Osvrt na nedelju iza nas 07.05.-11.05.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 07.05.-11.05.2018. - stoka

Osvrt na nedelju iza nas 07.05.-11.05.2018. - stoka. Farmeri se žale na slabu potražnju i niske cene otkupa.

Osvrt na tržište za 10.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 10.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Previranja na tržištu suncokretove sačme, kada je cena u pitanju.

Osvrt na tržište za 10.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 10.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište za 10.05.2018. - žitarice. Povećana tražnja za kukuruzom uzrokovala blago povećanje cene, kupci zastali sa kupovinom

Najava sajamskih dešavanja u organizaciji Privredne komore Vojvodine, uz logističku podršku Info Tim Logistike

Najava sajamskih dešavanja u organizaciji Privredne komore Vojvodine, uz logističku podršku Info Tim Logistike

Najava sajamskih dešavanja u organizaciji Privredne komore Vojvodine, uz logističku podršku Info Tim Logistike

Osvrt na tržište za 09.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 09.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Tovljenici mini farma trgovani po 145din/kg+PDV

Osvrt na tržište 09.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište 09.05.2018. - žitarice

Osvrt na tržište 09.05.2018. - žitarice. Najzad trgovanje sojom, mada cena i dalje nije na zadovoljavajućem nivou

Javna rasprava o Nacrtu zakona o robnim berzama

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi Javnu raspravu o Nacrtu zakona o robnim berzama u periodu od 7. maja do 1. juna 2018. godine.

Osvrt na tržište za 08.05.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 08.05.2018. - subvencije i regulative

Osvrt na tržište za 08.05.2018. - subvencije i regulative. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je tri konkursa za subvencije

Osvrt na tržište za 08.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

Osvrt na tržište za 08.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka. Dalji porast cene suncokretove sačme, stidljivo interesovanje kupaca za ovu komponentu