Očekuje nas solidna žetva pšenice

Očekuje nas solidna žetva pšenice

Očekuje nas solidna žetva pšenice

Vreme ne ide na ruku pčelarima

Vreme ne ide na ruku pčelarima

Vreme ne ide na ruku pčelarima

Pada interes i cena za prošlogodišnji rod na crnomorskom tržištu žitarica

Pada interes i cena za prošlogodišnji rod na crnomorskom tržištu žitarica

Pada interes i cena za prošlogodišnji rod na crnomorskom tržištu žitarica

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakvi su bili oglasi ponude stoke na današnji dan? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 02.06.2020. - žitarice i uljarice. Kako su oglašavane ponude kukuruza? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka. U kojim uljarama ima operativne sojine sačme? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - žitarice i uljarice. Kakva je ponuda kukuruza na samom početku nove nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 01.06.2020. - subvencije i regulative. Kakve subvencije mogu očekivati stočari i ratari? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 25.05.-29.05.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 25.05.-29.05.2020. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 25.05.-29.05.2020. - stočno brašno. Zbog čega je ponuda stočnog brašna manje oglašavana u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.