Osvrt na tržište za 11.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Bečeju po ceni od 43.8-44.3din/kg+PDV i ponudu za sačmu domaću sojinu sačmu u Obrenovcu po ceni od 44din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja za danas nismo imali, cena sojine sačme i dalje je u padu.

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stočno brašno. Prošlonedeljni rast cene u ponudi stočnog brašna od strane proizvođača nije nastavljen i ove nedelje. Cene u ponudi se kreću od 14-15.5din/kg+PDV. Kako nam saradnici prijavljuju, na terenu se ovom komponentom trguje po ceni do 14.5din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - pšenica. Ponuda merkantilne pšenice tokom ove nedelje, za razliku od prethodnog perioda, je malo bolja. Na tržištu se našla pšenica različitog kvaliteta a samim tim i cene u ponudi su bile u širokom dijapazonu. Merkantilnom pšenicom sa min.12% proteina se trgovalo po ceni od 22.8-23din/kg+PDV, a pšenica sa min.13% proteina je trgovana po ceni od 22.9-23.3din/kg+PDV. Trgovano je i stočnom pšenicom po ceni od 21din/kg+PDV. Da li će cena pšenice i dalje rasti podjednako zanima i kupce i prodavce. Trenutno trgovačke kuće ne prate ove cene u trgovanju.

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.09.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.09.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.09.2019. - subvencije i regulative. Početak godine je uvek vreme kada su konkursi i subvencije aktuelni. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu će raspisati 25 konkursa, a četiri je već izašlo u nedelji za nama.

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 22.4-22.7din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant ove nedelje imali smo po ceni od 22.4-22.6din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.5din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.4din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nuđena je tokom ove nedelje po ceni od 22.7din/kg+PDV. Takođe, u ponudi se tokom ove nedelje našla suncokretova sačma sa 40%proteina u Šidu po ceni od 32.5din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Kako saznajemo na terenu nedelja je završena sa realizacijom suncokretove sačme u Zrenjaninu o ceni od 22.3din/kg+PDV. Na milanskoj berzi tokom nedelje zabeležen je porast cene suncokretove sačme.

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - sojina sačma. U nedelji između 04.02. i 08.02.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 44-44.3din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domačih sačmi našle ponude za sojinu sačmu Bečeju po ceni od 44-44.3din/kg+PDV. Tokom ove nedelje imali smo u ponudi i sačmu u Vrbasu po ceni od 44.2-44.3din/kg+PDV, dok se sačma u Zrenjaninu nudila po ceni od 44.3din/kg+PDV. Od domaćih sačmi tokom ove nedelje u ponudi smo imali i sojinu sačmu iz prerade u Obrenovcu po ceni od 44.2din/kg+PDV, u Obrenovcu smo imali i ponudu sojine sačme sa 46% proteina ali bez naznačene cene. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Na čikaškoj i milanskoj berzi beležimo pad cena sojine sačme tokom ove nedelje. Povećana ponuda sojine sačme tokom nedelje rezultirala je padom cene sojine sačme. Tokom nedelje imali smo ponude većih količina sojine sačme iz više fabrika. Interesovanje za nabavkom ove komponente i dalje je malo.

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - soja zrno. Ovu nedelju obeležila je veoma mala ponuda sojinog zrna i slaba zainteresovanost kupaca da prodaju soju, isčekujući porast cene sojinog zrna u narednom periodu. Sam početak nedelje obeležila su trgovanja soje po ceni od 39 i 39.3din/kg+PDV. Kasnije tokom nedelje uglavnom su se protezale realizacije soje po ceni od 39.2 i 39.3din/kg+PDV. Pred kraj nedelje, ponuđači najavljuju porast cene soje, najavljujući ponudu sojinog zrna po ceni od 40din/kg+PDV. Na milanskoj berzi takođe beležimo rast cene sojinog zrna tokom nedelje. Cena soje na čikaškoj i argentinskoj berzi tokom nedelje bila je nestabilna i promenljiva, beležimo prvo porast cene ali i blaži pad na samom kraju nedelje.

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - veštačko đubrivo. Oko  veštačkog đubriva u nedelji iza nas beležimo veliko interesovanje za ureom različitih proizvođača  i pakovanja, kao i azotnih đubriva, san, an, kan, na svim paritetima domaćeg tržišta, pri čemu je nastupio i blaži pad cena u ponudi za ove formulacije, što su poljoprivredni proizvođači i očekivali.

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - kukuruz. I ova nedelja je protekla u očekivanju da se cena kukuruza "prelomi". Ponude su išle od 16.2-16.8din/kg+PDV, dok se trgovalo u opsegu od 16.2-16.3din/kg+PDV za prirodno suv kukuruz. Na paritetu Srema smo imali prijavljeno trgovanje za veštački suv kukuruz po ceni od 16.15din/kg+PDV. Kako se nedelja bližila kraju, cena po lukama se smanjivala, pa je sa 16.5din/kg+PDV pala na 16.3din/kg+PDV fca luka, mada  dogovori nisu postizani ni po toj ceni.  Krajem nedelje, tačnije u petak, kupci su se izjašnjavali da bi platili ispod 16din/kg+PDV fca utovareno. Cene koje su pominjali bile su 15.7-15.8din/kg+PDV, ali nema prijavljenih trgovanja po tim cenama.