Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - stočno brašno

Što se tiče ove komponente nije bilo nikakvih promena. Cene su u okviru prošlonedeljnih I bez neuobičajene potražnje. Trgovanje nije prijavljeno preko sistema informacija Info Tim Logistika. Interesovanje se uglavnom svodilo na ispitivanje i praćenje cena i ponuda ove nedelje,

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - pšenica

Ponude pšenice rod 2018, su dosta dobre, na više pariteta, u rasponu cena od 16.5-17din/kg+PDV, uz prijavljeno trgovanje po ceni od 16.5din/kg+PDV. Sve češće se spominje problem kvaliteta pšenice, odnosno hektolitarske mase. Na skoro svim paritetima saznajemo, da će biti i pšenice sa hektolitrom ispod 75, čak i ispod 70hl.

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - kukuruz

Cena kukuruza u ponudi već danima ne silazi ispod 17din/kg+PDV do čak 17.6din/kg+PDV. Bez obzira što nema pojačane potražnje ipak je realizovana izvesna količina prirodno suvog kukuruza po ceni od 17.3din/kg+PDV, što je najjača cena tokom ove nedelje. Dalji trend cene kukuruza je teško proceniti ako posmatramo potražnju.

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - uljana repica

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - uljana repica

Nastavljen trend rasta ponude uljane repice po količinama na domaćem tržištu , dok je interesovanje kupaca suzdržano usled čekanja da se cena koriguje i padne, što se i dešavalo kako je nedelja odmicala,. Cene po kojima se nudila uljana repica kretale su se u rasponu od 298-305e/t+PDV, a nivo realizacije je bio na 35.31din/kg+PDV, kao i niže po izveštajima sa terena.

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - ječam

Tokom prethodne nedelje , na tržištu ječma, preko našeg sistema informacija Info tim logistika, zabeležili smo ponudu ječma u većim količinama operativne robe, oko 1300t, kako je žetva odmicala količine su se povećavale, na svim paritetima, tako da je trend cene u ponudi bio opadajući i kretao se u rasponu od 15.7-16.5din/kg+PDV, dok su se trgovanja dogovarala u rasponu cena od 15.7-16din/kg+PDV, a na terenu smo obavešteni da se proizvođačima ječam od strane otkupljivača plaćao 16din/kg sa PDV-om.

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - soja zrno

Nedelju koja je za nama obeležila su očekivana i najavljena zbivanja sa cenom soje u značajnom padu , na domaćem tržištu, koja se početkom nedelje kretala od 42.7din/kg+PDV, da bi na kraju nedelje zabeležili cenu u ponudi od 40din/kg+PDV, a u kontaktima sa saradnicima na terenu, došli smo do informacija da se soja zrno plaćala i 39din/kg+PDV. Ponuda na našem tržištu je sve veća, što dodatno utiče na pad cene.

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - voće i povrće

Preko sistema poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Info Tim Logistika, primetna je pojačana ponuda voća i povrća.

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - stoka

Preko sistema informacija u poljoprivredi Info Tim Logistika, beležena je realizacija tovnih svinja sa mini farme, 100kom po ceni od 160din/kg+PDV na odloženo plaćanje. Kako je nedelja odmicala, dolazili smo do informacija sa više strana da cena tovljenika ima tendenciju pada.

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - subvencije i regulative

U nedelji iza nas, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je donelo dva pravilnika.