Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 04.02.-08.02.2019. - stoka. Protekla nedelja na tržištu stoke bila je dinamična, aktivnija je bila ponuda u odnosu na tražnju. Ponuda tovnih svinja farmskih kretala po ceni od 130-140din/kg+PDV, tovnih svinja mini farma po ceni od 120.26-135din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa nudile su se po ceni od 129-130din/kg+PDV, uz saznanja od saradnika da je cena realizacije u sremskom i južnobačkom okrugu bila prilično izjednačena za farmu i mini farmu po ceni od 130din/kg+PDV, s početka nedelje, da bi prema kraju nedelje usledio porast cena na terenu u ponudi i u trgovanju, jer je došlo do zaustavljanja tokova uvoza, usled pojave svinjske kuge u okruženju.

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - žitarice i uljarice. Trgovanje kukuruzom koje je prijavljeno od strane naših saradnjika se kreće u rasponu cena 16.2-16.3din/kg+PDV, što je ovonedeljni prosek, Cene u ponudi se kreću od 16.2-17din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na tržištu stoke na terenu se vode pregovori u  braničevskom, južnobačkom  i mačvanskom okrugu oko trgovanja tovnih svinja  mini farmskih po ceni od 125-135din/kg+PDV, a realizacija tovnih svinja farmskih je zabeležena u sremskom okrugu po ceni od 130din/kg+PDV. Ponuda jagnmjadi danas se kretala po ceni od 285din/kg+PDV, primetan rast cene u ponudi.

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 07.02.2019. - subvencije i regulative. I današnji dan je bio bogat pravilnicima i subvencijama. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA I ELEMENATA POTREBNIH ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA,VINOVE LOZE I HMELJA U 2019.GODINI

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - žitarice i uljarice. Danas smo imali prijavljeno trgovanje na 39.3din/kg+PDV. Ponuđači se nadaju još višoj ceni, pa je ponuda smanjena iz tog razloga.

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na domaćem tržištu prisutan pad cena prasadi, te smo pri ispitivanju  na terenu dobili cene za prasad farmsku u ponudi od 25-270din/kg+PDV, prasad mini farma nudila su se po ceni od 240din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 180-195din/kg+PDV. Tovne svinje su danas imale trend rasta cene u ponudi,  farmske danas su se nudile u intervalu cena od 135-140din/kg+PDV, tovne svinje mini farma nuđene su po ceni od 120-135din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa nude se po ceni od 129-130din/kg+PDV, jer je doneta mera zabrane uvoza svih kategorija svinja, zbog pojave i širenja afričke kuge.

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 06.02.2019. - subvencije i regulative. Vrlo dinamičan dan, sa dosta konkursa, javnih poziva i uredbi

Osvrt na tržište za 05.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.02.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.02.2019. - žitarice i uljarice. I drugi radni dan cene pšenice u ponudi uglavnom prelaze 23din/kg+pdv. Uglavnom se radi o pšenici sa dobrim hektolitrom i proteinima min.12%. Danas je prijavljeno trgovanje manjih količina pšenice min.13% proteina po ceni od 23.3din/kg+pdv.

Osvrt na tržište za 05.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Veoma pasivan dan oko dešavanja sa stokom, na domaćem tržištu, bez konkretnih tražnji i zahteva za kupovinom. Aktivna je danas ponuda tovnih svinja farmskih po ceni od 130din/kg+PDV, i tovnih svinja mini farma u srednjebanatskom okrugu, po ceni od 125-130din/kg+PDV, pri čemu je uočljivo da se ponuđači teško prilagođavaju na trend pada cena u trgovanju za ove kategorije, jer su cene osnovnih inputa za ishranu svinja, znatno porasle, te se tovljačima ne isplati ulaziti u procese proširene reprodukcije.