Osvrt na tržište za 28.01.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Bečeju po ceni od 44.8din/kg+PDV i ponudu za sačmu u Šidu po ceni od 45din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo kao ni konkretnijih potražnji. Početak je nedelje, formiraju se cene i ponude. SUNCOKRETOVA SAČMA Od suncokretovih sačmi danas smo u ponudi imali sačmu u Dijamantu i to po ceni od 22.5din/kg+PDV. Operativne količine i utovari očekuje se sutra u Zrenjaninu tako da je danas po tim uslovima kako saznajemo na terenu dogovorena suncokretova sačma Dijamant po ceni od 22.5din/kg+PDV. STOKA Danas na domaćem tržištu stoke dominira ponuda u odnosu na tražnju. Nuđeni su bikovi Holštajn po ceni od 220din/kg+PDV, u južnobanatskom okrugu, jagnjad su nuđena po ceni od 270din/kg+PDV, u mačvanskom okrugu, tovne svinje mini farma nuđene su po ceni od 120-123din/kg+PDV uz pregovore na terenu u ovom rasponu cene. Najčešći upiti i tražnje su za teladima i junadima.

Osvrt na tržište za 28.01.2019. - žitarice i uljarice

KUKURUZ Cena kukuruza u ponudi, prvog radnog dana u nedelji, se kretala u rasponu cena od 16.2-16.4din/kg+PDV za veštački osušen, i 16.4-16.7din/kg+pdv za prirodno suv kukuruz. Ponuda je nešto veća od potražnje. Cene u trgovanju koje su prijavljenje su 16.3din/kg+pdv, a kako saznajemo na terenu trgovalo se i po ceni od 16.2din/kg+pdv. Izvozničke firme su još uvek aktivne na terenu i najčešće formiraju cene na CPT luka. Takođe ima upita za nabavkom kukuruza sa rokom isporuke kraj februara. PŠENICA Nastavlja se trend slabe ponude merkantilne pšenice. Interesovanje na nivou informacija, i od strane kupaca kao i prodavaca, je veliko. Zajednički imenitelj je šta je cena pšenice (u zavisnosti od kvaliteta). Potražnje ima i od strane mlinova ali i trgovačkih firmi. Proizvođači i prodavci pšenice su uzdržani u ponudama. SOJA ZRNO Soja zrno u prvom danu nedelje krenula je sa ponudama na 39din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu ova cena je prolazila u trgovanju za manje količine. Polako se povećava broj ponuda sa različitih pariteta, tako da i u narednim danima očekujemo i potvrđene realizacije.

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - subvencije i regulative. Nedelja za nama je bila prilično dinamična po pitanju subvencija, regulativa, novih konkursa. Sredinom februara se očekuju konkursi Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu.

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - veštačko đubrivo. Sezona nabavke repro-materijala je u toku. Pojačava se interesovanje za nabavkom veštačkog đubriva skoro svih formulacija zbog specifičnosti sezone. Distributeri spremni dočekuju sezonu tako da se na tržištu mogu naći sve formulacije đubriva različitih proizvođača. Naravno, pri nabavci kupci uglavnom bacaju akcenat na cenu robe.

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - ječam. U nedelji za nama aktivirali su se upiti i tražnje za rinfuznim i džakiranim stočnim ječmom rod 2018. Cene u ponudi za ječam stočni rod 2018, rinfuz kretale su se od 20.20-21din/kg+PDV, cena beleži u protekloj nedelji trend rasta. Trgovanje u podunavskom okrugu je dogovoreno , kako saznajemo od saradnika , po ceni od 20.20din/kg+PDV, a u južnobanatskom okrugu po ceni od 20.50din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - pšenica. Što se ove primarne kulture tiče interesovanje za nabavkom ove robe, od strane kupaca se pojačava. Podjednako su zainteresovane i mlinarske kuće kao i trgovačke. Proizvođači i ponuđači pšenice su još uvek uzdržani sa svojim ponudama iz više razloga. Jedan je da očekuju rast cene pšenice, kao i problem oko uslova ovogodišnje setve i šta će biti sa budućim rodom. Tokom nedelje prijavljeno je trgovanje pšenicom srps kvaliteta po ceni od 20.5din/kg+PDV, kao i pšenica slabije hektolitarske mase 72-74hl, po ceni od 19.5din/kg+PDV. Cena pšenice u ponudi ide do 21din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - soja zrno. Protekle nedelje veoma dinamično na domaćem tržištu oko dešavanja sa ponudom i trgovinom sa soja zrnom rod 2018. Ponuđene cene na početku nedelje bile su od 38-38.5din/kg+PDV, uz sve veću tražnju, da bi na kraju nedelje cena u ponudi dostigla nivo od 39din/kg+PDV sa nagoveštajima na terenu da se nudi i do 39.5din/kg+PDV. Trgovanje soja zrnom merkantilnim rod 2018 se tokom nedelje obavljalo po ceni od 38-38.5din/kg+PDV, prema saznanjima sa terena.

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 22.4-23din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant ove nedelje imali smo po ceni od 22.5-22.8din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.5-23din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.4-22.5din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu nuđena je tokom ove nedelje po ceni od 22.8-23din/kg+PDV. Takođe, u ponudi se i tokom ove nedelje našla suncokretova sačma Dijamant izvučena, sa lagera u Kuli po ceni od 22.6din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 22.5din/kg+PDV. Krajem nedelje obustavljena je isporuka suncokretove sačme u Zrenjaninu i Novoj Crnji, prve operativne količine najavljuju se tokom sledeće nedelje, za sada nemamo precizirano po kojoj ceni će se sačma nuditi ali ne očekujemo promene kada je cena u pitanju.

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 21.01.-25.01.2019. - sojina sačma. U nedelji između 21.01. i 25.01.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 44.2-45din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domačih sačmi našle ponude za sojinu sačmu Bečeju po ceni od 44.5din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 45din/kg+PDV. Tokom ove nedelje imali smo u ponudi i sačmu u Vrbasu po ceni od 44.2-44.3din/kg+PDV, dok se sačma u Zrenjaninu nudila po ceni od 45din/kg+PDV. Od uvoznih sačmi tokom ove nedelje u ponudi smo imali i indijsku sojinu sačmu po ceni od 45din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Kako saznajemo na terenu se radila sojina sačma u Zrenjaninu po ceni od 44.5din/kg+PDV. Tokom ove nedelje imali smo malo više sačme u ponudi po nešto nižim cenama u odnosu na prethodnu nedelju. Interesovanje za sačmom nije bilo veliko, uglavnom nabavke odlažu za naredni period.