2017. Raspon cena je bio veliki, od 15.6-15.8din/kg+PDV do 16.00- 16.5din/kg+PDV. Trgovanje nije prijavljeno. Sto se tice traznje, uglavnom su izasle mesaone sa svojim uslovima otkupa a to je 16din/kg sa PDV-om prema poljoprivrednim proizvodjacima, fca otkupno mesto otkupljivaca. Sto se tice starog roda psenice I dalje je bio sirok raspon cena u ponudi od 16.5-17din/kg+PDV za psenicu srps kvaliteta. Dosta slabo interesovanje za ovu psenicu u ovom periodu. KUKURUZ Sto se tice kukuruza za ovu nedelju poprilicno mirno I bez nekih vecih oscilacija oko cene I trgovanja. Ponudjaci dosta suzdrzani oko ponuda robe, pod izgovorom da su sada zauzeti oko predstojecih zetvi. Sto se tice traznje, izvoznici I dalje prate trziste, interesantna je svaka ponuda kukuruza vestacki suvog, uz produzeni lager cak do kraja jula. Preko Info tima belezli smo realizacije za kukuruz do 15%vlage, 150t po ceni od 15.8din/kg+PDV, prirodno suv 125t, po ceni od 15.8-16din/kg+PDV I vestacki suv kukuruz 850t po ceni od 16din/kg+PDV. SOJA Oko cene soje bilo je najvise pomeranja cene u ponudi I to s pocetka nedelje ponudjena cena je bila 47.8din/kg+PDV, da bi do kraja nedelje bila 46din/kg+PDV, na tu cenu smo I belezili trgovanje za kolicinu od 50t. Kupci ove robe bile su mesaone, krajnji potrosaci za tekuce potrebe. JECAM U toku ove nedelje pratili smo I kretanje cena I ponude za jecam stocni rod 2017. Raspon cena u ponudi je bio 13.5-14.3din/kg+PDV, gde se ove gornje cene u ponudi beleze pred kraj nedelje. Dosta ponudjaca je odustalo od ponuda I dalje prate I ocekuju dalji rast cene u ponudi. Preko Info tima belezili smo trgovanje od 325t a raspon cena bio je od 13.6-13.8din/kg+PDV. Takodje su I otkupljivaci korigovali svoje cene u otkupu na gore, pred kraj nedelje. ULJANA REPICA U ovoj nedelji belezili smo I prve ponudjene cene za uljanu repicu rod 2017. Belezili smo sirok raspon cena u ponudi 39-50din/kg+PDV. Primetna je velika konkurencija kupaca I njigova fleksibilnost oko dogovora u zavisnosti od ponudjenih kolicina I cena otkupa. Neki raspon cena u otkupu trenutno je 300-310e/t+PDV fca utovareno prodavac ili 315e/t+PDV fca kupac. KOMPONENTE ZA STOCNU HRANU SOJINA SACMA Sojina sacma se nudila u rasponu cena od 48.6-49din/kg+PDV. Preko Info tima belezili smo trgovanje od 20t po ceni od 49din/kg+PDV. Operativnih kolicina je bilo gotovo iz svih domacih I uljara iz okruzenja, trazio se konkretan kupac. SUNCOKRETOVA SACMA Raspon cena u ponudi za suncokretovu sacmu bio je od 16.5-19.6din/kg+PDV u zavisnosti od ponudjaca I uljare. Najvise se nudila suncokretova sacma Dijamantova, koja je I belezila najnize cene u rasponu cena sacmi. Potvrdjenih trgovanja nije bilo. STOCNO BRASNO Sto se tice stocnog brasna tokom ove nedelje je zanimljivo da nismo imali ponude kukuruznog stocnog brasna jer operativne kolicine su uglavnom ugovorene, tako da ni cene ove robe nismo belezili. Psenicno stocno brasno za razliku od kukuruznog belezi pad cene,tako da smo pred kraj nedelje belezili cenu od 10din/kg+PDV. Operativnih kolicina ima ali je slaba prodaja. S obzirom da se blize nove prerade psenice mlinari se trude da se sto pre oslobode lagera. Prijavljeno je trgovanje 10t, po ceni od 10.5din/kg+PDV. Ponudjene cene Stocno brasno psenicno dzakirano 10-11din/kg+PDV Stocno brasno psenicno rinfuz 9.5-10.5din/kg+PDV STOKA I ove nedelje belezili smo sirok raspon cena u ponudi za prasad za dalji tov, u zavisnosti od pariteta I ponudjene kolicine I to od 230-280din/kg+PDV, mada po recima trgovaca neka cena po kojoj se stvarno I realno trguje ovom robom je 250-260din sa PDV-om. Tovne svinje sa farme su se ove nedelje nudile od 190-200din/kg+PDV, mini farma od 190-193din/kg+PDV, a za svinje iz otkupa 190din/kg+PDV. Trenutna situacija oko tovljenika je da ih nema puno operativnih kolicina I da je to glavni razlog zasto su izjednacene cene za sve kategorije svinja. Neka trgovanja