Osvrt na tržište za 16.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 16.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Na tržištu Srbije je primetan pad cena u ponudi i realizaciji za tovne svinje iz otkupa i mini farme, jer su prijavljene cene za ove kategorije izjednačene, od 135-140din/kg+PDV, u realizaciji kako ko od prodavaca reši, uglavnom na odloženo plaćanje, dok je cena za farmske svinje u ponudi bila od 140-150din/kg+PDV

Osvrt na tržište za 16.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 16.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 16.05.2018. - žitarice. Vidljiv je blag porast cene u realizaciji kukuruza, jer je i sama potražnja na tržištu Srbije u povećanju.

Info Tim Logistika na 85. Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Info Tim Logistika na 85. Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Info Tim Logistika na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Posetite nas i posavetujte se sa nama kako mozete poboljsati svoje poslovanje. Tu smo za vas

Osvrt na tržište za 15.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 15.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. I dalje slabo interesovanje za sačmama, kupci očekuju pad cene

Osvrt na tržište za 15.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 15.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 15.05.2018. - žitarice. Trend povećane tražnje za pšenicom se nastavlja i na današnji dan, uz i dalje malu ponudu, što se odrazilo na prisutan dalji rast cena u ponudi.

Osvrt na tržište za 14.05.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 14.05.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 14.05.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 14.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 14.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 14.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. I dalje nejasna situacija oko cene suncokretove sačme

Osvrt na tržište za 14.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 14.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 14.05.2018. - žitarice. Uočeno je veliko interesovanje i tražnja za merkantilnom pšenicom rod 2017.

Osvrt na nedelju iza nas 07.05.-11.05.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 07.05.-11.05.2018. - veštačko đubrivo

Osvrt na nedelju iza nas 07.05.-11.05.2018. - veštačko đubrivo. Kada je veštačko đubrivo u pitanju, ove nedelje nije bilo ni upita ni trgovanja, što nam govori da je sezona trgovanja ovom robom na samom izmaku.