Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - veštačko đubrivo. Koje đubrivo se najviđe tražilo u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - suncokretova sačma. Kakav je trend cene suncokretove sačme na milanskoj berzi u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - sojina sačma. Kako se kretala cena sojine sačme na stranim berzama u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - stočno brašno. Šta se dešavalo sa potražnjom za stočnim brašnom u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - pšenica. Koja cena se mogla ostvariti za pšenicu u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - kukuruz. Šta je uzrok smanjenoj tražnji za kukuruzom? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - soja zrno. Kako se kretala cena sojinog zrna na berzi u Milanu u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - ječam. Kojom cenom u ponudi bi bili zadovoljni kupci ječma? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 02.03.-06.03.2020. - stoka. Šta je uticalo na pad cene tovljenika u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.