Osvrt na tržište za 09.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 09.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 09.08.2018. - žitarice i uljarice. I dalje je jako veliko interesovanje za uslovima otkupa suncokreta novog roda. U ponudi smo imali suncokret po cenama od 30-32din/kg+PDV, ali i dalje nema trgovanja. Uljare nisu izašle sa uslovima otkupa i svi željno iščekuju ponedeljak, za kada je najavljeno da će se uslovi otkupa znati. 

Osvrt na tržište za 09.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 09.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 09.08.2018. - voće i povrće. Danas se već osećaju promene na polju voća i povrća. I dalje su u ponudi kruška i šljiva, a traže se breskva, kajsija, malina, nektarina, šljiva, krastavac, krompir i zelena salata. Ponuda povrća je bogatija nego prethodnih dana ove nedelje - na raspolaganju su cvekla, krastavac, krompir, beli i crni luk i paradajz.

Osvrt na tržište za 08.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka . Danas smo imali ponudu za sojinu sačmu domaću rinfuz Bečej po ceni od 40.4din/kg+PDV. Interesovanja za sojinom sačmom bilo je i danas, kako sazanjemo na terenu danas su kupci imali ponude za sojinu sačmu Bečej i po ceni od 40.2din/kg+PDV.

Osvrt na tržište iza nas 08.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište iza nas 08.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište iza nas 08.08.2018. - žitarice i uljarice. Kada je suncokret u pitanju, interesovanje oko cene i uslova otkupa za ovu uljaricu ne jenjava. Sa terena saznajemo da je najčeššća cena o kojoj se govori 265-270e/t, odnosno 31-35din/kg sa uključenim PDV-om.

Osvrt na tržište za 08.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 08.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 08.08.2018. - voće i povrće. Kako se i proizvođači i otkupljivači sve više fokusiraju na druge robe, ova nedelja je prilično mirna kada su voće i povrće u pitanju. Nema većih promena ni u ponudi ni u tražnji - na raspolaganju su kruška, šljiva, cvekla, crni i beli luk i paradajz, dok se još uvek traže beskva, jabuka, kajsija, kupina, malina, nektarina, šljiva, krastavac, krompir, paradajz i zelena salata.

Osvrt na tržište za 07.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 07.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Tokom današnjeg dana imali smo ponude za sojinu sačmu domaću rinfuz Bečej po ceni od 40.4-40.7din/kg+PDV. Interesovanja za sojinu sačmu bilo je i danas, kako saznajemo na terenu su nuđene cene od 40.2-40.7din/kg+PDV. Danas smo beležili i realizaciju za sojinu sačmu domaću rinfuz Bečej po ceni od 40.4din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 07.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 07.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 07.08.2018. - žitarice i uljarice. Kada je suncokret u pitanju, informacije o ceni su i dalje u jako širokom opsegu. Tako je nuđena cena od 35din/kg sa uračunatim PDV-om pojedinim poljoprivrednim proizvođačima. Takođe, na terenu su nuđene cene od 260-270e/t, kao konačne, ali i kao akontne cene. Trgovanja nije bilo, tako da se iščekuje sa kojom cenom će uljare izaći na tržište

Osvrt na tržište za 07.08.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 07.08.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 07.08.2018. - subvencije i regulative. Ministarstvo poljoprivrede donelo je NACIONALNI PROGRAM RURALNOG RAZVOJA OD 2018. DO 2020. GODINE. Takođe je Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA INVESTICIONI PLAN UZ PREDLOG MERA ZA REALIZACIJU ZAKUPA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Osvrt na tržište za 07.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 07.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 07.08.2018. - voće i povrće. Ponuda voća i povrća je i danas nešto skromnija od tražnje. S obzirom na to da otkupljivači nisu promenili cene koje plaćaju, mnogi proizvođači još uvek nisu počeli da beru voće, i moguće je da neće brati ove godine. U ponudi se još uvek nalaze kruška i šljiva, beli krompir sa cenom od 25.93din/kg+PDV, beli i crni luk i paradajz.