Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - stoka. Obzirom na smanjenu tražnju, do porasta cene nije došlo, što je uslovilo i prinudilo farmere da prodaju tovljnike po cenama koje su im klanice i mesare nudile

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - suncokretova sačma. Slaba operativnost robe, manjak ponuda, povećana tražnja i kako saznajemo izvoz suncokretove sačme za Italiju i dalje su razlog porasta cena na tržištu.

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018.- sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018.- sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018.- sojina sačma. Primetan pad cene, kao i smanjeno interesovanje

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - subvencije i regulative. Nedelja za nama je bila prilično dinamična kada su u pitanju subvencije i regulative, što je i za očekivati za ovaj deo godine.

Osvrt na tržište za 26.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 26.04.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 26.04.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 26.04.2018. - žitarice. Postoji veće interesovanje za pšenicom, cene u ponudi beleže blaži rast

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Pad cene sojine sačme, dok cena suncokretove sačme raste

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - žitarice - i dalje smanjen obim trgovanja žitaricama, cene se stabilizuju

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - žitarice - i dalje smanjen obim trgovanja žitaricama, cene se stabilizuju

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - žitarice - i dalje smanjen obim trgovanja žitaricama, cene se stabilizuju

Osvrt na tržište za 24.04.2018. - nastavljeno trgovanje kukuruzom i pšenicom

Osvrt na tržište za 24.04.2018. - nastavljeno trgovanje kukuruzom i pšenicom

Osvrt na tržište za 24.04.2018. - nastavljeno trgovanje kukuruzom i pšenicom. Manje količine u trgovanju, ali i dalje primetan rast cene