Osvrt na nedelju iza nas 12.02.-14.02.2018. - rast cene tovljenika

STOKA Preko sistema poljoprivrednih informacija, Info Tim Logistika, u nedelji iza nas, došlo je do rasta cene tovljenika svih kategorija u proseku za 10din/kg, usled smanjene ponude, pa su se tako tovne svinje sa farme nudile u rasponu cena od 140-150din/kg+PDV, mini farma od 140-145din/kg+PDV, dok su se svinje iz kategorije otkupa nudile po ceni od 125-138.89din/kg+PDV. Prijavljena trgovanja sa terena u rasinskom okrugu su 130-150din/kg sa uračunatim PDV-om za tovne svinje iz otkupa, dok su se prasad u tom okrugu trgovala po ceni od 220-230din sa uračunatim PDV-om takođe za kategoriju otkupa. U Mačvi, tovne svinje sa farme su se početkom nedelje klanicama tovarile po ceni od 150din/kg sa uračunatim PDV-om, da su nakupci za iste plaćali 140-145din/kg sa uračunatim PDV-om, dok se u Šumadijskom okrugu trgovalo po 150din/kg+PDV za farmske svinje. Prasad sa farme ove nedelje su se nudila po ceni od 300-320din/kg+PDV. Prijavljeno trgovanje farmskih prasadi u južnobanatskom okrugu je 300din/kg+PDV. Zbog pojačane tražnje, usled izvoza, cena bikova beleži rast, pa je tako ponuđena cena bikova simentalaca, preko sistema informacija Info Tim Logistika, 246.3din/kg+PDV, tako da farmeri trenutno pregovaraju na cenu od 2.2e sa uračunatim PDV-om.

Osvrt na nedelju iza nas 12.02.-14.02.2018. - stabilna cena suncokretove sačme

SUNCOKRETOVA SAČMA Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim logistika u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 15.9-16.1din/kg+PDV. Ponuđene cene za sačmu iz Sombora kretale su se po ceni od 16din/kg+PDV, kao i tokom prošle nedelje, sačma iz Nove Crnje tokom ove nedelje nudila su se po ceni od 16-16.1din/kg+PDV, ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant kretale su se po ceni od 15.9-16.1din/kg+PDV, ponude za sačmu iz Vitala ove nedelje kretale su se u rasponu cena od 16.1-16.3din/kg+PDV. I tokom ove kao i tokom predhodne nedelje u ponudi se našla i suncokretova sačma uvozna rinfuz, Bimal po ceni od 16din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Kako saznajemo na terenu, dogovori za trgovanje sačmama pomereni su za sledeću nedelju zbog operativnosti robe, zbog predstojećih praznika.

Osvrt na nedleju iza nas 12.02.-14.02.2018. - raznovrsna ponuda sojine sačme

SOJINA SAČMA U nedelji između 12.02. i 14.02.2018. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim logistika beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 48.2-48.5din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domačih sačmi našle ponude za sojinu sačmu Vital po ceni od 48.2-48.3din/kg+PDV, ponude za sojinu sačmu Dijamant po ceni od 48.4-48.5din/kg+PDV i ponuda za sojinu sačmu Sombor po ceni od 48.3din/kg+PDV, ponude za sačmu iz Bečeja i Šida nismo beležili tokom ove nedelje. Od uvoznih sačmi rinfuz za ovu nedelju imali smo ponudu za indijsku sačmu 44% proteina po ceni od 48din/kg+PDV i ponuda za indijsku sačmu, protein 46.7% po ceni od 49din/kg+PDV i ponudu za sojinu sačmu Bimal po ceni od 48.2-48.5din/kg+PDV. Kada je tražnja u pitanju, sojinom sačmom se očekivano slabo trguje u ovom periodu godine. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizaciju za sojinu sačmu.

Osvrt na nedelju iza nas 12.02.-14.02.2018. - ječam i dalje drži cenu

JEČAM Ponuđena cena za ječam u prethodna tri radna dana je bila 17.5din/kg+PDV. Nije bilo velikih promena u pogledu ponude, potažnje i cena za ovu žitaricu u odnosu na prethodnu nedelju. Bilo je pregovora za trgovanje, ali kraća radna nedelja je uticala da se trgovanje ječmom odloži za narednu nedelju.

