Osvrt na tržište za 23.07.2018.- žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 23.07.2018.- žitarice i uljarice

Prvi radni dan nisu obeležila trgovanja pšenicom i kukuruzom. Ono što bi smo mogli da izdvojimo kao aktuelnost je prva ponuda kukuruza na zeleno po ceni od 16din/kg+PDV. U ovom periodu je sve češće pitanje termiskih cena za nove rodove kukuruza i suncokreta.

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018. - repromaterijal

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018. - repromaterijal

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018. - repromaterijal. Što se tiče veštačkog đubriva još uvek ne možemo reći da je tržište aktivno, ali možemo konstatovati da su ponuđene prve količine đubriva za novu sezonu, sa cenama koje su veće u odnosu na predhodni period.

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018. - kukuruz. Slabo interesovanje od strane kupaca za kukuruzom dovelo je, početkom ove nedelje, do pada cene u ponudi. Bez obzira što smo do kraja nedelje dobijali ponude kukuruza po 16din/kg+PDV, to nije pokrenulo kupce za veću nabavku ove robe. U kontaktu sa našim saradnicima, saznajemo da je na terenu ponuđena cena ispod 16din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018. - stočno brašno. Ni tokom ove nedelje nije bilo većih promena u trgovanju ovom robom. Ponuda je mogla da zadovolji zahteve kupaca. Promena cena nije beležena. Trgovanje, kako saznajemo na terenu, se odvija u rasponu cena od 14.3-14.5din/kg+PDV za džakiranu robu, a 13.6din/kg+PDV za rinfuz.

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018.- ječam

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018.- ječam

Preko sistema informacija Info Tim Logistika, u nedelji koja je za nama, zabeležena je dinamičnija ponuda po količinama za stočni ječam, po svim paritetima, preko 400 tona operativne robe. Ponuđene cene su u rasponu 15.5-16.2din/kg+PDV, a trgovalo se po cenama 15.8-15.9din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 24-25din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant kretale su se u rasponu cena od 23.7-25din/kg+PDV, operativne robe bilo je samo za izvlačenje robe sa lagera u Novom Sadu i Kuli, kako saznajemo od saradnika koji trguju sačmom u Zrenjaninu nema trenutno količina kao ni operativne robe

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018. - sojina sačma. U nedelji između 16.07. i 20.07.2018. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude sojine sačme u rasponu cena od 43.5-46din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domaćih sačmi našle ponude za sojinu sačmu Sombor po ceni od 43.5-43.8din/kg+PDV. Od uvoznih sačmi rinfuz za ovu nedelju imali smo ponudu za sojinu sačmu indijsku rinfuz sa procentom proteina od 46-47.5% po ceni od 44.4-46din/kg+PDV i za sojinu sačmu Bimal po ceni od 43.7din/kg+PDV. Tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu, kako saznajemo na terenu početkom nedelje radila se domaća sačma Dijamant po ceni od 44din/kg+PDV. Ponuda za domaću sojinu sačmu mala je i ove nedelje, malo je operativnih količina u ponudi, najviše se nudila uvozna sačma ove nedelje.

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018.- uljana repica

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018.- uljana repica

Tokom prethodne nedelje primetan pasivniji period sa zbivanjima oko uljane repice na domaćem tržištu. Beleženo je trgovanje u južnobačkom okrugu po ceni od 37.3din/kg+PDV

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018.- pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 16.07.-20.07.2018.- pšenica

Preko sistema informacija u poljoprivredi i prehrani, Info Tim Logistike, beležena je ponuda pšenice ovogodišnjeg roda, različitog kvaliteta i na različitim paritetima. Nuđena je po cenama u rasponu 15.8-17.5din/kg+PDV, takođe, u zavisnosti od kvalieta, hektolitarske mase i procenta proteina. Trgovalo se stočnom pšenicom po ceni od 15.8din/kg+PDV, pšenicom sa 75-77hl po ceni od 16.5din/kg+PDV