za farmsku robu bila su 190din/kg+PDV, a nacin placanja je bio stvar dogovora. Sto se tice ponudjene cene za bikove simentalce je 1.85-1.94euro/kg+PDV I dinarske cene 230din/kg+PDV. A za bikove holstajn 1.7-1.75din/kg+PDV. Oko ostalih kategorija stoke svakako cete se detaljije informisati u dokumentu kretanje cena, gde mozemo da se pohvalimo da je obim ponuda dosta sirok. REPRO-MATERIJAL Ni tokom ove nedelje nema promena na trzistu sto se tice vestackog djubriva. Nema interesovanja u smislu trgovanja ovom robom. Promena cena nema. U jeku je zetva uljane repice, jecma, psenice, tako da su proizvodjaci I otkupljivaci usmereni na aktuelne poslove. Ponudjene cene: MAP 12x52x0 385-400eur/t+PDV NUTRI MAP NP 44100din/t+PDV UREA ruska 226-267eur/t+PDV NPK 16x16x16 291-310eur/t+PDV NPK 15x15x15 rusko 278-295eur/t+PDV NPK 15x15x15 ELIXIR 35600din/t+PDV NPK 15x15x15 ADRIATIK 295eur/t+PDV NPK 15x15x15 KUTINA 300eur/t+PDV VOCE I POVRCE Ove nedelje, pored standardne ponude mladog krompira I luka crnog, u ponudi su se nasle I odredjene kolicine mladog kupusa po ceni od 25d/kg sa PDV-om, kao I persun po ceni od 150d/kg sa PDV-om. Mlada sargarepa se nudila po ceni od 37d/kg+PDV. Poljoprivredni proizvodjaci kao I prosle nedelje najveci deo povrca isporucuju za inostrano trziste. Na strani traznje, najvise se trazio krastavac, mladi krompir, paprika silja I crni luk I mlada sargarepa. Karakteristicno za ovo doba godine, proizvodjaci su ponudili prve kolicine breskve po ceni od 70d/kg sa PDV-om., kajsije po ceni od 65d/kg+PDV, I visnja u rasponu od 70-125d/kg+PDV. Protekla nedelja belezi pojacanu traznju za vocem, nektarinom, breskvom, kajsijom, tresnjom, visnjom, kupinom I malinom. UREDBE, ZAKONI, KONKURSI 20.06.2017. Ministar poljoprivrede je oglasio pravilnik o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala I sertifikaciju I klonsku selekciju vocaka, vinove loze I hmelja. Vise informacija na www.info-team.rs 21.06.2017. Ministarstvo poljoprivrede je oglasilo JAVNI KONKURS za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu I iskoriscenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije I za proizvodnju kesa-tregerica za visekratnu upotrebu.vise informacija na www.info-team.rs

Osvrt na tržište 29.06.2017.

Na osnovu kretanja cene ponude i potražnje za dan 29.06.2017. godine primetan je sledeći trend prometa roba preko Info Tim Logistika berze informacija. Promet roba se odnosi na tržište Srbije. KUKURUZ: Kukuruz beleži stabilan trend bez velikih oscilacija u odnosu na prethodne dane. Cene prirodno suvog su izjednačene sa veštači suvim kukuruzom i kreću se u rasponu od 15.8 – 16.2 din/kg. Tražnja za kukuruzom je umerena bez velikih oscilacija u pogledu cene, ponude i tražnje. PŠENICA: Primetan je porast potražnje za pšenicom roda 2017. godine. Usled nepoznatih količina ovogodišnjeg roda i žetve koja još uvek traje, cena još nije definisana. Pšenica roda 2016. godine beleži trend rasta cena i kreće se u rasponu od 16.10-17 din/kg, u zavisnosti od kvaliteta zrna. Pojačana je ponuda pšenice roda 2017, cene se kreću u širokom rasponu od 16.1-17din/kg+PDV. Republička direkcija za robne rezerve otkupljuje pšenicu ovogodišnjeg roda po ceni od 18din/kg sa PDVom. STOČNO BRAŠNO Stočno brašno beleži isti trend cena u odnosu na prethodni dan. Cena za stočno brašno se kreće u rasponu od 10-11din/kg+PDV. JEČAM Primetan je blag porast potražnje za ječmom. Cena je bez velikih oscilacija i kreće se u rasponu od 14.4-14.7din/kg bez PDV. SOJINO ZRNO Soja u zrnu beleži stabilnu cenu. Trgovanje je usmereno u glavnom ka krajnjim kupcima koji su spremni da plate 45.5din/kg bez PDVa. BELI LUK Primetna je povećana ponuda belog luka koji se prodaje po ceni od 300din/kg bez PDVa. Pripremljen za prodaju krajnjim potrošačima. Ostale robe prometovane preko Info Tim Logistike beleže isti trend cena, ponude i tražnje kao i prethodnog dana.

