Osvrt na tržište za 03.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Uprkos očekivanjima da će doći do porasta tražnje a samim tim i cene stoke, zbog zabranjenog uvoza mesa, mesnih prerađevina i žive stoke, ali do toga nije došlo

Osvrt na tržište za 03.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 03.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 03.05.2018. - žitarice. Posle dva neradna dana, nije bilo neke veće potražnje za kukuruzom

Osvrt na tržište za 30.04.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 30.04.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 30.04.2018. - subvencije i regulative. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je dva konkursa

Osvrt na tržište za 30.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 30.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 30.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Ponuda tovnih svinja farmskih po ceni od 150din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 30.04.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 30.04.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 30.04.2018. - žitarice. Za razliku od kukuruza, mnogo manja ponuda i komentari od strane kupaca su da nije baš jasno zašto se ne nudi pšenica kad smo sve bliži žetvi.

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - veštačko đubrivo. Nabavka đubriva se količinski smanjuje što je uobičajeno za ovaj period.

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - stočno brašno. Ponovo je ove nedelje ova komponenta bila roba koja je trpela najveće promene na tržištu.

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - kukuruz. Kao i prošle nedelje, manji je obim trgovanja kukuruzom a cena se definisala na samom početku nedelje.

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 23.04.-27.04.2018. - voće i povrće. Obzirom da su proizvođači prodali sve količine povrća iz prethodne sezone, slaba ponuda voća i povrća je obeležilo nedelju iza nas