Osvrt na tržište za 07.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 07.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 07.11.2019. - subvencije i regulative. Koje sve mere treba preuzeti na farmama radi sprečavanja širenja i dalje prevencije Afričke kuge svinja? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 06.11.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.11.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.11.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Šta je uzork rastu cene svinja na domaćem tržištu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 06.11.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 06.11.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 06.11.2019. - voće i povrće. Koja je cena paprike pri samom kraju proizvodnje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 06.11.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.11.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.11.2019. - žitarice i uljarice. Kakav je trend cene kukruuza na današnji dan? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 06.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 06.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 06.11.2019. - subvencije i regulative. Koje zadruge su dobile bespovratne subvencije za preciznu poljoprivredu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 05.11.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.11.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.11.2019. - žitarice i uljarice. Koliko je interesovanje za ječmom u ovom periodu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 05.11.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 05.11.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 05.11.2019. - voće i povrće. Kolika je tražnja za jabukom i koju cenu ona može postići? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 05.11.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.11.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.11.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakva je cena bikova u ovom periodu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 05.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 05.11.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 05.11.2019. - subvencije i regulative. Kakve mere je preduzela pokrajina u borbi protiv požara? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.