Osvrt na nedelju iza nas 23.07. - 27.07.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 23.07. - 27.07.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 23.07. - 27.07.2018. - stočno brašno. Stočno brašno je tokom ove nedelje, što se tiče cena, bez velikih promena. Ponude su išle od 13.5-14.6din/kg+PDV, za džakiranu robu, sa prijavljenim trgovanjem od 13.5din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 23.07.-27.07.2018.- stoka

Osvrt na nedelju iza nas 23.07.-27.07.2018.- stoka

Preko sistema informacija u poljoprivredi, Info Tim Logistika, prijavljeno trgovanje 25kom za farmske tovljenike po ceni od 155din/kg+PDV. Sa terena prijavljena su trgovanja, sa različitim cenama po paritetima, pa nam tako prijavljuju za Zapadnu Bačku i Južni Banat 155/kg+PDV za farmske svinje za avansno plaćanje, za Ponudavski okrug prijavljeno je trgovanje za farmske svinje 160din/kg+PDV i 155-160din/kg+PDV za mini farmu, dok su za Rasinski okrug prijavili trgovanje sa terena na 180din/kg sa PDV-om za farmske tovljenike. Klanice iz Nišavskog okruga, na paritetu Srema plaća 170din/kg sa PDV-om, dok klanica u Sremu plaća 155din/kg+PDV farmske svinje a 150din/kg+PDV mini farmu.

Osvrt na nedelju iza nas 23.07. - 27.07.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 23.07. - 27.07.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 23.07. - 27.07.2018. - voće i povrće. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim Logistika imali smo raznovrsnu ponudu voća i povrća, i mnoštvo novih informacija vezanih za njih. Cene, kao i svake nedelje, nisu definisane u potpunosti.

Osvrt na nedelju iza nas 23.07.-27.07.2018.- pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 23.07.-27.07.2018.- pšenica

Preko sistema informacija u poljoprivredi i prehrani, Info Tim Logistike, ponuđena je pšenica na različitim paritetima. Ponuđena je po cenama u rasponu 15.8-16.7din/kg+PDV, u zavisnosti od kvaliteta. Trgovana je po cenama u rasponu 16.4-16.7din/kg+PDV, u zavisnosti od procenta proteina i hektolitarske mase. Kako je nedelja odmicala, može se reći da je pojačano interesovanje od strane kupaca za pšenicu i lošijeg i boljeg kvaliteta.

Osvrt na nedelju iza nas 23.07. - 27.07.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.07. - 27.07.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.07. - 27.07.2018. - suncokretova sačma. Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 23.8-25.5din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant kretale su se u rasponu cena od 23.8-24din/kg+PDV, operativne robe bilo je samo za izvlačenje robe sa lagera u Novom Sadu i Kuli, u Zrenjaninu i dalje nema količina kao ni operativne robe.

Osvrt na nedelju iza nas 23.07.-27.07.2018.- soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 23.07.-27.07.2018.- soja zrno

Nedelju iza nas, 23.07.-27.07.2018., obeležile su ponude po cenama u rasponu 37-40din/kg+PDV. Tokom celokupne nedelje, primetno je veće interesovanje od strane ponuđača. Beleženo je trgovanje po ceni od 37din/kg+PDV. Počelo je interesovanje i za soju ovogodišnjeg roda.

Osvrt na nedelju iza nas 23.07.-27.07.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.07.-27.07.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 23.07.-27.07.2018. - sojina sačma. U nedelji između 23.07. i 27.07.2018. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude sojine sačme u rasponu cena od 40.9-43din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domaćih sačmi našle ponude za sojinu sačmu Sombor po ceni od 42.5-43din/kg+PDV i ponuda za sačmu u Bečeju po ceni od 40.9-41.5din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 23.07.-27.07.2018. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 23.07.-27.07.2018. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 23.07.-27.07.2018. - ječam. U nedelji koja je za nama mogli smo primetiti da je aktivna i operativna ponuda ječma jenjavala od početka prema kraju nedelje, količina koja se nudila je bila svega oko 125t na ovonedeljnom nivou, u rasponu cena od 15.9-16din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 23.07.-27.07.2018. - suncokret

Osvrt na nedelju iza nas 23.07.-27.07.2018. - suncokret

Osvrt na nedelju iza nas 23.07.-27.07.2018. - suncokret. Iako se žetva suncokreta ranije grupe zrenja očekuje tek za 10 - 15 dana, interesovanje oko cene ove uljarice je jako veliko.