Osvrt na tržište za 25.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Pad cene sojine sačme, dok cena suncokretove sačme raste

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - žitarice - i dalje smanjen obim trgovanja žitaricama, cene se stabilizuju

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - žitarice - i dalje smanjen obim trgovanja žitaricama, cene se stabilizuju

Osvrt na tržište za 25.04.2018. - žitarice - i dalje smanjen obim trgovanja žitaricama, cene se stabilizuju

Osvrt na tržište za 24.04.2018. - nastavljeno trgovanje kukuruzom i pšenicom

Osvrt na tržište za 24.04.2018. - nastavljeno trgovanje kukuruzom i pšenicom

Osvrt na tržište za 24.04.2018. - nastavljeno trgovanje kukuruzom i pšenicom. Manje količine u trgovanju, ali i dalje primetan rast cene

Osvrt na tržište za 23.04.2018. - nastavljeno trgovanje pšenicom i kukuruzom

Osvrt na tržište za 23.04.2018. - nastavljeno trgovanje pšenicom i kukuruzom

Osvrt na tržište za 23.04.2018. - nastavljeno trgovanje pšenicom i kukuruzom. Cena i dalje ide blago gore

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - ječam. I dalje stabilna cena ove žitarice, trgovanje u rasponu 17.4-17.5din/kg+PDV

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - stoka. Usled smanjene ponude cena prasadi ima tendenciju rasta, a i dolazi do preklapanja cene prasadi, bez obzira na kategoriju

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - voće i povrće. Preko sistema informacija Info Tim Logistika, primetna je slaba ponuda i voća i povrća

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - suncokretova sačma. Tokom ove nedelje nismo imali ponude za suncokretovu sačmu u Šidu, Vrbasu i Novoj Crnji.

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - sojina sačma. Za ovu komponentu je cena tokom ove nedelje pala za više od jednog dinara