Bez dogovora o izvozu brašna u Makedoniju

Nedelju završavamo sa, na žalost, lošim vestima za mlinare, pošto nije postignuta saglasnost sa Makedonijom o izvozu brašna. Po ranijim informacijama, danas je trebalo doći do sastanka između ministara Srbije i Makedonije, kako bi se našao kompromis oko izvoza srpskog brašna T-500 u Makedoniju. Do sastanka nije ni došlo, pošto se predlozi sporazuma obe strane nikako nisu mogli usaglasiti. Plan je da se tokom vikenda nastavi sa usaglašavanjem, kako bi se došlo do dugoročnijeg sporazuma, pošto je ovo već trenaesti put u poslednjih par godina kako dolazi do barijere izvoza brašna u susednu republiku. Za srpske proizvođače Makedonija perdstavlja treće izvozno tržište, na koje godišnje plasiraju 30.000 do 40.000 tona brašna.

Osvrt na nedelju 26.02.-02.03.2018. - i cena ječma u padu

JEČAM U nedelji iza nas, ječam se nudio po cenama u rasponu od 17-17.5din/kg+PDV. Beležena su trgovanja ječmom po nižoj ceni u odnosu na prethodnu nedelju, po 17din/kg+PDV. Nema većih promena po pitanju ponude i potražnje.

Osvrt na nedelju iza nas 26.02.-02.03.2018. - niske cene i u ponudi i u trgovanju pšenicom

PŠENICA Tokom nedelje iza nas, ponuđene cene pšenice su u rasponu od 16-17din/kg+PDV u zavisnosti od kvaliteta. Nemogućnost prevoza , smanjena potražnja uzrokovali su smanjeno i trgovanje. Trgovalo se po cenama u rasponu 16.3-16.6din/kg+PDV, za pšenicu od minimum 12% proteina. Na tržištu postoji velika ponuda, odnosno zalihe pšenice, međutim ponuđači ne žele da nude, oglašavaju robu po ovim cenama, jer smatraju da su niske i da ne mogu da pokriju osnovne troškove.

Osvrt na nedelju iza nas 26.02.-02.03.2018. - i dalje bez trgovanja sojom

SOJA ZRNO Preko sistema informacija u poljoprivredi i prehrani, Info Tim Logistike, ponuđena cena za soju zrno je u rasponu od 45.2-45.8din/kg+PDV. Loši vremenski uslovi uslovili su smanjene ponude i potražnje, kao i trgovanje. Došlo je do pada cene u trgovanju. Informacija koju dobijamo u razgovoru sa saradnicima je da se na terenu trguje sojom po ceni od 45din/kg+PDV. Na osnovu izveštaja uvoza i izvoza za januar tekuće godine, može se uočiti da je nastavljena tendencija uvoza soje iz susednih zemalja. Ovo takođe doprinosi smanjenoj tražnji soje domaćeg porekla.

Osvrt na tržište za 01.03.2018. - dalji pad cene kukuruza

KUKURUZ Nema velikih promena u ceni i dalje trgovanje po 15.4din/kg+PDV+.Danas je manja ponuda i zbog vremena, ali možda i zbog toga što se možda očekuje bolja cena.Imamo veću tražnju u odnosu na predhodnih par dana. PŠENICA I dalje nema trgovanja,ponuda takođe nije na zavidnom nivou, a nema ni promena cena. SOJA ZRNO Kao i tokom cele nedelje, ponudjene cene su u rasponu od 45.3-45.5.din/kg+PDV, što nam govori da nema promena u ponudi i potražnji i ceni. Slabije trgovanje je prisutno kod većine roba, pa tako i soje. Na terenu prijavljeno trgovanje soje zrna po ceni od 45din/kg+PDV. JEČAM Kada je ječam u pitanju, promena nema. Stabila ponuda i potražnja i cena. Ponuđena cena ječma je 17.5din/kg+PDV. SAČME Danas sojina sačma u ponudi Vrbas po ceni od 48din/kg+PDV, indijska sojina sačma po ceni od 47.5-48din/kg+PDV. Suncokretova sačma u ponudi po ceni od 16din/kg+PDV, danas je bila i realizacija po toj ceni. U toku dana došlo je do promene zvanične cene suncokretove sačme u Dijamantu po ceni od 17din/kg+PDV. STOKA Prijavljena trgovanja sa terena u Zapadnoj Bačkoj za farmske tovljenike 150-155din/kg+PDV. U Sremu se farmska prasad trguju po 300din/kg+PDV. Od ponedeljka se čekaju novi ugovori za BIH za izvoz jagnjadi. UREDBE, ZAKONI I PROPISI Od danas je počeo rok za podnošnje Zahteva radi ostvarivanja prava na osnovu primarne biljnje proizvodnje. Rok za podnošenje zahteva traje do 30.04.2018. godine.

