Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - sojina sačma. U nedelji između 03.12. i 07.12.2018. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 44.6-45din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domačih sačmi našle ponude za sojinu sačmu Bečeju po ceni od 44.8-45din/kg+PDV, sojina sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 44.6din/kg+PDV, ponuda za sojinu sačmu u Šidu nudila se po ceni od 44.9-45din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi nismo imali sačmu u Somboru. Kupci su očekivali da će već krajem ove nedelje biti operativne prve količine sojine sačme Dijamant, nažalost ponuda se odlaže do daljnjeg, prve očekivane količine očekuje se sredinom meseca. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizaciju za sojinu sačmu. Kako saznajemo na terenu je rađena sojina sačma Bečej po ceni od 44.8din/kg+PDV. Ponuda sačme i dalje je manja nego u prethodnom periodu, ali budući da ni potražnja nije velika i da je cena soje zrna u ponudi i u trgovanu prilično ujednačena proteklih nedelja, cena sojine sačme beleži male oscilacije u ceni iz nedelje u nedelju.

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018.- stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018.- stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018.- stočno brašno. Već drugu nedelju stanje tržišta ove komponente pratimo samo kroz cene u ponudi. Proizvođačke cene se nisu u mnogome promenile ni tokom ove nedelje. Trgovanje od strane naših saradnika nije prijavljeno a nismo imali ni ptitisak kupaca za nabavku stočnog brašna.

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - voće i povrće. Ponuda voća je prilično jednolična i ove nedelje. Hladno vreme, nestabilna cena i plasman su neki od razloga za ovakvo stanje kada je voće u pitanju. U ponudi smo imali jabuke i to Ajdared, Jonagold, Mucu i Zlatni delišes, po ceni od 27.8din/kg+PDV. Kada je izvozna cena u pitanju, ona se u ovoj nedelji kretala od 30-37eurocenti, u zavisnosti od klase, mada je izvoz smanjenog inteziteta. Kada je povrće u pitanju, ponuda je bila standardna. Tako je krompir beli je nuđen po ceni od 32-33din/kg+PDV, krompir crveni se nudio po ceni od 35-41.6din/kg+PDV, luk beli se nudi po ceni od 143din/kg+PDV. Izražena je i tražnja za crnim lukom, ali se ponuđači i kupci ne mogu dogovoriti oko cene, tako da trgovanja još uvek nema.

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018.- soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018.- soja zrno

Preko sistema informacija u poljoprivredi i prehrani, Info Tim Logistike, soja zrno se nudila po cenama u rasponu 37.2-38din/kg+PDV. Tokom nedelje iza nas, kupci i prodavci su se usaglasili oko cene i trgovali po ceni od 37.3din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - subvencije i regulative. U nedelji za nama, Vlada je donela UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, br. 18/18, 66/18 i 86/18), u članu 2. stav 2. menja se i glasi: „Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 21.268.248.000 dinara. Rešenjem o promeni aproprijacije broj: 401-00-2850/2018 od 8. avgusta 2018. godine na Ekonomskoj klasifikaciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 900.000.000 dinara. Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-11651/2018 od 29. novembra 2018. godine preneta su sredstva u iznosu od 633.565.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 21.001.813.000 dinara, od kojih se iznos od 20.801.813.000 dinara raspoređuje u skladu sa ovom uredbom.”.

Info Tim Logistika na Šestoj međunarodnoj konferenciji o ženama u preduzetništvu pod sloganom Žene i tačka u Hrvatskoj

Info Tim Logistika na Šestoj međunarodnoj konferenciji o ženama u preduzetništvu pod sloganom Žene i tačka u Hrvatskoj

Info Tim Logistika na Šestoj međunarodnoj konferenciji o ženama u preduzetništvu pod sloganom Žene i tačka u Hrvatskoj. Info Tim Logistika je imala izuzetnu čast da na poziv Privredne komore Vojvodine i sekretarke za poljoprivredu Jelene Drobnjak učestvuje na Šestoj međunarodnoj konferenciji o ženama u preduzetništvu pod sloganom Žene i tačka. Ovo je izvanredan uvod za Tematski skup Finansijska podrška ženama u ruralnim sredinama koji će biti održan 21.12.2018. u Privrednoj komori Vojvodine, gde ćemo moći da podelimo i iskustva i znanja stečena i na ovoj konferenciji. Ženska energija i zanimljivi statistički podaci nas navode na razmišljanje i želju da se žene preduzetnice još više pomognu i podrže. Od 100 žena koje ostanu bez posla, 15 započnu svoj posao, jer imaju jači poriv za održanjem, dok je kod muškaraca taj broj 5 od 100.  Koristimo i ovu priliku da Vas pozovemo da nam se pridružite na Tematskom skupu 21.12.2018. i učestvujete u prvom predavanju posvećenom osnaživanju žena i podelite sa nama vaša iskustva u dosadašnjem poslovanju.

Osvrt na tržište za 06.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.12.2018. - žitarice i uljarice. Danas tržište merkantilnog kukuruza pratimo samo kroz cene u ponudi. Promena nema i raspon je od 14.7-15din/kg+PDV. Na današnji dan nije bilo prijavljeno trgovanje merkantilnom pšenicom, raspon cena 20.5-21din/kg+PDV. Ponuđene cene soje zrna su na nivou celonedeljnih. Tako da je i danas soja nuđena po ceni od 37.3din/kg+PDV.  Ponude ni danas nisu pronalazile svoje kupce. Raspon ponuđenih cena za ječam, stočni rinfuz su u rasponu 20-20.3din/kg+PDV. Miran dan po pitanju interesovanja na tržištu ove kulture.

Osvrt na tržište za 06.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponude za sačmu u Somboru i Novoj Crnji po ceni od 21.4-21.7din/kg+PDV, sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 21.6-21.8din/kg+PDV. Danas smo imali prijavljenu realizaciju sa terena za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 21.8din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 05.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na domaćem tržištu  dominiraju ponude bikova Simental po ceni od 260-273din/kg+PDV, dok su se realizacije odvijale po znatno nižim cenama, od 235-240din/kg sa PDV-om, jer kako na terenu saznajemo, mesare i klanice su korigovale cenu na dole zbog uvoza ovih kategorija. Ponuda tovnih svinja farmskih i mini farmskih bila je po ceni od 135-150din/kg+PDV, i na više pariteta su se trgovanja dogovarala, južnobački okrug, sremski i mačvanski okrug, pri čemu saznajemo od saradnika da je cena koja se plaćala za tovne svinje farmske 145din/kg+PDV, a za mini farmske 135din/kg+PDV.