Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - subvencije i regulative. Nedelja za nama je bila prilično dinamična kada su u pitanju subvencije i regulative, što je i za očekivati za ovaj deo godine.

Osvrt na tržište za 26.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.04.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 26.04.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 26.04.2018. - žitarice. Postoji veće interesovanje za pšenicom, cene u ponudi beleže blaži rast

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Pad cene sojine sačme, dok cena suncokretove sačme raste

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - žitarice - i dalje smanjen obim trgovanja žitaricama, cene se stabilizuju

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - žitarice - i dalje smanjen obim trgovanja žitaricama, cene se stabilizuju

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - žitarice - i dalje smanjen obim trgovanja žitaricama, cene se stabilizuju

Osvrt na tržište za 24.04.2018. - nastavljeno trgovanje kukuruzom i pšenicom

Osvrt na tržište za 24.04.2018. - nastavljeno trgovanje kukuruzom i pšenicom

Osvrt na tržište za 24.04.2018. - nastavljeno trgovanje kukuruzom i pšenicom. Manje količine u trgovanju, ali i dalje primetan rast cene

Osvrt na tržište za 23.04.2018. - nastavljeno trgovanje pšenicom i kukuruzom

Osvrt na tržište za 23.04.2018. - nastavljeno trgovanje pšenicom i kukuruzom

Osvrt na tržište za 23.04.2018. - nastavljeno trgovanje pšenicom i kukuruzom. Cena i dalje ide blago gore

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - ječam. I dalje stabilna cena ove žitarice, trgovanje u rasponu 17.4-17.5din/kg+PDV

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - stoka. Usled smanjene ponude cena prasadi ima tendenciju rasta, a i dolazi do preklapanja cene prasadi, bez obzira na kategoriju