Osvrt na nedelju iza nas 28.01.- 01.02.2019. - veštačko đubrivo

Što se tiče veštačkog đubriva u nedelji iza nas beležimo veliko interesovanje za azotnih đubrivima, pre svega. Svakako ponuda i kretanje cene uree svih proizvođača i pakovanja. Takođe su se interesovali i za azotna đubriva sa manjim % azota, kao što su an, kan, san. Preko sistema poljoprivrednih inforamcija Info tima beležili smo trgovanje za AN MAĐARSKI BB fca kupac na cenu od 28747din/t+PDV. Što se tiče ostalih upita ostali su samo u pregogorima ili u prikupljanju ponuda i upoređivanju cena. Ponuđene cene: KAN-RAZNIH PROIZVOĐAČA 192-203 eur/t+PDV UREA-RAZNIH PROIZVOĐAČA 306-317 eur/t+PDV AN- RAZNIH PROIZVOĐAČA 242-250 eur/t+PDV SAN 223-230 eur/t+PDV

Osvrt na nedelju iza nas 28.01.- 01.02.2019. - suncokretova sačma

Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 22.4-22.9din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant ove nedelje imali smo po ceni od 22.4-22.5din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.5-22.9din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.4-22.7din/kg+PDV. Ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 22.4din/kg+PDV i suncokretovu sačmu u Somboru po ceni od 22.5din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 28.01.-01.02.2019. - sojina sačma

nedelji između 28.01. i 01.02.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 44.2-45din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domaćih sačmi našle ponude za sojinu sačmu u Bečeju po ceni od 44.3-44.8din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 45din/kg+PDV. Nudila se i sojina sačma iz Obrenovca 44%proteina po ceni od 44.2din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Slab obim trgovanja bio je primetan tokom cele nedelje i za druge robe.

Osvrt na tržište za 31.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA Za danas nije bilo promena oko ponudjenih cena. tako da se za sojinu sačmu Bečej nudlia cena 44.3din/kg+PDV i za sojinu sačmu Šid 45din/kg+PDV. SUNCOKRETOVA SAČMA Svakako operativna roba iz više uljara ostavlja širok raspon cena i ponuda za suncokretovom sačmom. Tako da je neki raspon cena u ponudi bio od 22.4-22.5din/kg+PDV za uljare Sombor, Nova Crnja, Zrenjanin. STOKA Danas na tržištu stoke veoma slaba tražnja , dok je bila aktivna ponuda bikova Simental po ceni od 258.47din/kg+PDV, severnobački okrug, uz pregovore o trgovanju, te ćemo ispratiti nivo realizovane cene. Prasad farmska su danas na terenu nuđena po ceni od 275-285din/kg sa PDV-om, a od saradnika saznajemo da su farme plaćale prasad farma i mini farma od 270-280din/kg sa PDV-om.

Osvrt na tržište za 31.01.2019. - žitarice i uljarice

KUKURUZ danas je prijavljeno trgovanje veštački suvim kukuruzom po ceni od 16.3din/kg+pdv. U razgovoru sa saradnicima saznajemo da se na tržištu kukuruzom trgovalo i po cenama od 16.1-16.2din/kg+pdv. Cena u trgovanju dakle već par dana ne prelazi 16.3din/kg+pdv. PŠENICA prijavljeno je trgovanje merkantilnom pšenicom, u rasponu cena od 22.5-23din/kg+pdv, gde cenu određuje kvalitet pšenice. Potražnja je i dalje veća od ponude. SOJA ZRNO za danas stanje nepromenjeno. I dalje ponudjene cene na 39din/kg+PDV. Nudilo se sa više pariteta, ali pregovor oko cene i trgovanja nije bilo. Tako da ova cena od 39din/kg+PDV još uvek čeka vreme da zaživi u trgovanju.

