Osvrt na tržište za 21.12.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 21.12.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 21.12.2021.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 20.12.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.12.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.12.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, blaži trend pada vrednosti u ponudi sačmi?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 20.12.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.12.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.12.2021.-žitarice i uljarice, oglašene cene početkom nedelje?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 20.12.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 20.12.2021.-subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 20.12.2021.-subvencije i regulative-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 13.12.-17.12.2021.-repin rezanac

Osvrt na nedelju iza nas 13.12.-17.12.2021.-repin rezanac

Osvrt na nedelju iza nas 13.12.-17.12.2021.-repin rezanac, oglašena cena?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 13.12.-17.12.2021.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 13.12.-17.12.2021.-ječam

Osvrt na nedelju iza nas 13.12.-17.12.2021.-ječam, manja aktivnost na tržištu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 13.12.-17.12.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.12.-17.12.2021.-suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.12.-17.12.2021.-suncokretova sačma, dominantnija ponuda od tražnje?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 13.12.-17.12.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.12.-17.12.2021.-sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.12.-17.12.2021.-sojina sačma, ponuda aktivnija od tražnje za njom?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 13.12.-17.12.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 13.12.-17.12.2021.-stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 13.12.-17.12.2021.-stočno brašno, blaži rast cene u ponudi?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.