Osvrt na tržište za 25.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 25.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 25.12.2018. - žitarice i uljarice. I za drugi radni dan tokom nedelje možemo reći da se tržište polako smiruje i što se tiče ponude i potražnje, ali i cena. Nekog većeg trgovanja nema, a potražnja za kukuruzom se uglavnom odnosi na period posle praznika, tj. za januar. Danas je prijavljeno trgovanje manjih količina kukuruza po ceni od 14.5din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 25.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 25.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 25.12.2018. - subvencije i regulative. Današnji dan je bio veoma dinamičan kada su subvencije i regulative u pitanju.

Info Tim Logistika kao suorganizator Prvog tematskog skupa Finansijska podrška ženama u ruralnim sredinama

Info Tim Logistika kao suorganizator Prvog tematskog skupa Finansijska podrška ženama u ruralnim sredinama

Info Tim Logistika kao suorganizator Prvog tematskog skupa Finansijska podrška ženama u ruralnim sredinama. Info Tim Logistika je imala čast da sa Privrednom komorom Vojvodine bude organizator Prvog tematskog skupa Finansijska podrška ženama u ruralnim sredinama.

Osvrt na tržište za 24.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 24.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas smo imali ponude za suncokretovu sačmu u Novoj Crnji i u Somboru po ceni od 22din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 22.4-22.6din/kg+PDV. Sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 22.4-22.8din/kg+PDV, dok se sačma u Vitalu i dalje nudi po ceni od 23din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja nije bilo, interesovanja za sačmom ima, raspon ponuđenih cena je velik pa su kupci neodlučni kada su dogovori oko trgovanja u pitanju.

Osvrt na tržište za 24.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 24.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 24.12.2018. - žitarice i uljarice. Na samom početku nedelje prijavljeno je trgovanje merkantilnim kukuruzom po cenama od 14.5din/kg+PDV  i 14.6din/kg+PDV. Međutim, u poslednjoj nedelji pre novogodišnjih praznika možemo očekivati smanjenu i ponudu i potražnju robe.

Osvrt na tržište za 24.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 24.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 24.12.2018. - subvencije i regulative . Vlada je donela UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI. U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, br. 18/18, 66/18, 86/18 i 93/18), u članu 2. stav 2. reči: „Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 21.001.813.000 dinara, od kojih se iznos od 20.801.813.000 dinara raspoređuje u skladu sa ovom uredbom.” zamenjuju se rečima: „Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su u iznosu od 21.001.813.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.”

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- kukuruz

I tokom ove nedelje cene kukuruza u ponudi su na nivou prošlonedeljnih i kretale su se od 14.5-15din/kg+PDV. Međutim, cene u trgovanju koje su od početka nedelje postignute su od 14.5-14.6din/kg+PDV, tako da možemo reći da je došlo do stagnacije cene ove primarne kulture.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - stoka. Protekle nedelje na tržištu stoke bila je aktivnija ponuda u odnosu na tražnju, za sve kategorije životinja, pri čemu je najaktivnija ponuda tovnih svinja i prasadi, a cena se stabilizovala za ove kategorije. Cena farmskih svinja u ponudi se kretala od 147-150din/kg+PDV, tovne svinje mini farma nudile su sepo ceni od 136-148.14din/kg+PDV, dok su tovne svinje iz otkupa nuđene po ceni od 138.88-140din/kg+PDV. Sa terena smo imali prijavljeno trgovanje farmskih svinja na 147-150din/kg+PDV, za odloženo plaćanje na 7-15 dana, mini farme na 138-140din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- stočno brašno

Već izvesno vreme stočno brašno pšenično pratimo samo kroz cene u ponudi koje nisu trpele promene ni tokom ove nedelje. Stočno brašno, pšenično džakirano se nudilo po cenama u rasponu 12-12.5din/kg+PDV, dok se rinfuz nudio po cenama u rasponu 11.5-11.7din/kg+PDV.