Osvrt na tržište za 27.11.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 27.11.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 27.11.2018. - žitarice i uljarice. Na tržištu ove merkantilne robe bez većih promena. Cene u ponudi od 20.5-21din/kg+PDV u zavisnosti od kvaliteta. Prijavljeno je trgovanje merkantilne pšenice, SRPS kvaliteta, po ceni od 20.6din/kg+PDV na paritetu srednjeg Banata i severne Bačke.

Osvrt na tržište za 26.11.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 26.11.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 26.11.2018. - voće i povrće. U razgovoru sa klijentima, dolazimo do informacije da će čekati januar i početak izvoza jabuka za Rusiju, jer nisu zadovoljni trenutnom cenom i situacijom na tražištu.  Kada je povrće u pitanju, današnja ponuda je bila oskudnija u odnosu na prethodne dane. Tako smo od povrća u ponudi imali beli krompir, po ceni od 32din/kg+PDV, crveni krompir po ceni od 32din/kg+PDV, šargarepu II klasa, po ceni od 25din/kg+PDV i ren, po ceni od 250din/kg+PDV. 

Osvrt na tržište za 26.11.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 26.11.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 26.11.2018. - žitarice i uljarice. Početak nedelje obeležile su ponude soje zrna po cenama u rasponu 37.2-37.5din/kg+PDV. Izuzetno miran dan po pitanju svih roba, pa tako i soje. Na osnovu ponuđenih cena, vidi se da su cene na nivou prošlonedeljnih.

Osvrt na tržište za 26.11.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.11.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.11.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas izražena tražnja za prasadima farma i mini farma na više pariteta u Srbiji, a ponuda prasadi farmske u južno banatskom i južnobaćkom okrugu za farmu se kretala po ceni od 220-230din/kg+PDV, uz vođenje pregovora o trgovanju, koje ćemo na terenu ispratiti. Aktivna ponuda bikova Simental po ceni od 248-253din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 26.11.2018. - subvencije i regulative. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Drugi konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2018. godinu

Osvrt na tržište za 26.11.2018. - subvencije i regulative. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Drugi konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2018. godinu

Osvrt na tržište za 26.11.2018. - subvencije i regulative. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Drugi konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2018. godinu

Osvrt na nedelju iza nas 19.11.-23.11.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 19.11.-23.11.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 19.11.-23.11.2018. - stočno brašno. Cene pšeničnog stočnog brašna su tokom ove nedelje, od strane ponuđača, beležile blagi rast u odnosu na prošlu nedelju. Kako saznajemo od saradnika, na terenu se trgovalo po ceni od 11.8din/kg+pdv ali, svakako cena zavisi i od količine i pariteta.

Osvrt na nedelju iza nas 19.11.-23.11.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 19.11.-23.11.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 19.11.-23.11.2018. - veštačko đubrivo. Kada je reč o veštačkim đubrivima za ovu nedelju, poprilično mirna situacija. Može se reći da se đubrivo raznih formulacija samo nudilo. Slabo je bilo interesovanja od strane kupaca, tako da ni konkretnih dogovora oko trgovanja nije bilo. U nastavku teksta mogu se videti rasponi cena u ponudi sada najaktuelnih đubriva. Ponuđene cene: MAP 12x52x0 25/1 438-445eur/t+PDV NPK 16x16x16 25/1 312-315eur/t+PDV UREA RUSIJA 25/1 325-340eur/t+PDV UREA MAĐARSKA 25/1 325eur/t+PDV UREA KUTINA 25/1 335eur/t+PDV AN MAĐARSKI 25/1 250eur/t+PDV SAN 25/1 27000din/t+PDV KAN MAĐARSKI 25/1 205eur/t+PDV

Osvrt na nedelju iza nas 19.11.-23.11.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 19.11.-23.11.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 19.11.-23.11.2018. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 20.9-21.8din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant ove nedelje imali smo po ceni od 21.1-21.7din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Vrbasu po ceni od 21.7din/kg+PDV, takođe ove nedelje beležimo i ponudu za suncokretovu sačmu u Novoj Crnji po ceni od 20.9-21.7din/kg+PDV. Ponude za suncokretovu sačmu u Somboru kretale su se po ceni od 21.2-21.8din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Kako saznajemo na terenu se radila suncokretova sačma u Novoj Crnji po ceni od 21.5din/kg+PDV, suncokretova sačma Somboru po ceni od 21.3 i 21.4din/kg+PDV. Sačma u Vrbasu trgovala se po ceni od 21.7din/kg+PDV. Tokom ove nedelje beležimo ponude suncokretove sačme po nešto nižim cenama u odnosu na prethodnu nedelju, došlo je do blagog pada cene.

Osvrt na nedelju iza nas 19.11.-23.11.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 19.11.-23.11.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 19.11.-23.11.2018. - stoka. Nedelja za nama na tržištu stoke bila je aktivna u ponudi za sve kategorije životinja, pri čemu je najaktivnija ponuda tovnih svinja i prasadi. Zabeležen je rast cena žive stoke u ponudi i realizaciji, pre svega svinja i prasadi. Cena tovnih svinja farmskih u ponudi se kretala od 123-140din/kg+PDV, tovne svinje mini farma nudile su se po ceni od 120-140din/kg+PDV, dok su tovne svinje iz otkupa nuđene po ceni od 120-130din/kg+PDV. Sa terena smo imali prijavljeno trgovanje farmskih svinja na 123-130din/kg+PDV, za odloženo plaćanje na 7 dana, mini farme na kraju nedelje na 130-135din/kg sa PDV-om, pri čemu je vidljiv rast cena u realizaciji kako je nedelja odmicala. Prasad farmska su nuđena po ceni od 200-220din/kg+PDV, a trgovanje na terenu se obavljalo na 210-220din sa PDV-om, prasad mini farma su se nudila po ceni od 200-210din/kg+PDV, prasad iz otkupa nudila su se od 194-203din/kg+PDV, a razlog rasta cena u ponudi na tržištu je zbog povećane tražnje i upita na terenu, što je karakteristično za ovaj period novembra. Tokom prošle nedelje primećeni su upiti i tražnje za bikovima Simental, koji su se nudili u intervalu cena od 252-260din/kg+PDV, bikovi Holštajn nuđeni su po ceni od 230-241din/kg+PDV, bikovi Aberdeen Angus su nuđeni po ceni od 240din/kg+PDV. Mesare u rasinskom i sremskom okrugu kako nam saradnici saopštavaju bikove Simental su plaćale od 270-277din/kg sa PDV-om, bikove Holštajn su plaćale od 235-240din/kg sa PDV-om, uz češće upite i tražnju za bikovima Simental. Ponuda jagnjadi se kretala od 250-270din/kg+PDV, ovce za klanje nudile su se po ceni od 111.11din/kg+PDV, bez zabeleženih realizacija u prošloj nedelji.