Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - suncokretova sačma. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u nedelji za nama cene u ponudi  kretale su se u rasponu cena od 24,5-25  din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 25 din/kg+PDV, dok su na terenu kako saznajemo na početku nedelje trgovanja bila po ceni od 24,7- 24,8 din/kg+PDV, u Novoj Crnji i Somboru suncokretova sačma se nudila po ceni od 25 din/kg+PDV.  Suncokretova sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 24,5 din/kg+PDV, a suncokretova sačma u Šidu se nudila po ceni od 24,7 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu u Somboru po ceni od 24,7 din/kg+PDV. Problem sa operativnim količinama suncokretove sačme u toku prethodne nedelje nije bilo.Suncokretova sačma u ponudi tokom ove nedelje beleži rast cene za 0,50din u odnosu na prethodnu nedelju, u ponudi a i u tražnji, a opšti utisak je da  se situacija oko cena i ponude suncokretove sačme uglavnom stabilizovala, sudeći po odnosu ponude i tražnje na domaćem tržištu.

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - stoka. U nedelji za nama su tovljenici i prasad imali tendenciju rasta cene. Uzrok je povećana potražnja za tovljenicima i manjak prasadi na terenu, koji traje već par meseci. Tako su se farmska prasad nudila po cenama od 315-320 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 260-275 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama od 240-260 din/kg+PDV. Farmski tovljenici su se nudili po cenama od 135 din/kg+PDV do 155 din/kg+PDV na samom kraju nedelje. Poslednjeg dana nedelje su pojedine farme nudile svoje tovljenike po ceni od 160 din/kg+PDV, tako da ćemo tek u sledećoj nedelji saznatai da li je njihova ponuda naišla na odaziv kod klaničara. Tovljenici sa mini farmi su nuđeni po cenama 135-145 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 130-135 din/kg+PDV. U ponudi smo imali krmače za klanje po istoj ceni kao i prošle nedelje, 105 din/kg+PDV, dok je kod jagnjadi došlo do korekcije cene, pa su se nudila po cenama od 270-280 din/kg+PDV. Bikovi Holštajn su se nudili po cenama od 210-230 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 236-260 din/kg+PDV. Kod farmera vlada veliko interesovanje kada će krenuti izvoz goveđeg mesa, jer smatraju da će to uticati na skok cene, koja već duže vreme stagnira.

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - subvencije i regulative. Razvojna agencija Srbije je raspisala dva javna poziva

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - voće i povrće. Na domaćem tržištu danas od voća i dalje dominira ponuda jabuke konzumne, Ajdared, Mucu, Zlatni delišes, po ceni od 40-46,3 din/kg+PDV, prodaja se odvija kako na terenu saznajemo za veće količine po ceni od 35-40 din/kg sa PDV-om. Od povrća danas smo najčešće primali ponude krastavca po ceni od 102 din/kg+PDV, a pregovori za količinu od 200-300kg u južnobačkom okrugu se vode po ceni od 95 din/kg sa PDV-om.

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - žitarice i uljarice. Cena kukuruza u ponudi u rasponu od 15,4-15,6 din/kg+PDV, sa prijavljenim trgovanjem po ceni od 15,4-15,5 din/kg+PDV. Što se tiče odnosa ponuđene robe i potražnje prilično je ujednačena.

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Tovljenici sa farmi su se danas nudili po cenama od 140-155 din/kg+PDV, dok su se tovljenici sa mini farmi nudili po ceni od 135 din/kg+PDV.  Prasad iz otkupa su se nudila po ceni od 240 din/kg+PDV, a tražnja za prasadima svih kategorija je svakim danom sve veća.  Bikovi Simentalci su se nudili po cenama od 255-260 din/kg+PDV. 

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - voće i povrće. Današnji dan na tržištu Srbije je obeležilo veliko interesovanje i upiti, tražnja za raznim kategorijama povrća, kao što su kupus, krastavac, španat, blitva, luk, šargarepa, te puna sezona ponude ovih kultura nadolazi, očekujemo maksimalne aktivnosti ponuđača.

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Cena tovljenika i danas ima rastući trend, Tako su se farmski tovljenici nudili po cenama od 135-155 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 140 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 130 din/kg+PDV. Farmeri se nadaju daljem porastu cene, usled pojačane tražnja i konačnoj stabilizaciji, nakon dugog perioda u kome su radili na granici isplativosti. Prasad sa mini farmi su se danas nudila po ceni od 275 din/kg+PDV, dok su se prasad iz otkupa nudila po ceni od 260 din/kg+PDV.  Krmače za klanje se nude po ceni od 105 din/kg+PDV, dok je cena jagnjadi u ponudi 270 din/ kg+PDV. Bikovi Simentalci se nude po cenama od 236-260 din/kg+PDV, dok je cena Holštajna u ponudi 210 din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.04.2019. - žitarice i uljarice. Prijavljeno je trgovanje merkantilnom pšenicom protein min.12 po ceni od 21,6 din/kg+PDV. Na terenu je prisutna potražnja za pšenicom boljeg kvaliteta, sa proteinima iznad 12.5% ali i za stočnom pšenicom. Trend cene pšenice podjednako prate i ponuđači i kupci.