Osvrt na tržište za 24.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kako se kreće cena tovljenika usled vanrednog stanja? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 24.03.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 24.03.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 24.03.2020. - subvencije i regulative. Koji su koraci koje poljoprivredni proizvođači treba da preduzmu kako bi se kretali za vreme policijskog časa? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 23.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.03.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Koje su cene sojine sačme u ponudi na samom početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 23.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 23.03.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 23.03.2020. - žitarice i uljarice. Šta je uzrok povećanoj tražnji pšenice i kukuruza na samom početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 23.03.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 23.03.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 23.03.2020. - subvencije i regulative. Koji artikli se mogu izvoziti od 22.03.2020. godine? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 16.03.-20.03.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 16.03.-20.03.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 16.03.-20.03.2020. - stočno brašno. Kako se kretala cena stočnog brašna u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 16.03.-20.03.2020. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 16.03.-20.03.2020. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 16.03.-20.03.2020. - pšenica. Koliko je pojačana tražnja za brašnom uticala na cenu pšenice u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 16.03.-20.03.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 16.03.-20.03.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 16.03.-20.03.2020. - kukuruz. Kako se trgovalo kukuruzom u nedelji za nama i kolika je tražnja bila? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 16.03.-20.03.2020. - veštačka đubriva

Osvrt na nedelju iza nas 16.03.-20.03.2020. - veštačka đubriva

Osvrt na nedelju iza nas 16.03.-20.03.2020. - veštačka đubriva. Koja đubriva su se tražila u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.