Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - stočno brašno. Tokom nedelje je došlo do korekcije cena od strane proizvođača. Cene u ponudi su se kretale od 11.2-12.5din/kg+PDV za džakiranu robu, pri čemu je krajem nedelje primetan trend pada cena.

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - veštačko đubrivo. Ove nedelje su ponuđači izlazili samo sa zvaničnim cenama, dok se trgovci nisu oglašavali. Očekuje se formiranje cena do kraja meseca, dok se trenutno može dobiti cena na direktan upit. Neke cene su otišle i do 30e/t na gore.

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - pšenica. Pojačana tražnja za pšenicom srps kvaliteta, tokom prošle nedelje, uslovila je veoma aktivnu ponudu i trgovanja ove kulture, kao i trend rasta cena pšenice kako u ponudi tako i u realizaciji. Aktivni su proizvođaci, mlinarske kuće, trgovci i izvoznici, te su cene u ponudi dostigle tokom nedelje nivo cena od od 17-20din/kg+PDV, količine su bile do 4000t u ponudi, dok su se realizovane cene za merkantilnu pšenicu srps kvaliteta , proteina minimum 12% , kretale od 18-19din/kg+PDV, a po saznanjima na kraju nedelje sa terena, za pšenicu srps kvaliteta minimum 13% proteina plaćalo se 20din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - suncokret

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - suncokret

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - suncokret. Iako je žetva suncokreta tek počela, interesovanje za cenom i uslovima otkupa ne jenjava. Samo je jedna uljara izašla sa uslovima otkupa, kojima poljoprivredni proizvođači i nisu baš zadovoljni, pošto se radi o konačnom ceni od 28.5din/kg+PDV, prema zemljoradničkim zadrugama.

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - soja zrno. Na domaćem tržištu i dalje beležimo pad cena soje, prošlonedeljne ponude su se kretale od 36.5-38din/kg+PDV, dok je zbog nedostatka tražnje i otežane prodaje, na terenu, došlo do realizacije po ceni od 35.5-36din/kg+PDV, u zapadnobačkom okrugu. Terminski ugovori za soja zrno rod 2018 su se radili u nivou cena od 320-325e/t+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - stoka. Nedelja za nama je protekla u ispitivačkom nastupu proizvođača tovnih svinja, jer su se pokušale nuditi više cene za tovne svinje, početkom nedelje, uz korekciju u padu, na kraju nedelje. Tovne svinje farmske su se nudile u rasponu cena od 145-160din/kg+PDV, tovne svinje mini farma su se nudile od 140-157.41din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa su se nudile po ceni od 138.89-146.30din/kg+PDV, pri čemu je na terenu kako saznajemo od saradnika nivo cena koje su klanice plaćale bio u intervalu cena od 155-160din/kg sa PDV-om.

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - kukuruz. Tokom prethodne nedelje primetna je veoma aktivna ponuda kukuruza na domaćem tržištu, preko 2000t, povećavala se i tražnja kupaca, s početka prema kraju nedelje, što je rezultiralo realizacijama većih količina , preko 600-700t. Ponuda prirodnoi suvog kukuruza kretala se u intervalu cena od 15.7-16.10din/kg+PDV, što je i nivo zabeležene realizacije, dok se veštački suv kukuruz kretao u ponudi od 15.8-16.5din/kg+PDV, dok je realizacija išla u rasponu od 15.8-16.2din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - suncokretova sačma. Kupci za suncokretovu sačmu uzdržani su, nadaju se ponudama suncokretove sačme iz nove prerade. Kao i tokom prošle nedelje veliko je interesovanje za uslove paritetne zamene merkantilnog suncokreta za suncokretovu sačmu, međutim, uslovi još uvek nisu izdefinisani.

Osvrt na nedelju iza nas 13.08. - 16.08.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.08. - 16.08.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 13.08. - 16.08.2018. - sojina sačma. Na samom početku nedelje, usled slabije ponude, beležimo ponude sačme po nešto jačim cenama u odnosu na prethodnu nedelju. U nedelji između 13-17.08.2018. na čikaškoj berzi, cena sojine sačme rasla je do samog kraja nedelje, poslednjeg radnog dana dolazi do blažeg pada cene sojine sačme.