Poziv na konferenciju SEE ENERGY - Connect &Supply II 2020 u Novom Sadu

Poziv na konferenciju SEE ENERGY - Connect &Supply II 2020 u Novom Sadu

Poziv na konferenciju SEE ENERGY - Connect &Supply II 2020 u Novom Sadu

Osvrt na tržište za 15.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakav je trend cene prasadi u oglašenim ponudama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 15.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 15.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 15.06.2020. - žitarice i uljarice. Kakav je bio odnos oglašene ponude i potražnje na samom poečetku nedelje kod žitarica? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 15.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 15.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 15.06.2020. - subvencije i regulative. Kada se kreće sa primenom Pravilnika o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020. - stočno brašno. Kakva je operativnost stočnog brašna u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020.- suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020.- suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020.- suncokretova sačma. Kakav je bio trend cene suncokretove sačme na milanskoj berzi u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020. - sojina sačma. Kakav je trend cena sojine sačme na milanskoj i čikaškoj berzi u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020. - pšenica. Koliko je aktuelno interesovanje sa pšenicom novog roda? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 08.06.-12.06.2020. - kukuruz. Kakav je bio odnos oglašenih ponuda i oglašenih tražnji u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.