Osvrt na tržište za 22.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas smo imali aktivnu ponudu farmske prasadi po ceni od 275din/kg+PDV, prasadi iz otkupa po ceni od 210din/kg+PDV, uz spremnost ponuđača da se na terenu koriguje cena na dole, jer je veoma mala tražnja na tržištu i za ostalim kategorijama stoke.

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - žitarice i uljarice. Današnje ponude suncokreta su se kretale u opsegu cena od 29-31din/kg+PDV, pri čemu nismo imali prijavljene realizacije. I dalje vlada veliko interesovanje za paritetnu razmenu suncokreta za sačmu, ali nijedna od uljara nije opredelila uslove razmene. 

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 22.08.2018. - voće i povrće. Šljiva polako nestaje iz ponude voća, te su se danas u ponudi voća našle jabuka, industrijska i konzumna, kruška i nektarina, dok je ponuda povrća bila nešto raznovrsnija - karfiol, krompir, beli i crni luk, paprika slonovo uvo, paradajz i šargarepa. Od traženog povrća danas se ističu paprika babura i slonovo uvo, dok su u traženom voću još uvek breskva, kajsija, kupina, malina, nektarina i šljiva.

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas smo na domaćem tržištu mogli primetiti da je cena tovnih svinja u ponudi imala trend pada, kako saznajemo na terenu, usled situacije na tržištu koju su otkupljivači i klanice nametnuli prodavcima, te se cena koju su plaćali za tovne svinje farmske i mini farma kretala od 155-165din/kg sa PDV-om. Ističemo i saznanje koje smo dobili od saradnika da je uspostavljena zabrana izvoza jaganjaca prema Izraelu, što bi moglo uticati na cene prometovanja kod nas.

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - žitarice i uljarice. Danas smo beležili realizaciju suncokreta po akontnoj ceni od 30din/kg sa uračunatim PDV-om u količini od 150t na paritetu Srema. Informacije sa terena su prilično oprečne, dok jedni najavljuju pad konačne cene na 27din/kg+PDV, drugi se nadaju većoj ceni, koja je uslovljena ne baš takvim prinosom kakav se očekivao.

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 21.08.2018. - voće i povrće. Ponuda voća i povrća se ne menja primetno, ali je raznovrsna i obimna: velike količine jabuke, kruške, nektarine i šljive; karfiola, krompira, belog i crnog luka, paprike slonovo uvo, paradajza i šargarepe su se danas našle u ponudi. Sezona šljive polako prolazi, ali očekujemo sve veće količine jabuke.

Osvrt na tržište za 20.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 20.08.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 20.08.2018. - voće i povrće. Ponuda voća i povrća je ovog ponedeljka, kao i cele prošle nedelje, obimna i raznovrsna. Od voća su se u ponudi našle jabuka sorte granny smith, mucu i redchief, kruška, nektarina i šljiva, kao i smrznuta drenjina, jagoda i malina. Kada je povrće u pitanju, dostupne su veće količine karfiola, krompira, crnog luka, paprike slonovo uvo, šargarepa, a od smrznutog povrća tu su karfiol, crni luk i paprika.

Osvrt na tržište za 20.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.08.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.08.2018. - žitarice i uljarice. Danas kao i tokom prošle nedelje veće je interesovanje ponuđača suncokreta za prodaju neko kupaca koji većinom još uvek nemaju izdefinisane cene u otkupu. Uslovi otkupa i trgovanja različiti su i promenljivi u predhodnom periodu. Danas smo imali prijavljenu realizaciju sa terena za suncokret po konačnoj ceni od 28.5din/kg+PDV. Kupci za danas mogu da plate akontne cene od 25-25.5din/kg+PDV i konačne cene od 28.5-29din/kg+PDV. Uslovi se razlikuju spram količine i blizine kupca i prodavca.

Osvrt na tržište za 20.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 20.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Obzirom da je ponedeljak i da se žetva novog roda suncokreta bliži kraju, danas nismo imali trgovačkih ponuda suncokretove sačme. Generalno je stav, kako trgovaca, tako i farmera, da sačekaju kraj žetve suncokreta i pokušaju da dobiju najbolju paritetnu razmenu za suncokretovu sačmu iz nove prerade.