Osvrt na nedelju 26.06-30.06.2017.

PSENICA Cela nedelja iza nas je bila u znaku psenice rod 2017. Jednako su se komentarisali prinosi, kvalitet roda i cena. Ponudjene cene za novi rod su i dalje u sirokom rasponu cena od 16.1-17din/kg+PDV, tek pred kraj nedelje belezili smo i prve realizacije i to u rasponu cena 16.1-16.2din/kg+PDV, za kolicinu od 75t. U petak smo objavili i otkup psenice rod 2017, od strane Direkcije za Robne Rezeve, tako da se i drzava uvrstila u spisak otkupljivaca psenice. Stari rod psenice se samo nudio ove nedelje i to u rasponu cena 16.5-17din/kg+PDV, kupci su se slabo interesovali i svakako ocekuju da se jasnije definise cena ove robe. KUKURUZ Kukuruz je u toku ove nedelje svakako bio prisutan,ali je bio u drugom planu. Trgovalo se sporadicno tokom cele nedelje. Za prirodno suv kukuruz u SRPS-u postizala se cena 15.8din/kg+PDV, za prirodno suv kukuruz do 15% vlage, bio je raspon cena u trgovanju 15.7-15.8din/kg+PDV za kolicinu od 75t i za vestacki suv 16din/kg+PDV kolicine 175t. Kako se blizio kraj nedelje slabilo je interesovanje i ponudaca i kupaca za ovom robom. SOJA U toku cele nedelje ponudjaci soje su izlazili sa otvorenom ponudom bez jasno definisanih cena. Nesto sto su izrazavali zelju da bi voleli da postignu cenu od 46-50din/kg+PDV, izostanak trgovanja jasno ukazuje na to nije bila prihvatljiva cena za kupce ove robe. JECAM Po recima mnogih zetva jecma je skoro gotova, dosta robe je uskladistena I ceka za dalju prodaju. Raspon cena u ponudi je bio 14.5-14.7din/kg+PDV. Dosta ponudjaca je odustalo od ponuda i dalje prate i ocekuju dalji rast cene u ponudi. Preko Info tima belezili smo trgovanje od 125t a cena je 14.5din/kg+PDV. Takodje su i otkupljavica korigovali svoje cene u otkupu na gore, pred kraj nedelje. ULJANA REPICA I u ovoj nedelji belezili smo ponude za uljanu repicu rod 2017, i to u rasponu cena od 38.5-40din/kg+PDV. Primeti se velika konkurencija kupaca na terenu i njigova fleksibilnost oko dogovora u zavisnosti od ponudjenih kolicina i cena otkupa. Neke cene koje su bile aktuelne u otkupu su bile u rapsonu cena 315-320e/t+PDV fca otkupno mesto kupca. KOMPONENTE ZA STOČNU HRANU SOJINA SACMA Sojina sacma se nudila u rasponu cena od 47.8-48din/kg+PDV. Preko Info Tima belezili smo trgovanje od 25t po ceni od 48din/kg+PDV. Operativnih kolicina je bilo gotovo iz svih domacih i uljara iz okruzenja, trazio se konkretan kupac i belezimo dalji pad cena. SUNCOKRETOVA SACMA Raspon cena u ponudi za suncokretovu sacmu bio je od 17.9-18.2din/kg+PDV u zavisnosti od ponudjaca i uljare. Trgovanja za ovom robom i dalje je bilo dosta skromno, sve se svodilo na individualne dogovore oko kupca i prodavca. STOCNO BRASNO Tokom ove nedelje je bilo trgovanja ovom komponentom po ceni od 9.5din/kg+PDV, a cene u ponudi od 9-11din/kg+PDV. Mlinari su zauzeti prijemom psenice i kako saznajemo, meljava je uskladjena potrebama kupaca pa se i viskovi stocnog brasna ne pojavljuju. Ponuda kukuruznog stocnog i dalje izostaje. Ponudjene cene: Stocno brasno psenicno dzakirano 9-11din/kg+PDV Stocno brasno psenicno rinfuz: 9.5-10.5din/kg+PDV STOKA I ove nedelje belezili smo sirok raspon cena u ponudi za prasad za dalji tov, u