Osvrt na nedelju iza nas 12.02.-14.02.2018. - slabo interesovanje za zrnom soje

SOJA ZRNO Preko sistema informacija u poljoprivredi i prehrani, Info Tim Logistike, ponuđene cene za soju zrnu su u rasponu od 46.2-46.4din/kg+PDV. U ovoj kraćoj radnoj nedelji od tri dana, nije bilo trgovanja. Primetan je pad cene i slabija potražnja. Iako su ponuđene cene niže u odnosu na predhodnu nedelju, nije bilo dogovorenih i prijavljenih trgovanja. Kupci su se izjašnjavali da bi za zrno soje bili spremni da plate 46din/kg+PDV. Osvrtom na svetske berze, primetan je rast cene soje zrna u narednom periodu.

Osvrt na nedelju iza nas 12.02.-14.02.2018. - cena pšenice i dalje pada

PŠENICA U prethodna tri radna dana, ponuđene cene za pšenicu su u rasponu od 16.5-17.5din/kg+PDV u zavisnosti od pariteta i kvaliteta. U odnosu na prethodnu nedelju, nije bilo velikih promena po pitanju ponude, potražnje i cena. Na tržištu je primetna veća ponuda u odnosu na potražnju. Kupci su sudržani oko izražavanja svoje tražnje, jer ne mogu platiti cene koje su u ponudi i čekaju da se situacija oko cene pšenice stabilizuje. Beležena su trgovanja po ceni od 16.5din/kg+PDV, za pšenicu SRPS kvaliteta.

Osvrt na nedelju iza nas 12.02.-14.02.2018. - ukupno trgovanje

Poštovani saradnici, Info Tim vam u toku nedelje daje veliki broj kvalitetnih informacija. Ukoliko zbog dinamike vašeg poslovanja ne stižete sve to da pregledate nudimo vam vikend izveštaj, NEDELJNI OSVRT, gde možete videti detaljno kretanje cena iz poljoprivrede i prehrane i uporediti ih sa cenama iz okruženja. Uprkos kratkoj radnoj nedelji, imali smo beležena trgovanja žitaricama, komponentama za stočnu hranu i veštačkim đubrivom.   UKUPNO TRGOVANJE-PONDER CENA 12.02.-14.02.2018. 410t, 6.771.000,00; KUKURUZ VEŠTAČKI SUV ROD 2017., 100t, PONDER CENA 15.8; KUKURUZ PRIRODNO SUV ROD 2016., 25t, PONDER CENA 16; KUKURUZ PRIRODNO SUV ROD 2017., 50t, PONDER CENA 16.2; PŠENICA MERKANTILNA ROD 2017., 100t, PONDER CENA 16.5; REPIN REZANAC BELI RINFUZ, 25t, PONDER CENA 20; STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO DŽAKIRANO, 10t, PONDER CENA 14.1; VEŠTAČKO ĐUBRIVO UAN 28% N-PANČEVO, 100t, PONDER CENA 16900,00; CENE SU BEZ PDV-a

Osvrt na tržište za 13.02.2018. - i dalje nema interesovanja za sojom

Pošto je radna nedelja kratka, zbog državnog praznika, tržište je mirnije nego inače. KUKURUZ Ponuda kukuruza u odnosu na potražnju je i dalje veća.Ponuđene količine se uglavnom realizuju nakon par dana pregovaranja i ono što saznajemo na terenu kupci su uglavnom mešaone stočne hrane.Trgovci i dalje uglavnom prate dešavanja na tržištu i očekuju i dalji pad cene kukuruza.Danas smo imali ponude rasponu cena od 16din/kg+PDV za rod 2016. i po toj ceni je ostvareno trgovanje,veštački suv rod 2017., po ceni od 16.1din/kg+PDV i prirodno suv rod 2017., po ceni od 16.2din/kg+PDV, pri čemu smo beležili i trgovanje po toj ceni. PŠENICA Isto kao i kod kukuruza, primetna je veća ponuda od tražnje,tako da kupci mogu birati paritet,kvalitet i cenu. Za pšenicu sa boljim parametrima ponude idu do 17.5din/kg+PDV, ali za takvu pšenicu su kupci spremni da plate do 16.8din/kg+PDV. Danas je bilo trgovanja po ceni od 16.5din/kg+PDV za SRPS kvalitet, jer su pojedini ponuđači prinuđeni da prodaju ili izvuku pšenicu iz silosa. SOJA ZRNO Obzirom da je radnja nedelja kraća, slabija je i ponuda i potraznja za ovom robom. Informacije koje dobijamo u razgovoru sa nasim saradnicima jeste da se na terenu pregovara po ceni od 46din/kg+PDV, odnosno, kupci su spremni da plate toliko. Primetan je blagi pad cene soje zrna. JEČAM Na današnji dan ponuđena cena ječma je na 17.5din/kg+PDV. Imali smo i ponude i potraznje za ovom robom. Pregovori za trgovanja na terenu su po ceni od 17.5din/kg+PDV. SOJINA SAČMA Danas u ponudi domaća sojina sačma rinfuz u rasponu cena od 48.2-48.5din/kg+PDV. Sojina sačma u uljari u Vrbasu nudila se u ceni od 48.2din/kg+PDV, Dijamant po ceni od 48.5din/kg+PDV, i Bimal po ceni od 48.5din/kg+PDV. Ponuđači kažu da imaju malo odaziva i da je nabavka sačme odložena za sledeću nedelju zbog predstojećih praznika. SUNCOKRETOVA SAČMA Suncokretova sačma se danas nudila po ceni od 16din/kg+PDV. U ponudi smo imali domaću sačmu u Somboru i uvoznu rinfuz Bimal. STOKA Prijavljeno trgovanje sa terena za svinje iz otkupa je 125din/kg+PDV (pri čemu je prosek težine tovljenika bio oko 125kg), zbog čega je i cena niža. U severnobačkom okrugu trgovane su svinje farmske na 140din/kg+PDV. U rasinskom okrugu, otkup od 130-150din/kg sa uračunatim PDV-om, farma od 150-160din/kg sa uračunatim PDV-om, prasad iz otkupa 220-230din/kg sa uračunatim PDV-om. U Južnom Banatu cena prasadi je 300din/kg+PDV. Inače se cena prasadi kreće u rasponu 212.96-320din/kg+PDV u zavisnosti od kategorije i pariteta.

