Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - subvencije i regulative. U nedelji za nama, Vlada je donela UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, br. 18/18, 66/18 i 86/18), u članu 2. stav 2. menja se i glasi: „Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0001 Direktna plaćanja, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 21.268.248.000 dinara. Rešenjem o promeni aproprijacije broj: 401-00-2850/2018 od 8. avgusta 2018. godine na Ekonomskoj klasifikaciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 900.000.000 dinara. Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-11651/2018 od 29. novembra 2018. godine preneta su sredstva u iznosu od 633.565.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 21.001.813.000 dinara, od kojih se iznos od 20.801.813.000 dinara raspoređuje u skladu sa ovom uredbom.”.

Info Tim Logistika na Šestoj međunarodnoj konferenciji o ženama u preduzetništvu pod sloganom Žene i tačka u Hrvatskoj

Info Tim Logistika na Šestoj međunarodnoj konferenciji o ženama u preduzetništvu pod sloganom Žene i tačka u Hrvatskoj

Info Tim Logistika na Šestoj međunarodnoj konferenciji o ženama u preduzetništvu pod sloganom Žene i tačka u Hrvatskoj. Info Tim Logistika je imala izuzetnu čast da na poziv Privredne komore Vojvodine i sekretarke za poljoprivredu Jelene Drobnjak učestvuje na Šestoj međunarodnoj konferenciji o ženama u preduzetništvu pod sloganom Žene i tačka. Ovo je izvanredan uvod za Tematski skup Finansijska podrška ženama u ruralnim sredinama koji će biti održan 21.12.2018. u Privrednoj komori Vojvodine, gde ćemo moći da podelimo i iskustva i znanja stečena i na ovoj konferenciji. Ženska energija i zanimljivi statistički podaci nas navode na razmišljanje i želju da se žene preduzetnice još više pomognu i podrže. Od 100 žena koje ostanu bez posla, 15 započnu svoj posao, jer imaju jači poriv za održanjem, dok je kod muškaraca taj broj 5 od 100.  Koristimo i ovu priliku da Vas pozovemo da nam se pridružite na Tematskom skupu 21.12.2018. i učestvujete u prvom predavanju posvećenom osnaživanju žena i podelite sa nama vaša iskustva u dosadašnjem poslovanju.

Osvrt na tržište za 06.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 06.12.2018. - žitarice i uljarice. Danas tržište merkantilnog kukuruza pratimo samo kroz cene u ponudi. Promena nema i raspon je od 14.7-15din/kg+PDV. Na današnji dan nije bilo prijavljeno trgovanje merkantilnom pšenicom, raspon cena 20.5-21din/kg+PDV. Ponuđene cene soje zrna su na nivou celonedeljnih. Tako da je i danas soja nuđena po ceni od 37.3din/kg+PDV.  Ponude ni danas nisu pronalazile svoje kupce. Raspon ponuđenih cena za ječam, stočni rinfuz su u rasponu 20-20.3din/kg+PDV. Miran dan po pitanju interesovanja na tržištu ove kulture.

Osvrt na tržište za 06.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 06.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponude za sačmu u Somboru i Novoj Crnji po ceni od 21.4-21.7din/kg+PDV, sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 21.6-21.8din/kg+PDV. Danas smo imali prijavljenu realizaciju sa terena za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 21.8din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 05.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 05.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas na domaćem tržištu  dominiraju ponude bikova Simental po ceni od 260-273din/kg+PDV, dok su se realizacije odvijale po znatno nižim cenama, od 235-240din/kg sa PDV-om, jer kako na terenu saznajemo, mesare i klanice su korigovale cenu na dole zbog uvoza ovih kategorija. Ponuda tovnih svinja farmskih i mini farmskih bila je po ceni od 135-150din/kg+PDV, i na više pariteta su se trgovanja dogovarala, južnobački okrug, sremski i mačvanski okrug, pri čemu saznajemo od saradnika da je cena koja se plaćala za tovne svinje farmske 145din/kg+PDV, a za mini farmske 135din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 05.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 05.12.2018. - žitarice i uljarice. I današnji dan je bez promena u odnosu na prethodni period. Kukuruzom se trguje po cenama na višednevnom proseku, i to 14.5din/kg+PDV za prirodno suv kukuruz, i 14.7din/kg+PDV za veštački suv. Cene u ponudi takođe bez promena i u rasponu su od 14.5-15din/kg+PDV. Barže koje se pune ne utiču bitnije na cenu kukuruza.

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - voće i povrće. Na današnji dan smo imali skromnu ponudu povrća, zbog lošeg i kišovitog vremena. U ponudi smo imali krompir beli i crveni, po ceni od 32din/kg+PDV i beli luk, po ceni od 143din/kg+PDV. Svakako je ovakva ponuda u skladu i sa periodom u godini i sa vremenskim prilikama. 

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Današnji dan na tržištu stoke obeležila je ponuda tovnih svinja farmskih po ceni koja je imala i dalje blaži trend rasta, od 147-150din/kg+PDV, a po izveštajima naših saradnika sa terena danas su tovne svinje farmske realizovane u severnobačkom okrugu po ceni od 147din/kg+PDV, dok su se tovne svinje mini farma nudile po ceni od 138-140din/kg i realizovale po tim cenama.

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 04.12.2018. - žitarice i uljarice. Danas je prijavljeno trgovanje manje količine merkantilne pšenice, SRPS kvaliteta, po ceni od 20.7din/kg+PDV. I dalje je prisutna tražnja za pšenicom boljeg kvaliteta, a cena u ponudi za ovakvu pšenicu je do 22din/kg+PDV.