Osvrt na tržište za 24.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 24.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 24.05.2018. - žitarice. Današnji dan je obeležila veća ponuda kukuruza u odnosu na potražnju koja je skoro izostala. Cene su na početku dana ostale na nivou jučerašnjih.

Osvrt na tržište za 23.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 23.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 23.05.2018. - žitarice. Jako velika tražnja ječma pred novu žetvu

Osvrt na tržište za 23.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 23.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. U ponudi ove nedelje su sve katergorije tovnih svinja, farmske svinje se nude po ceni od 140-155din/kg+PDV, mini farma 130-143.5din/kg+PDV, dok je cena svinja iz otkupa 140din/kg+PDV. Cena prasadi se kreće od 259.26-300din/kg+PDV u zavisnosti od kvaliteta i kategorije.

Osvrt na tržište za 21.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 21.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 21.05.2018. - žitarice. Cene ponude za veštački suv kukuruz kretale su se od 17.6-17.8din/kg+PDV, dok je zabeležena realizacija na 17.7din/kg+PDV, dok je prirodno suv kukuruz nuđen od 17.6-18din/kg+PDV, istrgovan na 17.7din/kg+PDV, a kukuruz od 14-16% vlage nuđen je od 17.7-17.8din/kg+PDV, bez zabeleženog trgovanja.

Osvrt na tržište za 21.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 21.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Danas smo imali promenu zvanične cene sojine sačme kod Victorije Logistic za Bečej i Šid po ceni od 48din/kg+PDV. Što se tiče trgovačkih cena, danas niko nije izlazio sa konkretnim ponudama za sojinu sačmu, jer su čekali da se situacija oko cene izdefiniše spram zvanične ponude.

Ministri poljoprivrede Srbije i Slovenije potpisali su Memorandum o saradnji mladih poljoprivrednika Srbije i Slovenije

Ministri poljoprivrede Srbije i Slovenije potpisali su Memorandum o saradnji mladih poljoprivrednika Srbije i Slovenije

Ministri poljoprivrede Srbije i Slovenije potpisali su Memorandum o saradnji mladih poljoprivrednika Srbije i Slovenije. To će omogućiti da 2019. godine krenemo sa novim merama u pogledu mladih tom prilikom potpisan je sporazum koji se tiče razmene iskustava u pogledu primene prakse za mlade poljoprivrednike

Osvrt na nedelju iza nas 14.05.-18.05.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 14.05.-18.05.2018. - voće i povrće

Osvrt na nedelju iza nas 14.05.-18.05.2018. - voće i povrće. Loši vremenski uslovi i aktuelni novosadski poljoprivredni sajam uticao je na smanjenu ponudu voća i povrća.

Osvrt na nedelju iza nas 14.05.-18.05.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 14.05.-18.05.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 14.05.-18.05.2018. - stoka. Za tovne svinje farmske je  bilo konkretnih dogovora, trgovanja u rasponu cena od 150din/kg+PDV, dok je plaćanje uglavnom bilo odloženo, potvrđeno nam je, što je u nivou ponuđenih cena za ovu kategoriju.

Osvrt na nedelju iza nas 14.05.-18.05.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 14.05.-18.05.2018. - suncokretova sačma

Osvrt na nedelju iza nas 14.05.-18.05.2018. - suncokretova sačma. Kupci su očekivali i dalji pad cene pa su bili uzdržani sa kupovinom tokom cele nedelje i nabavku odlagali za sledeću nedelju.