Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 21.7-23.5din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant ove nedelje imali smo po ceni od 21.8-23din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22din/kg+PDV. Ponude za suncokretovu sačmu u Somboru kretale su se po ceni od 21.7-22din/kg+PDV. Operativnih količina suncokretove sačme Vrbas nismo imali u ponudi tokom ove nedelje. Suncokretova sačma u Šidu tokom i tokom ove nedelje nudila se po ceni od 23.5din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Kako saznajemo na terenu se radila suncokretova sačma u Zrenjaninu po ceni od 21.9-23din/kg+PDV. Početkom nedelje došlo je do porasta cena suncokretove sačme Šid u ponudi. Sačma u Šidu nudi se po ceni od 23.5din/kg+PDV, dok je ostale sačme iz drugih uljara prate u ponudi sa cenom od 23din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - sojina sačma. U nedelji između 17.12. i 21.12.2018. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 44.5-46din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domačih sačmi našle ponude za sojinu sačmu Bečeju i Šidu po ceni od 44.5-46din/kg+PDV. Tokom nedelje u ponudi nismo imali operativne količine sačme u Vrbasu, Somboru i Zrenjaninu. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Kako saznajemo na terenu, početkom nedelje je rađena sojina sačma Bečej po ceni od 44.5-45din/kg+PDV. Do povećanja prodajne cene u Bečeju i Šidu došlo je 18.12. kada je sojina sačma počela da se nudi po ceni od 46din/kg+PDV. Na čikaškoj berzi tokom nedelje primećen je pad cene sojine sačme.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- ječam

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- ječam

U nedelji za nama, primetna je smanjena ponuda ječma od strane ponuđača. Kao i u prethodnom periodu, kupci su više zainteresovani za trgovanje u odnosu na ponuđače. Ponuđena cena ječma, stočnog, je na 20din/kg+PDV, za manju količinu. Ponuđena količina tokom nedelje, nije pronašla svog kupca, te trgovanja nisu ni beležena.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - voće i povrće. U nedelji za nama smo imali bolju ponudu voća nego prethodne nedelje. Uglavnom se nudila jabuka i to po različitim cenama, u zavisnosti od afiniteta proizvođača. Tako smo u ponudi imali sorti Ajdared, Jonagold i Zlatni delišes, po ceni od 46.28din/kg+PDV, dok su neki proizvođači nudili Ajdared po ceni od 27.78din/kg+PDV, Redchief, po ceni od 41.67din/kg+PDV i Zlatni delišes po ceni od 41.67din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- pšenica

Preko sistema informacija u poljoprivredi i prehrani, Info Tim Logistike, nudila se pšenica po cenama u rasponu 19-20.7din/kg+PDV, u zavisnosti od kvaliteta. U nedelji iza nas, 17.12.-21.12.2018. stočna pšenica se nudila po cenama u rasponu 19-19.7din/kg+PDV, pšenica sa minimum 12% proteina se nudila po cenama u rasponu 20-20.7din/kg+PDV. Beležena su trgovanja pšenicom po cenama u rasponu 20.2-20.5din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - subvencije i regulative. Nedelju za nama je obeležilo raspisivanje DRUGOG JAVNOG POZIVA ZA IPARD PODSTICAJE ZA MERU M3 18.12.2018. U skladu sa članom 12. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva („Službeni glasnik RS, broj 84/17, 23/18 i 98/18), u daljem tekstu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje Drugi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (u daljem tekstu: Javni poziv). Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi dati u Prilogu 1 - Lista prihvatljivih investicija i troškova za Drugi Javni poziv za Meru 3, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo. Predmet Javnog poziva su i investicije u nabavku nove mehanizacije date u Prilogu 1, a čija emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 – Lista standarda emisije izduvnih gasova, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- soja zrno

U toku nedelje iza nas, 17.12.-21.12.2018. soja zrno se nudila po cenama u rasponu 37.2-37.3din/kg+PDV. Za nedelju iza nas, primetno je smanjeno interesovanje od strane kupaca. Ponuđači su izlazili sa ponudama, odnosno sa cenama na nivou od prethodne nedelje, ali u ovoj nedelji, takve ponude nisu pronalazile svoje kupce.

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018.- veštačko đubrivo

I u ovoj nedelji nije bilo prometovanja vestačkim đubrivom. To nam samo govori da je slaba konkretna tražnja od strane kupaca. Ponuđači su bili aktivniji što se tiče svojih ponuda, oglašavali su se i sa cenama. A do kraja ostalo je samo na prikupljanju ponuda i prolongiranju nabavke za posle nove godine.

Osvrt na tržište za 20.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 20.12.2018. - žitarice i uljarice. Kukuruz je i danas na tržištu ponuđen po cenama od 14.5-15din/kg+PDV, a prijavljeno je trgovanje prirodno suvog kukuruza po ceni od 14.6din/kg+PDV. Međutim, u kontaktima sa kupcima kukuruza u toku dana, saznajemo da cena koju su spremni da plate je od 14.3-14.4din/kg+PDV. Da li će doći do pada cene kukuruza u trgovanju u narednom periodu će zavisiti i od ponuđača i obaveza koje im pristižu.