Osvrt na tržište za 12.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 12.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 12.09.2018. - voće i povrće. Na današnji dan smo imali prilično bogatu ponudu povrća. Tako smo imali muskatnu bundevu po ceni od 20din/kg+PDV, celer po ceni od 46.3din/kg+PDV, cveklu po ceni od 23.15din/kg+PDV, beli krompir po ceni od 23.15din/kg+PDv. kupus mladi za kišeljenje po ceni od 13.9din/kg+PDV, beli luk po ceni od 200din/kg+PDV, kao i crni luk po ceni od 30din/kg+PDV. Kada je voće u pitanju, imali smo konzumnu jabuku po ceni od 30.55din/kg+PDV, kao i kruške po ceni od 46.29din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 12.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas pratimo nove informacije na terenu sa severa Bačke, o trgovanju bikovima Holštajn po ceni od 243.51/kg+PDV, dok je njihova ponuda išla do 253din/kg+PDV. Trgovanje bikova Simental po ceni od 263din/kg+PDV, uz ponudu koja se kretala do 270din/kg+PDV, uz prisutno vođenje pregovora o prodaji za tovne svinje farmske na 140din/kg+PDV, dok se njihova ponuda kretala do nivoa cena do 145din/kkg+PDV.

Osvrt na tržište za 12.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.09.2018. - žitarice i uljarice. Cene kukuruza u ponudi na današnji dan su bez promene i kreću se od 14.3-14.7din/kg+PDV, ali cene u realizaciji su u padu, tako da smo imali prijavljeno trgovanje kukuruza prirodno suvog rod 2018 na bazi vlage do 16% po ceni od 14.4din/kg+PDV. Problem manjeg trgovanja i potražnje za ovom robom, kao i priliv robe na tržište se odražava na pad cene kukuruza.

Osvrt na tržište za 11.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.09.2018. - žitarice i uljarice. Danas je tržište merkantilnog kukuruza mirno što se tiče trgovanja. Cene u ponudi od 14.5-15din/kg+PDV za prirodno suv kukuruz rod 2018. Žetva se nastavlja a cene u otkupu su različite i u širem rasponu. Kako saznajemo u kontaktu sa saradnicima, teško je odrediti jedinstvenu cenu otkupa, ali možemo spomenuti pojedine cene otkupa: 13.5-14.5din/kg+PDV na bazi vlage 14%, a spominje  se i cena od 14din/kg sa PDV-om za poljoprivredna gazdinstva. Problem skladišnog prostora je ove godine takođe aktuelan.

Osvrt na tržište za 11.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 11.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 11.09.2018. - voće i povrće. Danas smo imali slabiju ponudu voća, ali je tražnja i dalje izražena. Traže se najviše jabuke, kruške i breskve. Berba jabuka je tek počela i očekuje se dobar i kvalitetan prinos.  Kada je povrće u ponudi, imali smo crni luk, po ceni od 30din/kg+PDV i paradajz, po ceni od 63.64din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 11.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. I dalje je prisutna ponuda suncokretove sačme Dijamant u Zrenjaninu po ceni od 23.2-23.5din/kg+PDV i suncokretova sačma iz uljare u Vrbasu po ceni od 23.5din/kg+PDV. Danas smo beležili i trgovanje ovom robom po ceni od 24din/kg+PDV za suncokretovu sačmu izvučeno iz Šida.

Osvrt na tržište za 10.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 10.09.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 10.09.2018. - voće i povrće. Prvog dana ove nedelje, od povrća smo imali u ponudi cveklu, po ceni 23.15din/kg+PDV, beli krompir, po ceni od 30.55din/kg+PDV i crni luk po ceni od 30din/kg+PDV. Kada je voće u pitanju, u ponudi smo imali konzumnu jabuku, po ceni od 30.55din/kg+PDV i kruške po ceni od 46.29din/kg+PDV. Od povrća se uglavnom traži paprika, paprika babura i paradajz, što je i očekivano u ovom periodu godine.

Osvrt na tržište za 10.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kada je suncokretova sačma u pitanju, nudi se uglavnom sačma iz nove prerade. Tako smo imali suncokretovu sačmu Dijamant, izvučenu u Kuli, po ceni od 23.4din/kg+PDV, suncokretova sačma u uljari u Zrenjaninu po ceni od 23din/kg+PDV i suncokretovu sačma iz uljare u Vrbasu po ceni od 23.5din/kg+PDV. Još uvek nema najave promene zvanične cene iz uljara, tako da i to očekujemo u narednom periodu. 

Osvrt na tržište za 10.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.09.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.09.2018. - žitarice i uljarice. Na početku nedelje cene kukuruza prirodno suvog rod 2018, u ponudi su i dalje od 14.9-15.1din/kg+PDV. Danas se uglavnom ,,osluškivalo,, tržište i od strane kupaca ali i ponuđača, tako da se sve završavalo na nivou pregovora.