Osvrt na tržište za 03.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - žitarice i uljarice. Današnje ponude kukuruza su se kretale od 14.8-15din/kg+PDV za prirodno suv, i veštački suv po ceni od 14.7-14.8din/kg+PDV. Ipak, kako nam prijavljuju saradnici, trgovanje je zaključeno po ceni od 14.7din/kg+PDV a, za kukuruz do 16% vlage prijavljeno je trgovanje po ceni od 14.5din/kg+PDV. Dakle, nema promena u trgovanju ni početkom ove nedelje.

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas aktivna ponuda jagnjadi u južnobačkom okrugu, po ceni od 250din/kg+PDV, uz realizaciju na istom paritetu, kako su nas saradnici obavestili,  od 250din/kg sa PDV-om. Tovne svinje mini  farma  su se nudile po ceni od 135-140din/kg+PDV, a u severnobačkom okrugu su pregovori za ovu kategoriju svinja po ceni od 140din/kg sa PDV-om.

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - voće i povrće. Današnja ponuda voća i povrća je bila prilično slaba. Sa druge strane, ima tražnje za voćem, prvenstveno, kako smrznutim, tako i svežim. Ponuđači su ili prodali svoje proizvode u sezoni berbe ili čekaju početak izvoza i više cene. Teško je i postići dogovor oko cene, tako da nema trgovanja. Kada je povrće u pitanju, slaba ponuda je rezultat slabog odaziva klijenata na današnji dan, tako da se nadamo da će ponuda narednih dana biti bogatija. 

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 03.12.2018. - subvencije i regulative. Vlada je donela UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI