Osvrt na tržište za 30.12.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 30.12.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 30.12.2021.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 29.12.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 29.12.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 29.12.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, upiti za manje količine?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 29.12.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 29.12.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 29.12.2021.-žitarice i uljarice, oglašivači polako povlače svoje objave?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 29.12.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 29.12.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 29.12.2021.-voće i povrće, široka lepeza ponuda tokom dana?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 28.12.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 28.12.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 28.12.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, operativne ponude sačmi?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 28.12.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 28.12.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 28.12.2021.-žitarice i uljarice, oglašene cene?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 27.12.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.12.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 27.12.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, oglašene cene?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 27.12.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 27.12.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 27.12.2021.-žitarice i uljarice, na tržištu je prilično mirno?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 20.12.-24.12.2021.-repin rezanac

Osvrt na nedelju iza nas 20.12.-24.12.2021.-repin rezanac

Osvrt na nedelju iza nas 20.12.-24.12.2021.-repin rezanac, aktivnija ponuda od tražnje?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.