Osvrt na tržište za 05.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.12.2018. - žitarice i uljarice. I današnji dan je bez promena u odnosu na prethodni period. Kukuruzom se trguje po cenama na višednevnom proseku, i to 14.5din/kg+PDV za prirodno suv kukuruz, i 14.7din/kg+PDV za veštački suv. Cene u ponudi takođe bez promena i u rasponu su od 14.5-15din/kg+PDV. Barže koje se pune ne utiču bitnije na cenu kukuruza.

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - voće i povrće. Na današnji dan smo imali skromnu ponudu povrća, zbog lošeg i kišovitog vremena. U ponudi smo imali krompir beli i crveni, po ceni od 32din/kg+PDV i beli luk, po ceni od 143din/kg+PDV. Svakako je ovakva ponuda u skladu i sa periodom u godini i sa vremenskim prilikama. 

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Današnji dan na tržištu stoke obeležila je ponuda tovnih svinja farmskih po ceni koja je imala i dalje blaži trend rasta, od 147-150din/kg+PDV, a po izveštajima naših saradnika sa terena danas su tovne svinje farmske realizovane u severnobačkom okrugu po ceni od 147din/kg+PDV, dok su se tovne svinje mini farma nudile po ceni od 138-140din/kg i realizovale po tim cenama.

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - žitarice i uljarice. Danas je prijavljeno trgovanje manje količine merkantilne pšenice, SRPS kvaliteta, po ceni od 20.7din/kg+PDV. I dalje je prisutna tražnja za pšenicom boljeg kvaliteta, a cena u ponudi za ovakvu pšenicu je do 22din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - žitarice i uljarice. Današnje ponude kukuruza su se kretale od 14.8-15din/kg+PDV za prirodno suv, i veštački suv po ceni od 14.7-14.8din/kg+PDV. Ipak, kako nam prijavljuju saradnici, trgovanje je zaključeno po ceni od 14.7din/kg+PDV a, za kukuruz do 16% vlage prijavljeno je trgovanje po ceni od 14.5din/kg+PDV. Dakle, nema promena u trgovanju ni početkom ove nedelje.

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas aktivna ponuda jagnjadi u južnobačkom okrugu, po ceni od 250din/kg+PDV, uz realizaciju na istom paritetu, kako su nas saradnici obavestili,  od 250din/kg sa PDV-om. Tovne svinje mini  farma  su se nudile po ceni od 135-140din/kg+PDV, a u severnobačkom okrugu su pregovori za ovu kategoriju svinja po ceni od 140din/kg sa PDV-om.

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - voće i povrće. Današnja ponuda voća i povrća je bila prilično slaba. Sa druge strane, ima tražnje za voćem, prvenstveno, kako smrznutim, tako i svežim. Ponuđači su ili prodali svoje proizvode u sezoni berbe ili čekaju početak izvoza i više cene. Teško je i postići dogovor oko cene, tako da nema trgovanja. Kada je povrće u pitanju, slaba ponuda je rezultat slabog odaziva klijenata na današnji dan, tako da se nadamo da će ponuda narednih dana biti bogatija. 

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - subvencije i regulative. Vlada je donela UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI

Osvrt na nedelju iza nas 26.11.-30.11.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 26.11.-30.11.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 26.11.-30.11.2018. - subvencije i regulative. U nedelji za nama nije bilo puno uredbi i pravilnika. Tako je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao Drugi konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2018. godinu. Cilj drugog konkursa je opremanje korisnika lovišta  na teritoriji AP Vojvodine.   Predmet drugog konkursa je dodela bespovratnih sredstva za sufinansiranje nabavke opreme za korisnike lovišta na teritoriji AP Vojvodine-nabavka terenskog vozila, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz saglasnost ministra zdravlja, donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA