Osvrt na tržište za 12.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 12.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 12.12.2018. - voće i povrće. Danas smo od voća imali u ponudi konzumnu jabuku, po ceni od 46.29din/kg+PDV i jabuku Ajdared II klasa, po ceni od 13.8din/kg+PDV.  Pojavila se i tražnja za jabukom, kao priprema za izvoz početkom naredne godine.  Kada je povrće u pitanju, ponuda je bila standardna. Tako smo u ponudi imali cveklu, po ceni od 20din/kg+PDV,  krompir beli je nuđen po ceni od 32din/kg+PDV, krompir crveni se nudio po ceni od 32din/kg+PDV, ljubičasti luk, po ceni od 55.56din/kg+PDV, šargarepu po 30din/kg+PDV, kao i industrijsku šargarepu, po ceni od 10din/kg+PDV. 

Osvrt na tržište za 11.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 11.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 11.12.2018. - voće i povrće. Danas smo od voća imali u ponudi jabuku Ajdared II klasa, po ceni od 13.8din/kg+PDV. Svakako se očekuje veća ponuda jabuka kada bude krenuo izvoz i kada ostanu količine za naše tržište. Primetna je tražnja za smrznutim voćem, naročito kupinom i to za potrebe izvoza.  Kada je povrće u pitanju, ponuda je bila standardna. Tako smo u ponudi imali celer, po ceni od 74din/kg+PDV, cveklu, po ceni od 20din/kg+PDV,  krompir beli je nuđen po ceni od 32din/kg+PDV, krompir crveni se nudio po ceni od 32din/kg+PDV, luk beli se nudi po ceni od 143din/kg+PDV, a imali smo i ponudu ljubičastog luka, po ceni od 55.56din/kg+PDV, kao i industrijske šargarepe, po ceni od 10din/kg+PDV. 

Osvrt na tržište za 11.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Od suncokretovih sačmi danas smo imali za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 21.7din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 21.6-21.7din/kg+PDV, suncokretova sačma Dijamant i dalje su nudi po ceni od 21.6-21.8din/kg+PDV. I danas imamo ponudu za Dijamantovu sačmu izvučenu na lageru u Kuli po ceni od 21.2din/kg+PDV. Danas imamo prijavljeno trgovanje za suncokretovu sačmu Dijamant po ceni od 21.6din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 11.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 11.12.2018. - žitarice i uljarice. Na današnji dan, soja se nudila po ceni od 37.2din/kg+PDV. Ponude po ovoj ceni su našle svoje kupce, pa je beleženo i trgovanje. U razgovoru sa saradnicima, došli smo do informacija, da se u narednom periodu očekuju promene na tržištu ove merkantile, najviše uzrokovane odnosom SAD i Kine. Da li će njihov odnos uticati na svetsko tržište, a samim tim i naše, ostaje nam da ispratimo. Za sad bez većih cenovnih promena u odnosu na prethodnu nedelju.

Osvrt na tržište za 10.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.12.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas u ponudi stoke dominira ponuda tovnih svinja farmskih po ceni od 150din/kg+PDV, tovne svinje mini farma nude se po ceni od 135-150din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa nude se po ceni od 128.63-130din/kg+PDV, a pregovori o trgovanju se vode, nema potvrđenih realizacija na terenu.

Osvrt na tržište za 10.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.12.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 10.12.2018. - žitarice i uljarice. Na tržištu merkantilnog kukuruza, prvog radnog dana u nedelji, bez promena. Kako saznajemo na terenu, danas se uglavnom pregovaralo bez realizacije. Cene u ponudi na nivou prošlonedeljnih od 14.7-15din/kg+PDV. Ponudjene količine zadovoljavaju potrebe kupaca.

Osvrt na tržište za 10.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 10.12.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 10.12.2018. - voće i povrće. Na našem tržištu ima dovoljno voća, pre svega jabuka, ali hladnjačari i proizvođači čekaju pravi momenat za prodaju i više cene. Na osnovu informacija koje dolaze od hladnjačara, polako raste cena jabuke, tako da je sada trenutno, u onim hladnjačama koji nemaju svoje kalibratore, cena „greni smita” oko 36 dinara, „ajdareda” 35, „crvenog delišesa” 40, „zlatnog” takođe 40 dinara i „mucu” oko 40 dinara. Najveću cenu postiže „gala”, ali je trenutno slabo ima na našem tržištu.  Kada je povrće u pitanju, ponuda je bila standardna. Tako je krompir beli je nuđen po ceni od 32-33din/kg+PDV, krompir crveni se nudio po ceni od 35-41.6din/kg+PDV, luk beli se nudi po ceni od 143din/kg+PDV. Imali smo i ponudu ljubičastog luka, po ceni od 55.56din/kg+PDV. 

Osvrt na tržište za 10.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.12.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 10.12.2018. - subvencije i regulative . REPUBLIČKE ROBNE REZERVE SU RASPISALE JAVNI POZIV ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000t MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU. Na osnovu Zaključka 05 Broj: 339-11780/2018 od 06.12.2018. godine Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku, i to do 4.000 tona merkantilnog kukuruza razmeniće se za tovne svinje, i do 6.000 tona za tovnu junad.

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 03.12.-07.12.2018. - kukuruz. Tokom nedelje primetna je veća ponuda od potražnje merkantilnog kukuruza. Cene u ponudi su se tokom cele nedelje kretale u rasponu od 14.5-15din/kg+PDV, ali su trgovanja prijavljivana po ceni od 14.5-14.6din/kg+PDV, za kukuruz prirodno suv, a kukuruz veštački osušen je trgovan po ceni od 14.7din/kg+PDV. Istrgovane količine su skromne u odnosu na ponuđenu. Tokom ove nedelje kupci nisu bili spremni da plate veću cenu od 14.7din/kg+PDV, što se odrazilo na slab promet ove robe. Barže koje se pune ne utiču na rast cene kukuruza.