Osvrt na nedelju iza nas 30.07.-03.08.2018.- pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 30.07.-03.08.2018.- pšenica

Preko sistema informacija u poljoprivredi i prehrani, Info Tim Logistike, ponuđene su količine preko 5000t pšenice na različitim paritetima. Nudila se po cenama u rasponu 16-18.2din/kg+PDV, u zavisnosti od kvaliteta. U ponudi se našla i stočna pšenica i pšenica sa minimum 13% proteina. U nedelji iza nas trgovalo se stočnom pšenicom po ceni od 16din/kg+PDV i 16.6din/kg+PDV, ali franko kupac. Kako je nedelja odmicala, interesovanje od strane kupaca se povećavalo, pa su i cene u ponudi i trgovanju bile više.

Osvrt na nedelju iza nas 30.07.-03.08.2018.- soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 30.07.-03.08.2018.- soja zrno

U toku nedelje iza nas, 30.07.- 03.08.2018, preko sistema informacija u poljoprivredi i prehrani, Info Tim Logistike, ponuđena je soja po cenama u rasponu 36.8-38din/kg+PDV. Takođe, preko Info Tim-a, beleženo je trgovanje sojom po ceni od 37din/kg+PDV. U razgovoru sa saradnicima došli smo do informacije da se na terenu soja trgovala po ceni od 41din/kg sa uračunatim PDV-om, ali uz odloženo plaćanje

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 23.8-25.2din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant kretale su se u rasponu cena od 23.8-24din/kg+PDV, kao i tokom prethodne dve nedelje i dalje je operativna roba samo sa lagera u Novom Sadu i Kuli, u Zrenjaninu i dalje nema količina kao ni operativne robe. Takođe, imali smo ponude i za sačmu u Somboru koja se nudila po ceni od 25-25.2din/kg+PDV. Tokom ove nedelje imali smo ponudu za suncokretovu sačmu u Šidu po ceni od 25-25.2din/kg+PDV, ponuđači i dalje imaju problem sa količinama robe koje dobijaju, operativnosti suncokretove sačme i rasporeda utovara za sačmu u Šidu.

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - sojina sačma. U nedelji između 30.07. i 03.08.2018. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude sojine sačme u rasponu cena od 40.5-42.3din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domaćih sačmi našle ponude za sojinu sačmu Sombor po ceni od 40.5-42.3din/kg+PDV i ponuda za sačmu u Bečeju po ceni od 40.5-41.5din/kg+PDV. Ponude uvoznih sačmi tokom ove nedelje nismo imali, ove nedelje dominirala je ponuda domaće sačme. 30.07. beležili smo realizaciju za sojinu sačmu domaću rinfuz Bečej po ceni od 40.9din/kg+PDV, kako saznajemo na terenu do kraja nedelje radila se domaća sačma Bečej po ceni od 40.5din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - subvencije i regulative. U nedelji za nama, Republika Srbija Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti raspisalo je JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA U 2018. GODINI ZA PODRŠKU PROJEKTIMA UDRUŽENJA U OBLASTI EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA ŽENA NA SELU.

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 30.07. - 03.08.2018. - voće i povrće. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim Logistika imali smo umerenu ponudu voća i povrća usled loših vremenskih uslova. Kako su jake kiše počele i nisu se zaustavljale, proizvođači su bili sprečeni da se bave svojom robom, te je i sama ponuda bila slabija. Ove nedelje se otkupljivači nisu izjašnjavali po pitanju cena, dok proizvođači, iako nisu dali konkretne informacije o cenama, nisu bili zadovoljni time koliko se voće i povrće plaćaju.

Osvrt na tržište za 02.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 02.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Veoma miran dan za nama, na tržištu zbivanja sa stokom. Ističemo ponude nazimica za priplod, suprasnih nazimica, jagnjadi i ovaca uz volju ponuđača da se oko cena dogovaraju i koriguju u zavisnosti od načina plaćanja. Aktivna je bila ponuda prasadi, mini farma u nivou cena od 200-210din/kg+PDV, ponuda tovnih svinja farmskih se kretala od 155-160din/kg+PDV, a na terenu saznajemo da se pregovori vode na 155din/kg+PDV. Ponuda tovnih svinja mini farma u rasinskom okrugu je danas bila na 163.36din/kg+PDV, ali interesovanje nije zabeleženo.

Osvrt na tržište za 02.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 02.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 02.08.2018. - žitarice i uljarice. Kako odmiče radna nedelja cena kukuruza u trgovanju se pomerila na 15.7-15.8din/kg+PDV, dok su ponuđene cene u rasponu 15.7-16.5din/kg+PDV. Pšenicom se i danas trgovalo. Raspon cena 17.3-17.5din/kg+PDV za srps kvalitet tako da se u odnosu na prošlu nedelju beleži rast cene.

Osvrt na tržište za 02.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 02.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 02.08.2018. - voće i povrće. S obzirom na to da se vremenski uslovi ne poboljšavaju, ni ponuda voća i povrća se ne menja značajno. U ponudi su se današ našle kruška i malina, kao i krompir, beli luk, paprika, paradajz i krastavac. Prisutna je tražnja većih količina krastavca, krompira, paradajza i zelene salate, kao i breskve, jabuke, kajsije, kupine, maline, nektarine i šljive.