Osvrt na nedelju iza nas 14.05.-18.05.2018. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 14.05.-18.05.2018. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 14.05.-18.05.2018. - pšenica. Neuobičajeno za ovo doba godine, cena pšenice već par nedelja ne pada. Bez obzira što se bližimo žetvi budućeg roda i što se diskutuje o mogućoj ceni novog roda, priča se i o ceni merkantilne pšenice rod 2018

Osvrt na nedelju iza nas 14.05.-18.05.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 14.05.-18.05.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 14.05.-18.05.2018. - kukuruz. Posmatrajući nedelju koju je obeležio novosadski poljoprivreni sajam, možemo reći da na tržištu merkantilne robe nije bilo velikih zastoja u trgovanju.

Info Tim Logistika je dobitnik nagrade Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu za Informatička dostignuća u agrobiznisu

Info Tim Logistika je dobitnik nagrade Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu za Informatička dostignuća u agrobiznisu

Osvrt na tržište za 17.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 17.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Potražnja za sačmom je i dalje mala, obzirom da je došlo i do blažeg pada cene sojinog zrna i cena sačme beleži manji pad u toku ove nedelje.

Osvrt na tržište za 17.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 17.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 17.05.2018. - žitarice. Slabija ponuda robe bez prijavljenog trgovanja danas, cene u ponudi za prirodno suv od 17.6-18din/kg+PDV, za veštački suv 17.8-17.9din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 16.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Na tržištu Srbije je primetan pad cena u ponudi i realizaciji za tovne svinje iz otkupa i mini farme, jer su prijavljene cene za ove kategorije izjednačene, od 135-140din/kg+PDV, u realizaciji kako ko od prodavaca reši, uglavnom na odloženo plaćanje, dok je cena za farmske svinje u ponudi bila od 140-150din/kg+PDV

Osvrt na tržište za 16.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 16.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 16.05.2018. - žitarice. Vidljiv je blag porast cene u realizaciji kukuruza, jer je i sama potražnja na tržištu Srbije u povećanju.

Info Tim Logistika na 85. Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Info Tim Logistika na 85. Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Info Tim Logistika na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Posetite nas i posavetujte se sa nama kako mozete poboljsati svoje poslovanje. Tu smo za vas

Osvrt na tržište za 15.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. I dalje slabo interesovanje za sačmama, kupci očekuju pad cene