Osvrt na tržište za 12.02.2018. - i dalje primetan pad cene žitarica

Uvek je bitno biti u toku sa informacijama, pogotovu kada cene roba beleže nagli rast ili pad. Zbog toga smo mi tu za Vas, kao blagovremena podrška u tačnom i brzom informisanju. KUKURUZ Ponuđene cene za kukuruz su se kretale od 16.2-17din/kg+PDV, u zavisnosti od sadržaja vlage. Nije bilo prijavljenog trgovanja, čak ni interesovanja po ovim cenama. Pojedini kupci su se izjasnili kako bi kukuruz SRPS kvaliteta plaćali u opsegu cena od 15.4-16din/kg+PDV. PŠENICA Kada je pšenica u pitanju ponuda je i dalje od potražnje. Današnje ponude su se kretale u opsegu od 17-17.5din/kg+PDV, uglavnom za kvalitetniju pšenicu. Za takvu pšenicu su kupci spremni da plate maksimalno 17din/kg+PDV.I kod pšenice se, kao i kod kukuruza, očekuje dalji pad cene. Za juče nismo beležiči trgovanje. JEČAM Ponudjena cena za ječam se kretala u opsegu 17.5-17.7.din/kg+PDV. Trgovanja nismo belezili. SOJA ZRNO Ponuđena cena na današnji dan za soju zrno je 46.4din/kg+PDV. Interesovanja za ovom robom i dalje nema u nekoj većoj meri, pa tako nismo ni beležili trgovanje. SOJINA SAČMA Ponudjene cene za sojinu sačmu domaću rinfuz za 12.02.2018.su se kretale u rasponu od 48.2-48.4din/kg+PDV. Po uljarama je sledeći raspon cena: - Sombor po ceni od 48.3din/kg+PDV; - Vrbas po ceni od 48.2-48.3din/kg+PDV; - Dijamant 48.4din/kg+PDV. Za uvoznu rinfuz ponudjen je Bimal sojina sačma po ceni od 48.2-48.5din/kg+PDV. SUNCOKRETOVA SAČMA Suncokretova sačma Dijamant se nudila po ceni od 15.9-16.1din/kg+PDV, Šid po ceni od 16.1din/kg+PDV, Sombor 16din/kg+PDV, Vrbas 16.1-16.3din/kg+PDV. Suncokretova sačma uvozna rinfuz nudila se po ceni od 16din/kg+PDV. Interesovanje za ovom robom je jako slabo, pa tako nismo beležili ni trgovanje. STOKA U Podunavskom okrugu nakupci tovljenike plaćaju 140-145din/kg sa uračunatim PDV-om. Farma u Šumadijskom okrugu prodaje tovljenike po 150din/kg+PDV, dok je u Mačvi u nedelju trgovano tovljenicima po ceni od 150din/kg sa uračunatim PDV-om. Komentari i kupaca i prodavaca su da cena tovljenika ide gore.