Osvrt na tržište za 07.06.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 07.06.2018. - voće i povrće

Cena višnje potvrđena, jer je berba počela. Pojavljuju se prve količine nektarine i trešnje, ali će se cena definisati kada se pojave prve veće operativne količine

Osvrt na tržište za 06.06.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 06.06.2018. - žitarice

Žetva ječma je već uveliko počela. Počelo se i sa trgovanjem ovogodišnjeg ječma. Danas smo takođe beležili trgovanje ječma po ceni od 16din/kg+PDV. Ponude idu i do 16.5din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 06.06.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.06.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Današnji dan je obeležila potvrđena realizacija tovnih svinja farmskih, na nivo cene od 155din/kg+PDV, dok su ponuđene cene bile u intervalu od 150-160din/kg+PDV, sa najavljenim zahtevima za kupovinom i sve češćim upitima za ovu kategoriju a isticala se i tražnja za bikove simental i jaganjce.

Osvrt na tržište za 06.06.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 06.06.2018. - voće i povrće

Današnji dan je obeležilo definisanje cene višnje u berbi. Cena od 60din/kg sa uračunatim PDV-om za prvu klasu i 40din/kg+PDV sa uračunatim PDV-om za drugu klasu je i zvanično potvrđena. Višnja sa plantaže se plaća 70din/kg+PDV. 

Osvrt na tržište za 05.06.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 05.06.2018. - voće i povrće

Današnji dan je obeležilo definisanje cene višnje, koja iznosi 60din/kg sa uračunatim PDV-om za prvu klasu i 40din/kg sa uračunatim PDV-om za drugu klasu ovog voća.

Osvrt na tržište za 05.06.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.06.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Današnje ponude su uglavnom na tržištu bile aktivne  za tovne svinje farmske, u rasponu cena od 150-166din/kg+PDV, kako saznajemo od ponuđača vode se pregovori na 166din/kg+8%PDV-a, na odloženo plaćanje od 15-20 dana, što ukazuje da je najavljeni porast cena počeo da se plaća na terenu od strane mesnica i prerađivača.

Osvrt na tržište za 05.06.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 05.06.2018. - subvencije i regulative

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE

Osvrt na tržište za 05.06.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 05.06.2018. - žitarice

Kako je žetva ječma na nekim paritetima već počela, imamo i prve ponude ječma ovogodišnjeg roda.  Ponude ječma rod 2018 su u rasponu cena 16-16.5din/kg+PDV. Imamo informacije da su neki od otkupljivača spremni da plate 17din/kg sa PDV,  8% pdv, prema poljoprivrednim proizvođačima.

Osvrt na tržište za 04.06.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 04.06.2018. - žitarice

Danas smo beležili nove ponude za ječam rod 2018 i to na paritetu Južnog i Severnog Banata, obe ponude bile su po ceni od 16.5din/kg+PDV. Zainteresovanih kupaca ima za otkup ječma, ali uglavnom su spremni da plate 16-16.2din/kg+PDV. Cene u otkupu za danas bile su po cenama 16-17din/kg  sa uračunatih 8%PDV-a prema poljoprivrednim proizvođačima za ječam na bazi SRPS kvaliteta. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo.