Osvrt na tržište za 06.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.08.2018. - žitarice i uljarice. I danas, kao i tokom prethodne nedelje, interesovanje za pšenicom je veliko. Ponude su se danas kretale u rasponu cena od 17.5-18.1 za merkantilnu pšenicu, takođe imali smo ponudu i za stočnu pšenicu po ceni od 17din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja za danas nije bilo, pregovori su u toku, očekujemo realizacije u toku sutrašnjeg dana.

Osvrt na tržište za 06.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Na današnji dan se izdvajala ponuda i tražnja tovnih svinja farmskih, ponuda krava za klanje i ponuda jagnjadi. Tovne svinje farmske su se nudile po ceni od 165-170din/kg+PDV, jaganjci po ceni od 275din/kg+PDV, krave za klanje po ceni od 160din/kg+PDV. Ponuđači su spremni da koriguju cene , usled pasivne tražnje u ovom periodu.

Osvrt na tržište za 06.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 06.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 06.08.2018. - voće i povrće. Ovog ponedeljka tražnja obimnija od ponude. Otkupljivačima su zanimljive breskva, jabuka, kajsija, kupina, malina, nektarina i šljiva, kao i krastavac, krompir, paradajz i zelena salata. U ponudi su se, od voća, našle kruška i šljiva, a, od povrća, cvekla, paradajz, paprika sa cenom od 46.3din/kg+PDV, i beli luk u rasponu od 185.19-200din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 06.08.2018. - subvencije i regulative. Republičke robne rezerve objavljuju OBAVEŠTENJE o razmeni semenske za merkantilnu pšenicu

Osvrt na tržište za 06.08.2018. - subvencije i regulative. Republičke robne rezerve objavljuju OBAVEŠTENJE o razmeni semenske za merkantilnu pšenicu

Osvrt na tržište za 06.08.2018. - subvencije i regulative. Republičke robne rezerve objavljuju OBAVEŠTENJE o razmeni semenske za merkantilnu pšenicu. U cilju pomoći primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji , Vlada Republike Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve, donela Zaključak 05 br: 339-6926/2018-1 od 30. jula 2018. godine, kojim je dala saglasnost da se za potrebe jesenje setve, izvrši naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2018 i 2019 godine. Razmena će se vršiti, sa - fizičkim licima – nosiocoma aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava - ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve. - zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica. - ostalim pravnim licima koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - stoka. Prilično mirna nedelja za nama na domaćem tržištu sa trgovinom stoke. Aktivna je bila ponuda tovnih svinja u podunavskom, sremskom i južnobačkom okrugu, farmskih po ceni od 148-170din/kg+PDV, tovnih svinja mini-farma po ceni od 157- 160din/kg+PDV, tovne svinje iz otkupa su se nudile u rasponu cena od 143-155din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - veštačko đubrivo. Sezona godišnjih odmora i iščekivanje da sezona repro-materijala počne je obeležje i ove nedelje. Još uvek je slabija ponuda od strane distributera a interesovanje kupaca naravno postoji za sada samo kroz cene u ponudi.

Osvrt na nedelju iza nas 30.07.-03.08.2018.- ječam

Osvrt na nedelju iza nas 30.07.-03.08.2018.- ječam

Ponuđene cene ječma su rasponu 15.9-16din/kg+PDV. U nedelji iza nas, 30.07.-03.08.2018. primetno je veće intresovanje od strane kupaca, ali i veća ponuđena cena od strane ponuđača. U toku nedelje iza nas, nije beleženo trgovanje ovom robom. Ostaje nam da ispratimo, da li će se interesovanje od strane kupaca nastaviti i u budućem periodu i dovesti do pomaka cene.

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - kukuruz. Posle velikog pada cene kukuruza u prethodnom periodu, na početku nedelje smo se susreli sa situacijom da je raspon cena u ponudi bio jako veliki. Najniža ponuda je bila po ceni od 15.2din/kg+PDV do čak 17.5din/kg+PDV za prirodno suv kukuruz a za veštački sušen cene su se kretale od 15.7-16.6din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 30.07.-03.08.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 30.07.-03.08.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 30.07.-03.08.2018. - stočno brašno. Tokom nedelje su korigovane proizvođačke cene stočnog brašna od strane pojedinih mlinova, tako da je najniža ponuđena cena za džakiranu robu 13din/kg+PDV. Operativnu robu za trgovanje smo imali na više pariteta.