Osvrt na tržište za 30.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA Od sojinih sačmi danas smo u ponudi imali sačmu u Šidu po ceni od 45din/kg+PDV. Sojina sačma domaća rinfuz sa proizvodnjom u Obrenovcu i danas se nudila po ceni od 44.2din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu danas se trgovala uvozna sojina sačma, obogaćena sojina sačma indijska rinfuz sa procentom proteina 46-47.5%proteina po ceni od 44.9din/kg+PDV. SUNCOKRETOVA SAČMA Danas smo u ponudi imali suncokretovu sačmu u Somboru po ceni od 22.7din/kg+PDV i sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.9din/kg+PDV. Cene u ponudi za današnji dan bile su nešto više u odnosu na cene po kojima se juče trgovalo. Danas nismo imali prijavljenih trgovanja za suncokretovu sačmu. STOKA Usled upita i tražnje za tovnom junadi i bikovima u toku nedelje za nama , danas je bila jača ponuda ovih kategorija, te su se junice Simental do 550kg težine nudile u sremskom okrugu po ceni od 2.50e/t+PDV, bikovi Simental u južnobačkom i mačvanskom okrugu nuđeni su po ceni od 240-245din/kg+PDV, bikovi holštajn nuđeni su po ceni od 218.75-225din/kg+PDV, a krave za klanje po ceni od 120din/kg+PDV, uz saznanja da se aktivira izvoz ovih kategorija za Tursku. Tovne svinje farmske danas su nuđene po ceni od 134din/kg+PDV, tovne svinje mini farma nušene su po ceni od 125-128din/kg+PDV, pri čemu je na terenu došlo i do trgovanja u severnobačkom okrugu, po ceni od 125din/kg+PDV, na odloženo plaćanje do 30 dana, a svinje iz otkupa realizovane su po ceni od 120din/kg+PDV, u južnobačkom okrugu.

Osvrt na tržište za 30.01.2019. - žitarice i uljarice

KUKURUZ danas je prijavljeno trgovanje prirodno suvog kukuruza po ceni od 16.1din/kg+pdv, dok se cene u ponudi kreću od 16.1-16.8din/kg+pdv. Cena kukuruza posle konstantnog rasta, stagnira. PŠENICA cena pšenice u ponudi se kreće u rasponu od 22-23.5din/kg+pdv, gde razliku u ceni određuje kvalitet. Veliki rast cene ove merkantile usporava trgovanje. SOJA ZRNO šta možemo za danas da primetimo? Da ponuda za sojom jenjava, ne prolazi cena od 39din/kg+PDV u trgovanju. Nešto što su kupci spremni da plate u ovom momentu je do 38.8din/kg+PDV. Mada ponudjačima nije hitno za trgovanje i čekaju i dalje da zaživi cena od 39din/kg+PDV, pa možda i koja para više.

Osvrt na tržište za 29.01.2019. - žitarice i uljarice

KUKURUZ Danas kukuruz pratimo samo kroz cene u ponudi. Nije bilo prijavljenog trgovanja od strane naših saradnika. Cene za prirodno suv kukuruz rod 2018 su se kretale od 16.3-16.7din/kg+pdv, a za veštački suv od 16.2-16.3din/kg+pdv. PŠENICA Ponuđene cene merkantilne pšenice (min.12-13%proteina) su se kretale od 22.5-23din/kg+pdv. Kako saznajemo na terenu danas je merkantilnom pšenicom (min 13%proteina) trgovano po ceni od 22-22.5din/kg+pdv. Potražnja je trenutno veća od ponude. JEČAM i dalje je povećana tražnja za ovom robom. Dosta trgovačkih kuća imaju interesovanje oko ove robe. Ponudjena cena za ječam za danas je bila 22.4din/kg+PDV na paritetu Severne Bačke. Ostaje samo da vidimo da li će ova cena i roba naći kupca pod tim uslovima. SOJA ZRNO je i danas nudjena po ceni od 39din/kg+PDV. Vlada veliko interesovanje oko ove robe, mada oko cene i nisu spremni da prate ponudjenu cenu. Tako da je trgovanje izostalo. Po rečima ponudjača nije ni bilo pregovora.

Osvrt na tržište za 29.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA Danas nešto niže cene za sojinu sačmu u ponudi. Sačma u Bečeju nudila se po ceni od 44.3-44.8din/kg+PDV, dok se sačma u Šidu i dalje se nudila po ceni od 45din/kg+PDV. Takođe, danas u ponudi imamo i domaću sojinu sačmu iz proizvodnje u Obrenovcu po ceni od 44.2din/kg+PDV. Uskoro se očekuju i ponude za obogaćenu sojinu sačmu u Obrenovcu. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali. SUNCOKRETOVA SAČMA Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 22.4-22.5din/kg+PDV i za sačmu u Somboru po ceni od 22.5din/kg+PDV. Preko sistema informacija Info Tima danas beležimo i realizacije za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 22.4din/kg+PDV i za suncokretovu sačmu iz Sombora po ceni od 22.5din/kg+PDV. STOKA Danas veoma pasivna kretanja o trgovanju sa stokom na domaćem tržištu. Javljala se ponuda tovnih svinja farmskih po ceni od 125din/kg+PDV, dok su prerđivačke kuče plaćale ovu kategoriju svinja i mini farmu, po saznanjima sa terena, niže , tj. 120din/kg+PDV, a bikovi Simental plaćali su se od strane nakupaca po ceni od 240-245din/kg+PDV.