Osvrt na tržište za 11.06.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 11.06.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Na današnji dan smo mogli uočiti da se javila aktivnija ponuda prasadi, po višim cenama od dosadašnjih te su se cene farmske prasadi kretale od 300-320din/kg+PDV, prasad mini farma su se nudila na 259.26din/kg+PDV, dok su se tovne svinje farmske nudile danas po ceni od 175din/kg+PDV. Reakciju tržišta tek očekujemo, jer danas nismo zabeležili realizacije, dogovori i pregovori su u toku.

Osvrt na nedelju iza nas 04.06. - 08.06.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 04.06. - 08.06.2018. - kukuruz

Problem izostanka interesovanja za ovom robom od strane kupaca se provlačio do kraja nedelje. Zanimljivo je da su nam bili prijavljivani pregovori po cenama od 17-17.1din/kg+PDV, a s druge strane, ponuđači sa nižim cenama nisu imali očekivani odziv.

Osvrt na nedelju iza nas 04.06. - 08.06.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 04.06. - 08.06.2018. - stočno brašno

Stočno brašno tokom ove nedelje pratimo samo kroz ponude i kretanje cena gde nije bilo značajnijih promena. Cene su na prošlonedeljnom nivou, bez izražene potražnje.

Osvrt na nedelju iza nas 04.06. - 08.06.2018. - uljana repica

Osvrt na nedelju iza nas 04.06. - 08.06.2018. - uljana repica

Tokom ove nedelje beležimo veliku potražnju i interesovanje za uljanom repicom. Postoje interesovanja za dogovore i sklapanje terminskih ugovora po cenama od 300-305e/t+PDV, od strane kupaca, neki od kupaca spremni su da na cenu računaju i bonifikaciju, pozitivnu i negativnu. Žetva se očekuje za desetak dana.

Osvrt na nedelju iza nas 04.06.-08.06.2018.- ječam

Osvrt na nedelju iza nas 04.06.-08.06.2018.- ječam

Nedelju iza nas obeležile su veće ponude ječma ovogodišnjeg roda, kao i trgovanja istim.

Osvrt na nedelju iza nas 04.06. - 08.06.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 04.06. - 08.06.2018. - stoka

Dinamika ovonedeljnih zbivanja u oblasti ponude i tražnje stoke se ogledala u pojačanoj ponudi tovnih svinja farmskih , pri čemu su ponuđači ohrabreni pomakom cena u realizaciji, na gore, nastupili i sa ponudom na višem nivou cena, u rasponu od 150-180din/kg+PDV , jer je zabrana uvoza tovnih svinja na domaćem tržištu i dalje prisutna i najzad su vidljive posledice u nivou cena ponude i trgovanja, primetan je trend rasta , tokom cele nedelje.

Osvrt na nedelju iza nas 04.06. - 08.06.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.06. - 08.06.2018. - suncokretova sačma

Tokom ove nedelje preko sistema informacija Info Tim imamo prijavljenu realizaciju za suncokretovu sačmu dijamant po ceni od 22din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 04.06.-08.06.2018. - pšenica

Osvrt na nedelju iza nas 04.06.-08.06.2018. - pšenica

Povećana ponuda pšenice ovogodišnjeg roda za terminsku isporuku

Osvrt na nedelju iza nas 04.06. - 08.06.2018. - sojina sačma

Osvrt na nedelju iza nas 04.06. - 08.06.2018. - sojina sačma

Ove nedelje je prilično ujednačena ponuda sojine sačme, domaća sačma je nuđena u cenovnom rangu kao i uvozna sačma