Kretanje cena komponenti za stočnu hranu 02.10.-06.10.17, pada cena stočnog brašna

SOJINA SAČMA U nedelji između 02.10. i 06.10.2017. na berzi poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude sojine sačme u rasponu cena od 52.35-55din/kg+PDV za Bečej i Šid, a 53.5-54din/kg+PDV za sojinu sačmu u Vrbasu. Tokom ove nedelje beležili smo trgovanje preko poljoprivredne berze Info Tim ovom robom, po ceni od 52.35din/kg+PDV za sojinu sačmu iz Šida. SUNCOKRETOVA SAČMA Tokom ove nedelje preko poljoprivredne berze Info Tim beležimo povećan broj kupaca za suncokretovu sačmu u odnosu na predhodni period. Kako saznajemo, problem je u operativnosti robe i smanjenju količine zaliha u uljarama kada govorimo o prošlogodišnjoj preradi. Ponuđene cene preko poljoprivredne berze Info Tim kreću se po cenama od 16.5-18din/kg+PDV. Za suncokretovu sacmu Dijamant ponuđene cene su od 16.9-17.1din/kg+PDV, za suncokretovu sačmu Sombor 16.5-16.8din/kg+PDV, Nova Crnja nudila se po ceni od 16.8din/kg+PDV, dok su ponuđene cene za suncokretovu sačmu u Šidu i dalje od 17-18din/kg+PDV. U ovoj nedelji preko poljoprivredne berze Info Tim beležimo realizaciju suncokretove sačme Dijamant po ceni od 17din/kg+PDV. STOČNO BRAŠNO Tokom ove nedelje beležili smo pad cene pšeničnog stočnog brašna, tako da se raspon cena u ponudi kretao od 13.5-14.5din/kg+PDV. Prema saznanjima trgovanje se odvija u ovom okviru cena. Ponuđene cene STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO DŽAKIRANO 13.5-14.5din/kg+PDV STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO RINFUZ 13-14din/kg+PDV

Kretanje cena žitarica i uljarica na berzi poljoprivrednih informacija Info Tim Logistika 02.10.-06.10.17.,pojačana potražnja za kukuruzom

PŠENICA Ponuđene cene pšenice u toku nedelje iza nas su bile u rasponu od 18-18.3din/kg+PDV u zavisnosti od kvaliteta. Preko berze poljoprivrednih informacija Info Tim, beleženo je trgovanje pšenicom standardnog kvaliteta po ceni od 18din/kg+PDV,i kvalitetnijom pšenicom, po ceni od 18.2dinkg+PDV. Takođe, u ponudi smo imali i pšenicu prošlogodišnjeg roda. KUKURUZ Povoljne vremenske prilike su dozvolile da se nastavi žetva kukuruza tokom nedelje pa smo početkom sedmice na berzi poljoprivrednih informacija Info Tim imali ponude kukuruza po cenama sa kojima se završavalo trgovanje u prethodnoj nedelji. Što se tiče veštački suvog kukuruza raspon cena je od 17-17.2din/kg+PDV, a prirodno suv kukuruz u zavisnosti od procenta vlage od 16.3-16.8dinkg+PDV. Beležili smo trgovanja za kukuruz prirodno suv 16-18%vl. po ceni od 16.3-16.5, za kukuruz prirodno suv do 14% vl. rod 2017, po ceni od 17-17.2din/kg+PDV, kukuruz rod 2017 do 16% vl. po ceni od 16.4din/kg i veštački suv po ceni od 17din/kg+PDV. Nezvanično, ima zaiteresovanih kupaca koji su spremni da plate 17.2-17.4din/kg+PDV ali sa produženim lagerom. Iz ovoga možemo zaključiti da je potražnja za ovom merkantilom velika. Nameće se pitanje da li će pojačana potražnja podići cenu ove robe na tržištu. Međutim, i dalje će tendencija cene zavisiti od više faktora osim potražnje. SOJA Preko poljoprivredne berze Info Tim Logistika u toku prethodne nedelje, ponuđene cene za soju ovogodišnjeg roda su bile na 50din/kg+PDV. Trgovanja nismo beležili. U razgovoru sa klijentima smo došli do informacija da se na terenu trguje sojom od 49.5-50din/kg+PDV. Ispitivajući i analizirajući tržište, može se uočiti da je slabija ponuda u odnosu na potražnju, što je i uslovilo rast cena na tržištu. Veliki broj ponuđača se zbog niskih cena odlučuje da robu lageruje, očekujući veće cene. SUNCOKRET Žetva suncokreta se privela kraju. Veliki broj ponuđača je svoju robu već prodao, razdužio, pa je primetan pad ponude suncokreta u toku nedelje iza nas. Preko poljoprivredne berze Info Tim Logistika ponuđene cene suncokreta su bile u rasponu od 37-37.5din/kg+PDV. Došli smo do informacija da se na terenu trgovalo po ceni od 37din/kg+PDV. JEČAM Zbog ovogodišnjeg manjeg roda ponuda stočnog ječma je i dalje slaba, potražnja je veća u odnosu na ponudu. Preko Info Tim Logistike, ponuđena cena za ječam je bila na 17din/kg+PDV, a kako saznajemo u razgovoru sa klijentima na terenu se i trgovalo po ovoj ceni.