Osvrt na tržište za 31.07.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 31.07.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 31.07.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas prilično mirno na domaćem tržištu sa zbivanjima i ponudama stoke. Aktivna je bila ponuda tovnih svinja farmskih poceni od 155-160din/kg+PDV, tovnih svinja mini-farma po ceni od 160din/kg+PDV, realizacije nisu zabeležene.Jagnjad su se nudila po ceni od 272.73din/kg+PDV, ovce po ceni od 118.18din/kg+PDV. Od tražnji bismo izdvojili interesovanje i upite za bikove Holštajn i Simental, do kojih teže dolazimo u operativnoj ponudi, što je i karakteristično u ovom letnjem periodu.

Osvrt na tržište za 31.07.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 31.07.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 31.07.2018. - žitarice i uljarice. Poremećeno tržište, padom cene kukuruza u prethodnom periodu dovelo je do toga da ova dva radna dana nemamo stabilmo tržište već se trgovanje odvija u širokom rasponu cena. Prijavljeno je trgovanje prirodno suvog kukuruza po ceni od 15.5din/kg+PDV, ali i 16.5din/kg+PDV,(južnobanatski okrug) veštački suv kukuruz. Za raliku od prethodnih dana pojavljuje se potražnja za ovom robom.

Osvrt na tržište za 31.07.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 31.07.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 31.07.2018. - voće i povrće. Ponuda voća i povrća je stabilna i bez većih promena. Danas, pored krompira, belog luka, paprike, paradajza, kruške, lubenice i maline, u ponudi imamo krastavac, bez definisane cene.

Osvrt na tržište za 31.07.2018. - subvencije i regulative. Republika Srbija Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti raspisalo je JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA U 2018. GODINI ZA PODRŠKU PROJEKTIMA UDRUŽENJA U OBLASTI EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA ŽENA NA SELU

Osvrt na tržište za 31.07.2018. - subvencije i regulative. Republika Srbija Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti raspisalo je JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA U 2018. GODINI ZA PODRŠKU PROJEKTIMA UDRUŽENJA U OBLASTI EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA ŽENA NA SELU

Osvrt na tržište za 31.07.2018. - subvencije i regulative. Republika Srbija Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti raspisalo je JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA U 2018. GODINI ZA PODRŠKU PROJEKTIMA UDRUŽENJA U OBLASTI EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA ŽENA NA SELU

Osvrt na tržište za 30.07.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 30.07.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 30.07.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Tokom današnjeg dana povećana je ponuda za sojinu sačmu. U ponudi se uglavnom našla domaća sačma iz Bečeja po ceni od 40.6-41.5din/kg+PDV i ponuda za sačmu iz Sombora po ceni od 42.3din/kg+PDV. Danas smo imali prijavljenu realizaciju za sojinu sačmu iz Bečeja po ceni od 40.9din/kg+PDV.

Osvrt na tržište za 30.07.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 30.07.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 30.07.2018. - žitarice i uljarice. Početak radne nedelje što se tiče ponude i potražnje kukuruza bez promena. Slaba tražnja, a u ponudi jaz između najniže i najviše ponuđene cene je veliki. Beležene cene u ponudi za prirodno suv kukuruz 15.2-16.5din/kg+pdv, a za veštački suv ponuđena je cena 16.6din/kg+pdv. Prijavljenog trgovanja nije bilo. Danas smo imali ponudu kukuruza na zeleno po ceni od 15din/kg+pdv.

Osvrt na tržište za 30.07.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 30.07.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 30.07.2018. - voće i povrće. Ponuda voća i povrća se nije previše menjala u odnosu na prošlu nedelju, ali neke cene jesu. Kao što smo i očekivali, cene su ili rasle ili stagnirale, ali nisu padale. Beli i crveni krompir, kupus, paprika, paradajz, lubenica, nektarina i šljiva već imaju definisane cene, dok je ponuda maline jedina koja nema fiksnu cenu.

Osvrt na nedelju iza nas 23.07. - 27.07.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 23.07. - 27.07.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 23.07. - 27.07.2018. - veštačko đubrivo. I dalje slaba ponuda đubriva operativnog za trgovanje. Većina distributera i trgovaca će izaći sa ponudama u narednom periodu. Što se tiče cena nema promena.

Osvrt na nedelju iza nas 23.07. - 27.07.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 23.07. - 27.07.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 23.07. - 27.07.2018. - kukuruz. Posle prošlonedeljnog pada cene kukuruza, početak radne nedelje je počeo sa slabijom ponudom i cenama od 15.5-16din/kg+PDV. I tako povoljne cene nisu pojačale potražnju niti veliko trgovanje ovom robom. Raspon cena u trgovanju je od 15.6-15.8din/kg+PDV. Veliko je interesovanje za novi rod kukuruza, terminskim cenama ili cenama na zeleno. Prema prvim informacijama sa terena terminske cene koje se spominju su 123-125eur/t za fca utovareno, a 128-130eur/t za fca luka.