Osvrt na tržište za 24.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 24.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 24.12.2018. - subvencije i regulative . Vlada je donela UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI. U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, br. 18/18, 66/18, 86/18 i 93/18), u članu 2. stav 2. reči: „Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 21.001.813.000 dinara, od kojih se iznos od 20.801.813.000 dinara raspoređuje u skladu sa ovom uredbom.” zamenjuju se rečima: „Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 21.001.813.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.”

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- kukuruz

I tokom ove nedelje cene kukuruza u ponudi su na nivou prošlonedeljnih i kretale su se od 14.5-15din/kg+PDV. Međutim, cene u trgovanju koje su od početka nedelje postignute su od 14.5-14.6din/kg+PDV, tako da možemo reći da je došlo do stagnacije cene ove primarne kulture.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - stoka. Protekle nedelje na tržištu stoke bila je aktivnija ponuda u odnosu na tražnju, za sve kategorije životinja, pri čemu je najaktivnija ponuda tovnih svinja i prasadi, a cena se stabilizovala za ove kategorije. Cena farmskih svinja u ponudi se kretala od 147-150din/kg+PDV, tovne svinje mini farma nudile su sepo ceni od 136-148.14din/kg+PDV, dok su tovne svinje iz otkupa nuđene po ceni od 138.88-140din/kg+PDV. Sa terena smo imali prijavljeno trgovanje farmskih svinja na 147-150din/kg+PDV, za odloženo plaćanje na 7-15 dana, mini farme na 138-140din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- stočno brašno

Već izvesno vreme stočno brašno pšenično pratimo samo kroz cene u ponudi koje nisu trpele promene ni tokom ove nedelje. Stočno brašno, pšenično džakirano se nudilo po cenama u rasponu 12-12.5din/kg+PDV, dok se rinfuz nudio po cenama u rasponu 11.5-11.7din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 21.7-23.5din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant ove nedelje imali smo po ceni od 21.8-23din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22din/kg+PDV. Ponude za suncokretovu sačmu u Somboru kretale su se po ceni od 21.7-22din/kg+PDV. Operativnih količina suncokretove sačme Vrbas nismo imali u ponudi tokom ove nedelje. Suncokretova sačma u Šidu tokom i tokom ove nedelje nudila se po ceni od 23.5din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Kako saznajemo na terenu se radila suncokretova sačma u Zrenjaninu po ceni od 21.9-23din/kg+PDV. Početkom nedelje došlo je do porasta cena suncokretove sačme Šid u ponudi. Sačma u Šidu nudi se po ceni od 23.5din/kg+PDV, dok je ostale sačme iz drugih uljara prate u ponudi sa cenom od 23din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - sojina sačma. U nedelji između 17.12. i 21.12.2018. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 44.5-46din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domačih sačmi našle ponude za sojinu sačmu Bečeju i Šidu po ceni od 44.5-46din/kg+PDV. Tokom nedelje u ponudi nismo imali operativne količine sačme u Vrbasu, Somboru i Zrenjaninu. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Kako saznajemo na terenu, početkom nedelje je rađena sojina sačma Bečej po ceni od 44.5-45din/kg+PDV. Do povećanja prodajne cene u Bečeju i Šidu došlo je 18.12. kada je sojina sačma počela da se nudi po ceni od 46din/kg+PDV. Na čikaškoj berzi tokom nedelje primećen je pad cene sojine sačme.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- ječam

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- ječam

U nedelji za nama, primetna je smanjena ponuda ječma od strane ponuđača. Kao i u prethodnom periodu, kupci su više zainteresovani za trgovanje u odnosu na ponuđače. Ponuđena cena ječma, stočnog, je na 20din/kg+PDV, za manju količinu. Ponuđena količina tokom nedelje, nije pronašla svog kupca, te trgovanja nisu ni beležena.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - voće i povrće. U nedelji za nama smo imali bolju ponudu voća nego prethodne nedelje. Uglavnom se nudila jabuka i to po različitim cenama, u zavisnosti od afiniteta proizvođača. Tako smo u ponudi imali sorti Ajdared, Jonagold i Zlatni delišes, po ceni od 46.28din/kg+PDV, dok su neki proizvođači nudili Ajdared po ceni od 27.78din/kg+PDV, Redchief, po ceni od 41.67din/kg+PDV i Zlatni delišes po ceni od 41.67din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- pšenica

Preko sistema informacija u poljoprivredi i prehrani, Info Tim Logistike, nudila se pšenica po cenama u rasponu 19-20.7din/kg+PDV, u zavisnosti od kvaliteta. U nedelji iza nas, 17.12.-21.12.2018. stočna pšenica se nudila po cenama u rasponu 19-19.7din/kg+PDV, pšenica sa minimum 12% proteina se nudila po cenama u rasponu 20-20.7din/kg+PDV. Beležena su trgovanja pšenicom po cenama u rasponu 20.2-20.5din/kg+PDV.