Osvrt na tržište za 11.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.03.2020. - žitarice i uljarice. Kakav je trend kretanja cene soje na milanskoj berzi? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 11.03.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 11.03.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 11.03.2020. - subvencije i regulative. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavilo je prognozu cena deset poljoprivrednih proizvoda u 2020-oj godini. O kojim proizvodima se radi? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.03.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.03.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.03.2020. - subvencije i regulative. Koji su uslovi razmene junadi za kukuruz? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.03.2020. - žitarice i uljarice. Šta je uticalo na malo povećanu tražnju pšenice? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 10.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Koliko svetske prilike utiču na cenu sačmi na domaćem tržištu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na 09.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na 09.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na 09.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakve su cene bikova na samomo početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 09.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 09.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 09.03.2020. - žitarice i uljarice. Koju cenu je postigao veštački suv kukuruz na tržištu danas? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 09.03.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 09.03.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 09.03.2020. - subvencije i regulative. Kakva je Uredba Vlade vezana za lovostaj zaštićenih vrsta divljači? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - voće i povrće. Odakle se uvezao luk i kako je to uticalo na cenu na domaćem tržištu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.