Osvrt na tržište za 29.05.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 29.05.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 29.05.2018. - voće i povrće. Na današnji dan je povećana ponuda voća i povrća, pa se tako u ponudi, pored trešnje i jagode, našao krompir beli i crveni, tikvice i krastavac. 

Osvrt na tržište za 29.05.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 29.05.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 29.05.2018. - subvencije i regulative. Na današnji dan, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede donelo je dve uredbe i jedan pravilnik

Osvrt na tržište za 28.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 28.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 28.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Bila je aktuelna ponuda tovnih svinja farmskih, na više pariteta, južnobanatski, sremski, srednjebanatski i mačvanski okrug, po ujednačenoj ceni od 160din/kg+PDV, sa spremnošću ponuđača da koriguju cenu još na dole, zbog izostanka tražnje.

Osvrt na tržište iza nas 28.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište iza nas 28.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište iza nas 28.05.2018. - žitarice. Sve veća pažnja se posvećuje nastupajućoj žetvi prvih kultura i naravno komentariše se cena. Kako nezvanično saznajemo, na terenu je pšenica plaćana u avansu po ceni od 15din/kg, bez jasnog stava da li se radi o konačnoj ceni.

Osvrt na tržište za 28.05.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 28.05.2018. - voće i povrće

Osvrt na tržište za 28.05.2018. - voće i povrće. Berba jagode pri kraju, trešnja preuzima primat kada je voće u pitanju

Osvrt na tržište za 28.05.2018. - subvencije i regulative - PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

Osvrt na tržište za 28.05.2018. - subvencije i regulative - PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

Osvrt na tržište za 28.05.2018. - subvencije i regulative - PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA SPROVOĐENJE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONKURENTNOSTI KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA

Osvrt na nedelju iza nas 21.05.-25.05.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 21.05.-25.05.2018. - kukuruz

Osvrt na nedelju iza nas 21.05.-25.05.2018. - kukuruz. Što se tiče kukuruza tokom ove nedelje se može primetiti da je ponuda u odnosu na potražnju bila mnogo izraženija. Na početku nedelje smo uobičajeno imali veće cene u ponudi koje su išle do 18din/kg+PDV, da bi na samom kraju nedelje beležili korekcije cena na dole od strane ponuđača do 17.6din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 21.05.-25.05.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 21.05.-25.05.2018. - stočno brašno

Osvrt na nedelju iza nas 21.05.-25.05.2018. - stočno brašno. Cena ove komponente, tokom ove nedelje ne beleži neke veće promene u odnosu na prošlu nedelju. Korekcije cena na niže se beleže kod mlinarskih kuća koje su imale gornje cene u ponudi.

Osvrt na nedelju iza nas 21.05.-25.05.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 21.05.-25.05.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 21.05.-25.05.2018. - suncokretova sačma. Očekuje će da će tokom sledeće nedelje cene sačme biti oko 22din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema informacija Info Tim beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu Šid po ceni od 21.7din/kg+PDV.