Osvrt na tržište za 13.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 13.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Po kojim cenama su se danas nudili tovljenici? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 12.08.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 12.08.2019. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 12.08.2019. - voće i povrće. Po kojoj ceni se nude prve ovogodišnje jabuke? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 12.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 12.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka. Kakva je tendecija cena stoje na samom početku nedelje? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 12.08.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 12.08.2019. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 12.08.2019. - subvencije i regulative. Šta nam donosi početak nedelje na polju subvencija i regulativa? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na tržište za 12.08.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.08.2019. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 12.08.2019. - žitarice i uljarice. O kojim cenama suncokreta se govori na tržištu na samom početku žetve? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 05.08.-09.08.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 05.08.-09.08.2019. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 05.08.-09.08.2019. - stočno brašno. Kakvo je interesovanje za stočnim brašnom u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 05.08.-09.08.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 05.08.-09.08.2019. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 05.08.-09.08.2019. - ječam. Koliko je interesovanje za ječmom u nedelji za nama? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 05.08.-09.08.2019. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 05.08.-09.08.2019. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 05.08.-09.08.2019. - voće i povrće. Koje su aktuelne cene i količine voća i povrća na tržištu? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.

Osvrt na nedelju iza nas 05.08.-09.08.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 05.08.-09.08.2019. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 05.08.-09.08.2019. - suncokretova sačma. Zbog čega je smanjeno interesovanje za suncokretovom sačmom? Za detaljnije informacije morate biti ulogovani ili registrovani.