Osvrt na tržište za 28.02.2018. - nedostatak prevoza zbog vremenskih prilika onemogućava trgovanje

KUKURUZ Prijavljeno trgovanje prirodno suvog kukuruza po ceni od 15.6din/kg+PDV,slabije ponude danas, najverovatnije zbog vremenskih prilika.Na terenu saznajemo da je cena kukuruza u ponudi danas bila veća u odnosu na juče, pa je cena išla i do 15.9din/kg+PDV. PŠENICA Kada je pšenica u pitanju, i dalje bez trgovanja i promena cena. SOJA ZRNO Na današnji dan ponuđena cena za soju zrno je na 45.5din/kg+PDV. Trgovanja na današnji dan nismo beležili. Na osnovu izveštaja izvoza i uvoza za januar 2018. godine, vidi se da je nastavljena tendencija uvoza soje iz zemalja u okruženju. JEČAM: Ponuđena cena ječma je na 17.5din/kg+PDV. Cena ječma je stabilna u odnosu na prethodni period i nema naznaka promene cena. Na današnji dan nije bilo trgovanja ječmom. SAČME danas je bila ponuda sojine sačme uvozne rinfuz indijske po ceni od 48din/kg+PDV, uvozne bimal po ceni od 48.2din/kg+PDV i domaće Vrbas po ceni od 48din/kg+PDV. Prijavljeno trgovanje na terenu za sojinu sačmu indijsku rinfuz po ceni od 47.7din/kg+PDV. Suncokretova sačma u ponudi po ceni od 16-16.1din/kg+PDV za Vrbas, 16.1din/kg+PDV, za Dijamant i za bimal ponuda na 17din/kg+PDV. Danas su pregovarali za suncokretovu sačmu Dijamant po ceni od 16din/kg+PDV. STOKA U Mačvi trenutno klanice najviše plaćaju 150din/kg+pdv za farmske tovljenike. U Sremu klanica plaća 150din/kg sa uračunatim PDV-omna odloženo 30 dana za farmske tovljenike, dok simentalnce plaćaju 2.05e/kg sa uračunatim PDV-om, a holštajne 1.8e/kg sa uračunatim PDV-om na odloženo 30 dana.

Osvrt na tržište 27.02.2018. - formiranje cena u skladu sa tržišnim prilikama

KUKURUZ I danas bez prijavljenog trgovanja,cene su na jučerašnjem nivou.Imali smo tražnju od par firmi,tako da se stiče utisak da se pojačava tražnja, a pojedini ponuđači kažu da se na terenu pojačava cena do 16din/kg+PDV. PŠENICA Bez prijavljenog trgovanja pšenicom i danas,loše vreme utiče na utovare ali i niska cena pšenice.Bez većih promena u cenama,raspon se kretao od 16.5-17.5din/kg+PDV, mada interno saznajemo da se na terenu nudi i po 16.1din/kg+PDV. SOJA ZRNO Na današnji dan, ponuđena cena je u rasponu od 45.5-45.8din/kg+PDV. Trgovanja na današnji dan nismo beležili, kako zbog smanjene potražnje a isto tako i vremenskih uslova. JEČAM Ponuđena cena ječma na današnji dan je na 17.5din/kg+PDV. Cena stagnira, odnosno na nivou je prošlonedeljnih. Na današnji dan nismo beležili trgovanje. SAČME Ponuđene cene danas za sojinu sačmu domaću džakiranu mešanu od Farm commerca imamo na 49.9din/kg+PDV, za Zrenjanin na 48.4din/kg+PDV, za uvoznu rinfuznu Bimal po ceni od 48-48.2din/kg+PDV. Danas smo imali realizaciju za sojinu sačmu Šid po ceni od 48.3din/kg+PDV fca kupac. Ponuđene cena za suncokretovu sačmu Nova Crnja i Šid po ceni od 16.1din/kg+PDV, ponuda za Dijamant po ceni od 16-16.3din/kg+PDV. Danas smo imali tražnju, ali realizacija ipak nije bilo. Postoje najave da će cena ići gore, povećana je tražnja za suncokretovom sačmom zbog izvoza, kako kažu na terenu. STOKA U rasinskom okrugu tovne svinje iz otkupa se trguju po 130-140din/kg+PDV, dok se cena prasadi kreće se u rasponu od 200-230din/kg sa uračunatim PDV-om u zavisnosti od kilaže. Krenuli su utovari za Crnu goru prasadi muških za dalji tov po ceni od 2.10e/kg, odnosno oko 250din/kg. Bikovi simentalci se prodaju po ceni od 1.9-2.2e/kg. 1.9e/kg+PDV plaćaju klanice sa papirima za subvencije, dok nakupci iz Novog Pazara plaćaju 2-2.2e/kg bez papira za povraćaj.

