Osvrt na tržište za 05.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas izdvajamo ponudu prasadi na domaćem tržištu, farMski prasići su se nudili po ceni od 270din/kg+PDV, dok su se prasad mini-farma nudili po ceni od 220-240din/kg+PDV, u sremskom okrugu. Na terenu je zabeleženo informativno da su otkupljivači i klanice plaćali tovne svinje farmske i mini farmske po ceni od 135-140din/kg sa PDV-om.

Osvrt na tržište za 05.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.09.2018. - žitarice i uljarice. I dalje veliko interesovanje više za soju novog roda u odnosu na soju roda 2017. Na tržištu  Srbije i dalje postoje velike količine soje prošlogodišnjeg roda. Žetva nove je u nekim krajevima u punom jeku, dok na nekim krajevima još nije počela. U razgovoru sa saradnicima došli smo do informacije da su trgovačke firme, na današnji dan, bile spremne da plate soju ovogodišnjeg roda po cenama u rasponu 303-310e/t+PDV, naravno u zavisnosti od kvaliteta, kvantiteta i pariteta. Kada su u pitanju akontne cene, one se kreću u rasponu od 28-33din/kg sa uračunatim PDV-om, takođe u zavisnosti od pariteta.

Osvrt na tržište za 04.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 04.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 04.09.2018. - voće i povrće. Novina u ponudi voća je grožđe sorte italijanski rizling po ceni od 46.3din/kg+PDV. Još uvek su u ponudi kruška, šljiva, lubenica od 25din/kg+PDV i veće količine jabuke različitih sorti od 46.3din/kg+PDV. Ponuda povrća je stabilna ove nedelje - tu su crveni i beli krompir, paprika sorte slonovo uvo, šargarepa, crni luk od 32.41din/kg+PDV i paprika sorte babura od 50.93din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 04.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od suncokretovih sačmi danas smo beležili ponude za sačme iz nove prerade. Ponuđene cene za sačmu iz Nove Crnje po ceni od 22.7din/kg+PDV, sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 22.5din/kg+PDV, sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 22.7-23.7din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu danas se trgovala suncokretova sačma Vital Vrbas po ceni od 22.5din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 04.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.09.2018. - žitarice i uljarice. Danas u ponudi soja ovogodišnjeg roda po ceni od 36.3din/kg+PDV. Neki od otkupljivača u Sremu su spremni da u ovom momentu plate poljoprivrednim gazdinstvima  konačnu cenu od 36din/kg sa uračunatim PDV-om ili akontnu ceni od 33din/kg, takođe sa uračunatim PDV-om.  Takođe, saradnici u srednjem Banatu, kažu da su danas mogli da ostvare cenu za soju ovogodišnjeg roda od 304e/t+PDV, a tu cenu je bio raspoložen da plati i kupac u južnoj Bačkoj. Trgovanja danas nismo beležili.

Osvrt na tržište za 03.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 03.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 03.09.2018. - žitarice i uljarice. Na početku nedelje sve više je ponuda kukuruza rod 2018. Ponuđen je prirodno suv kukuruz rod 2018. po ceni od 15.2-15.3din/kg+PDV a, kukuruz rod 2018. sa vlagom 14-16% u rasponu cena od 14.9-15.1din/kg+PDV. Cene u otkupu su neujednačene  i u širokom rasponu. Kukuruz rod 2017. se još uvek nudi po 15.5din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 03.09.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 03.09.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 03.09.2018. - subvencije i regulative. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE BILJNOG I MEŠOVITOG POREKLA ZA 2018. GODINU

Osvrt na tržište za 03.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 03.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 03.09.2018. - voće i povrće. Ponuda jabuke je jednako obimna kao i prošle nedelje - u ponudi su sorte redchief, zlatni delišes, granny smith, mucu, ajdared i crveni delišes na 46.3din/kg+PDV ili bez cene. Tu su i kruška i šljiva, bez cene, i lubenica od 25din/kg+PDV. Takođe, ponuda krompira je sve veća, tako da smo danas imali u ponudi crveni krompir bez istaknute cene i beli krompir u rasponu 23.14-27.78din/kg+PDV. Još uvek su aktuelne sorte paprike babura od 50.93din/kg+PDV i slonovo uvo, bez cene, zatim šargarepa, takođe, bez definisane cene, i crni luk od 32.41din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 03.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu iz nove prerade, u ponudi smo imali sačmu iz Nove Crnje i Dijamanta po ceni od 22.5-22.7din/kg+PDV.