zavisnosti od pariteta i ponudjene kolicine i to od 225-360din/kg+PDV. Tovne svinje sa farme su se ove nedelje nudile od 185-200din/kg+PDV, mini farma od 185-195din/kg+PDV, a za svinje iz otkupa 180din/kg+PDV. Sto se tice ponudjene cene za bikove simentalce je 1.75-1.94euro/kg+PDV i dinarske cene 225din/kg+PDV. A za bikove holstajn 1.75din/kg+PDV i dinarske cene 199.07din/kg+PDV. Oko ostalih kategorija stoke svakako cete se detaljije informisati u dokumentu kretanje cena, gde je obim ponuda dosta sirok. POVRCE U nedelji iza nas, u ponudi povrca najvise se nudio crni luk u rasponu cena od 10-18d/kg+PDV, u zavisnosti od kolicina pakovanja. Dosta se pricalo o belom luku, njegovoj operativnosti i cenama, gde je ponudjena cena bila 300d/kg+PDV. Pojavile su se kolicine paradajza po ceni od 80d/kg sa PDV-om, paprika babura 50d/kg sa PDV-om. Mladi krompir se nudio u rasponu od 25-27d/kg+PDV sa potrebnim papirima za izvoz za rusko trziste. Doslo je do korekcije cena persuna sa 150 na 90d/kg+PDV. Na strani traznje, sto se tice povrca, najvise je bio interesantan paradajz, vece kolicine potrebne za izvoz. Takodje se trazio smrznuti program. VOCE Ove nedelje u ponudi voca, nasle su se prve kolicine domace lubenice po ceni od 25d/kg sa PDV-om. Cena breskve belezi pad u odnosu na prethodnu nedelju, kao i cena kajsije. I ove nedelje najvise se pricalo o malini obzirom da je berba uveliko u toku, hladnjacari, otkupljivaci i preradjivaci su izasli sa otkupnim cenama od 135-155d/kg zavisno od kolicine, kvaliteta, sorte. Na strani traznje u skladu sa aktuelnom situacijom, otkupljivaci su bili zainteresovani za malinu, kao i industrijsku sljivu. REPRO-MATERIJAL Kao prosle nedelje interesovanje za ovom robom je svedeno na minimum. Trgovanje preko Info Tima nije belezeno. Ima najava da ce tokom sledece nedelje biti korekcija cena djubriva za predstojecu sezonu. Ponudjene cene: MAP 12x52x0 385-400eur/t+PDV NUTRI MAP NP 44100din/t+PDV UREA ruska 226-267eur/t+PDV NPK 16x16x16 291-310eur/t+PDV NPK 15x15x15 rusko 278-284eur/t+PDV NPK 15x15x15 ELIXIR 35600din/t+PDV UREDBE, ZAKONI I PROPISI U okviru aktivnosti na unapredjenju i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje Info Tim Logistika je u prethodnoj nedelji predstavila tri akcije. O svim akcijama su obavesteni klijenti Info Tim Logistike. 30.06.2017. godine, direkcija za robne rezerve objavila je otkupu merktilne psenice roda 2017. godine. Psenica je otkupljivana po ceni od 18din/kg sa PDVom. Ukupna kolicina psence koja se otkupljuje je 32600 tona. 30.06.2017. godine na sajtu Info Tim Logistike, objavljen konkurs za nabavku nove opreme za navodnjavanje. Konkurs je raspisan od strane Ministarstva poljoprivrede i zastite zivotne sredine. Za ovu namenu obezbedjena su sredstva u iznosu od 99.800.000 dinara. Sredstva su namenjena za pokrivanje do 50% od ukupne vrednosti investicije. U iznos podsticaja nije uracunat porez na dodatu vrednost. 28.06.2017. godine, Ministarstvo poljoprivrede i zastite zivotne sredine, donelo je pravilnik o uslovima, nacinu za ostvarivanje prava na podsticaje za premije osiguranja useva, plodova, visegodisnjih zasada, radnika i zivotinja. Vise informacija na www.infoteam.rs