Osvrt na tržište za 09.07.2018. - žitarice i uljarice

Osvrt na tržište za 09.07.2018. - žitarice i uljarice

Tokom ove nedelje privodi se kraju žetva pšenice. Na mnogim prostorima gde nije zavšena žetva ,kiša koja ponovo pada će samo još više pogoršati i onako teško stanje useva. Preko Info Tima je prijavljeno trgovanje pšenice srps kvaliteta po ceni od 16.3din/kg+PDV. Pšenica sa min.12% proteina ponuđena je po ceni od 16.5din/kg+PDV.Prijavljeno je trgovanje po ceni od 17.2din/kg+PDV prirodno suvog kukuruza.Na tržištu soje, bez velikih promena i po pitanju tražnje i po pitanju ponude

Osvrt na tržište za 09.07.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.07.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.07.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. U ponudi stoke, tovne svinje farmske sa 56% mesnatosti po ceni od 165din/kg+PDV, kao i tovne svinje mini farma po ceni od 150din/kg+PDV. Veliko interesovanje farmera o kretanju cena na tržištu, zbog dogovora oko utovara. Klanica iz Srema plaća 185din/kg+PDV na liniji klanja, dok mesara iz Južnog Banata plaća 145din/kg+PDV svinje mini farma.

Osvrt na tržište za 09.07.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 09.07.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 09.07.2018. - voće i povrće. Usled loših vremenskih uslova proizvođači su sprečeni da beru voće, te je ponuda nešto mirnija nego prošle nedelje. Imamo ponude kruške, kupine, maline, kajsije, nektarine, breskve, i šljive, koja jedina ima definisanu cenu, 33din/kg+PDV.

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE O KUPOVINI MERKANTILNE PŠENICE ROD 2018. GODINE

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE O KUPOVINI MERKANTILNE PŠENICE ROD 2018. GODINE

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE OBAVEŠTAVA ZAINTERESOVANE O KUPOVINI MERKANTILNE PŠENICE ROD 2018. GODINE

Osvrt na nedelju iza nas 02.07.-06.07.2018.- uljana repica

Osvrt na nedelju iza nas 02.07.-06.07.2018.- uljana repica

Ponuđene cene tokom nedelje iza nas su u rasponu 36.34-36.94din/kg+PDV, a interno smo dobijali ponude i do 315e/t+PDV. Spremnosti kupaca da odreaguju na ove cene, nije bilo na početku nedelje, ali se sredinom nedelje dogovaralo trgovanje na cenu od 307-312e/t+PDV. Zabeleženi nivo realizovanih cena se kretao u intervalu od 36.4-36.94din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 02.07.-06.07.2018.- stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 02.07.-06.07.2018.- stočno brašno

Tokom ove nedelje beležili smo korekciju cene za pšenično stočno brašno sa 14.5din/kg+PDV na 14din/kg+PDV, od strane jedne mlinarske kuće. Potražnja za istim je minimalna, tako da ni ove nedelje nije prijavljeno trgovanje ovom komponentom. Postavljano je pitanje da li je došlo do promene stope PDV-a na ovaj proizvod sa 20% na 10%.

Osvrt na nedelju iza nas 02.07.-06.07.2018.- kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 02.07.-06.07.2018.- kukuruz

Slaba potražnja i količinski slabo trgovanje kukuruzom tokom nedelje, a s druge strane veći pritisak ponuđene robe, uslovio je krajem nedelje pad cene kukuruza sa 17.5din/kg+PDV na početku nedelje na 17din/kg+PDV, na samom kraju radne nedelje. U zavisnosti od pariteta prijavljivano je trgovanje u rasponu cena od 17-17.3din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 02.07.-06.07.2018.- subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 02.07.-06.07.2018.- subvencije i regulative

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, raspisalo je JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U STOČARSKOJ PROIZVODNJI I PROIZVODNJI BILJNIH KULTURA. Takođe, neki od bitnih konkursa tokom nedelje između nas je i KONKURS ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE PODSTICAJA ZA PODRŠKU PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA DIVERSIFIKACIJU DOHOTKA I UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA U RURALNIM PODRUČJIMA KROZ PODRŠKU MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA U 2018. GODIN

Osvrt na nedelju iza nas 02.07.-06.07.2018.- stoka

Osvrt na nedelju iza nas 02.07.-06.07.2018.- stoka

U nedelji iza nas, preko sistema informacija Info Tim Logistika, prijavljena su trgovanja sa terena sa različitih pariteta. Pa je tako u Podunavskom okrugu prijavljeno trgovanje farmskim tovljenicima po ceni od 155din/kg+PDV za odloženo plaćanje, po dogovoru od ove nedelje. Dok su utovari u Zapadnoj Bačkoj po 150din/kg+PDV za farmske tovljenike, u Severnoj Bačkoj 145din/kg+PDV i Sremu 148din/kg+PDV za mini farmu, rađeni po dogovorima od prošle nedelje. Klaničari i mesari su se mahom izjašnjavali da ove nedelje plaćaju u rasponu od 140-145din/kg+PDV