U pripremi mapa voćarstva za celu Srbiju

U pripremi mapa voćarstva za celu Srbiju

U pripremi mapa voćarstva za celu Srbiju. Na taj način će se za svaki region na osnovu klime, kvaliteta i vrste zemljišta i nadmorske visine biti uneti podaci o tome koje voće najbolje uspeva.

Osvrt na tržište 10.04.2018. - cene žitarica i dalje stabilne

Osvrt na tržište 10.04.2018. - cene žitarica i dalje stabilne

Osvrt na tržište 10.04.2018. - cene žitarica i dalje stabilne. Uprkos praznicima i većoj potražnji, nema većih promena u ceni kukuruza i pšenice

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - kukuruz. Uprkos kratkoj radnoj nedelji, trgovanje je oko 1500t kukuruza, pa je i porast cene primetan

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - stočno brašno . Nedostatak stočnog brašna, kao i njegova visoka cena, prouzrukuju izmenu recepture na velikim farmama

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - veštačko đubrivo. Za Uskršnje praznike će mnogi poljoprivrednici koristiti priliku da krenu u setvu i bacanje đubriva na pripremljene setvene površine.

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - voće i povrće. Aktuelna šargarepa, i za izvoz, a i pripreme za setvu šargarepe su u toku

Vojvođanski poljoprivrednici pokazuju sve veće interesovanje za subvencije iz Mađarske

Vojvođanski poljoprivrednici pokazuju sve veće interesovanje za subvencije iz Mađarske

Vojvođanski poljoprivrednici pokazuju sve veće interesovanje za subvencije iz Mađarske. Broj prijava je veliki, a rok za podnošenje prijava je 15.06.2018.

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - ječam. Nedostatak ječma uzrokuje porast cene, ali i smanjeno trgovanje

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 02.04.-05.04.2018. - pšenica. Veće interesovanje za pšenicom uzrokuje i blagi rast cene, što i prati trend kretanja cena na svetskim berzama