Osvrt na nedelju iza nas 28.05. - 01.06.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 28.05. - 01.06.2018. - stočno brašno

Cena ove komponente je posle velikog pada, trenutno stabilna I kreće se u okvirima prošlonedeljnih. Veće potražnje nema pa ponuđači mogu da pokriju svoje kupce.

Ponuđene cene:

STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO DŽAKIRANO 14.8-15.1din/kg+PDV

STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO RINFUZ 14.5din/kg+PDV

Osvrt na nedelju iza nas 28.05.-01.06.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 28.05.-01.06.2018. - stoka

Na terenu smo u direktnim kontaktima sa odgajivačima mogli doći do saznanja da se očekuje rast cena u ponudi za sve kategorije svinja i da su nezvanično neke klanice dale napomenu da će se tovne svinje farmske plaćati i preko 160din/kg+PDV, pri narednim nabavkama.

Osvrt na nedelju iza nas 28.05. - 01.06.2018. - ječam

Osvrt na nedelju iza nas 28.05. - 01.06.2018. - ječam

Kako je u nekim regionima žetva ječma već počela, Info Tim Logistika, sistem informacija u poljoprivredi i prehrani, imao je prvu operativnu ponudu ječma ovogodišnjeg roda. Ponuđena cena je na 17din/kg+PDV. Trgovanja nismo beležili. Čeka se cena pivarskog ječma, kako bi se lakše definisala cena u trgovanju stočnog ječma.

Osvrt na nedelju iza nas 28.05.-01.06.2018. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 28.05.-01.06.2018. - pšenica

Tokom nedelje, imali smo i ponudu i od 150e/t+PDV, franko kupac, za 2000t. Međutim ova cena figurira na terenu i kao opcija na CPT, bez preciznijeg objašnjenja da li će se na preuzimanju robe tražiti određeni kvalitet. Kako je nedelja odmicala, došli smo do informacija da su određeni ugovori za terminsku isporuku pšenice već zaključeni

Osvrt na nedelju iza nas 28.05.-01.06.2018. - soja zrno

Osvrt na nedelju iza nas 28.05.-01.06.2018. - soja zrno

Početkom nedelje, ponuđači su svoju robu nudili po višim cenama, međutim kako nisu uspevali da prodaju, bili su prinuđeni da smanje cene. S druge strane, kupci nisu bili zainteresovani za nabavku soje, jer očekuju da će cena u narednom periodu pasti. Da li će kupci biti u pravu, ostaje nam da ispratimo u narednoj nedelji.

Osvrt na nedelju iza nas 28.05.-01.06.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na nedelju iza nas 28.05.-01.06.2018. - subvencije i regulative

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u nedelji iza nas donelo je više pravilnika i uredbi

Osvrt na nedelju iza nas 28.05.-01.06.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 28.05.-01.06.2018. - voće i povrće

U iščekivanju berbe maline i višnje, proizvođači u strahu od otkupne cene. U nekim delovima Srbije, berba počinje već početkom sledeće nedelje. Poljoprivredni proizvođači su prilično nezadovoljni naznakama cena i poneki čak pozivaju i na bojkot berbe. Sa druge strane, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je donelo odluku o formiranju radnog tela za izradu strateškog dokumenta za unapređenje proizvodnje i tržišta maline u Republici Srbiji .Kada je ostalo voće u pitanju, berbe jagode i trešnje su već pri kraju i cena je u blagom padu.

Osvrt na nedelju iza nas 28.05.-01.06.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 28.05.-01.06.2018. - suncokretova sačma

Početkom nedelje došlo je do porasta cena suncokretove sačme kao i što je i najavljivano, kako saznajemo na terenu ponuđači najavljuju i dalji rast cene. Uprkos povećanju cene na terenu se i dalje mogu naći ponude sa nešto nižim cenama u odnosu na tržišne, tako da tokom ove nedelje preko sistema informacija Info Tim imamo prijavljene realizacije za suncokretovu sačmu Šid po ceni od 21.5din/kg+PDV i za suncokretovu sačmu dijamant po ceni od 22din/kg+PDV, iako se sačma u dijamantu kako saznajemo na terenu može naći i po ceni nižoj od 21din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 28.05.-01.06.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 28.05.-01.06.2018. - sojina sačma

Povećana ponuda uvozne sačme doprinela je padu cene na tržištu tokom ove nedelje, u ponudu je bilo dosta ponuđača koji su nudili svoju sačmu kao i sačmu iz kompenzacije.