Prve povratne informacije o IPARDU

Danas je poslednji dan za predaju zahteva po prvom i drugom IPARD javnom pozivu. Prvi poziv se odnosio za nabavku mehanizacije i po tom osnovu je podnet 51 zahtev. Drugi poziv se odnosio na nabavku traktora i po tom osnovu je do sada podneto 172 zahteva, što ukupno čini 223 zahteva. Generalni direktorat za poljoprivredu Evropske komisije je i zvanično potvrdio ispunjenost uslova za nesmetano sprovođenje IPARD II programa Evropske unije, namenjenih poljoprivrednicima. Ovim odobrenjem Evropske komisije je konačno zaokužen višegodišnji trud i zalaganje svih ukključenih institucija, pogotovu Ministartsva poljoprivrede, pošto se u okviru njega nalazi operativna struktura nadležna za programiranje i sprovođenje IPARD II programa – Sektor za ruralni razvoj i Uprava za agrarna plaćanja. Treći javni poziv je u najavi za 01.03.2018.godine i donosiće se na investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva(kupovina nove opreme). U tu svrhu je opredeljeno 1.184.076.308,00 dinara.

Osvrt na tržište za 26.02.2018. - sneg odlaže trgovanje

KUKURUZ Prijavljene realizacije za veštački suv kukuruz kretale su se u rasponu cena 15.4-15.8din/kg+PDV. Loše vreme može uticati na operativnost robe a samim tim na količinu ponuđene robe na tržištu. PŠENICA Pregovori postoje ali bez realizacije. Promena u ceni nema,raspon je od 16.2-17din/kg+PDV, u zavisnosti od kvaliteta. JEČAM Ponudjena cena ječma na 17.5din/kg+PDV. Loši vremenski uslovi uslovili su slabiju potražnju na današnji dan. Trgovanja nismo beležili. SOJA ZRNO Ponudjena cena soje zrna je u rasponu 45.5-45.8din/kg+PDV. Početak nedelje nije doveo do povecanja tražnje i ponude ovom robom. Takodje, tome su doprineli i vremenski uslovi. Trgovanja na današnji dan nismo beležili. Informacije sa terena su da su kupci spremni da plate cenu od 45din/kg+PDV. SAČME Ponude za sojinu sačmu Bimal po ceni od 48-48.2din/kg+pdv, realizacija nije bilo. Kažu da se na terenu može naći domaća sačma po ceni od 47din/kg+PDV iz kompenzacije, mmada nema takvih zvaničnih ponuda, mada su predvidjanja da će cena sojine sačme ide dole u narednih par dana. Ponude za suncokretovu sačmu za danas Nova Crnju i Šid na 16.10din/kg+PDV i za uvoznu rinfuznu Bimal po ceni od 17din/kg+PDV. Nezvanično saznajemo da će cena suncokretove sačme u narednom periodu otići gore. STOKA Prijavljena trgovanja od petka su 150din/kg+PDV za farmu i 150din/kg+PDV za odloženo plaćanje za mini farmu. U razgovoru sa saradnicima, kažu da cena ide gore. Mesari i klaničari plaćaju 150din+pdv. Ponuđene cene za tovne svinje farmske su 150-155din/kg+PDV, mini farma 145din/kg+PDV, otkup 145din/kg+PDV. Krmače za klanje farmske 135din/kg+PDV.