Osvrt na tržište za 26.05.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.05.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.05.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, koje smo oglašene cene beležili tokom dana?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 26.05.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 26.05.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 26.05.2021.-žitarice i uljarice, ponude i pregovori za kukuruz.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 25.05.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.05.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.05.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, ima li pregovora oko komponenti?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 25.05.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 25.05.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 25.05.2021.-voće i povrće, velika tražnja za jagodama.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 25.05.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 25.05.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 25.05.2021.-žitarice i uljarice, kakva je tražnja tokom dana?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

NOVI DIGITALNI SERVIS UPRAVE ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

NOVI DIGITALNI SERVIS UPRAVE ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE

NOVI DIGITALNI SERVIS UPRAVE ZA POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 24.05.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 24.05.2021.-voće i povrće

Osvrt na tržište za 24.05.2021.-voće i povrće, koje povrće je aktuelno u ovom periodu?-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 24.05.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 24.05.2021.-žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 24.05.2021.-žitarice i uljarice, slabije interesovanje tokom dana.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 24.05.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.05.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.05.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka, oglašene cene na samom početku nedelje.-Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.