Osvrt na tržište za 12.03.2018. - cena žitarica i dalje raste

KUKURUZ Početak nedelje je obeležio dalji skok cene kukuruza u ponudi. Prve ponude su bile 17din/kg+PDV, da bi kasnije tokom dana dostigla cenu od 17.5din/kg+PDV. Mnogi se nisu oglašavali u ponudi, čekajući da se završe prva trgovanja obzirom da je početak radne nedelje. Danas smo imali skromno trgovanje kukuruza 8t po ceni od 17din/kg+PDV,pa ne možemo reći da li je ta cena reper ili će biti viša ili niža. PŠENICA Posle nekoliko dana, konačno je prijavljeno trgovanje ovom robom, i stočnom i merkantilnom pšenicom. Istrgovane cena od 17din/kg+PDV najavljuje mogućnost skoka cene i ove robe. SOJA ZRNO Prvi dan u nedelji obeležile su ponuđene cene soje zrna u rasponu od 45-45.2din/kg+PDV. Kupci su suzdržani po pitanju nabavki, tako da je današnji dan prošao bez beleženih trgovanja. Ponuđene cene su na nivou prošlonedeljnih. SAČME Danas ponuda sojine sačme Bimal po ceni od 48.3din/kg+PDV, danas nismo imali prijavljeno trgovanje niti neke konkretnije potražnje. Suncokretova sačma danas se nudila po ceni od 16.5-17.2din/kg+PDV. Suncokretova sačma Dijamant se nudila po ceni od 16.5din/kg+PDV, Sombor po ceni od 17.2din/kg+PDV, Nova Crnja po ceni od 17din/kg+PDV. Ponedeljak je, još je većina ponuda sačmi bez cene, dok se cene za ovu nedelju ne izdefinišu. STOKA Danas je nepromenjena situacija u odnosu na prethodnu nedelju što se tiče cena. Ponuđene cene za farmske tovljenike 155din/kg+PDV, mini farma u rasponu od 145-150din/kg+PDV, dok se tovljenici iz kategorije otkupa danas nude po ceni od 145din/kg+PDV. U Zlatiborskom okrugu klanice plaćaju bikove simetnalce 2.20e/kg sa uračunatim PDV-om, sa papirima za subvencije, dok se u Srednjem Banatu plaćaju 2.05e/kg sa uračunatim PDV-om. Farmska prasad u Južnoj Bačkoj se rešavaju po 310din/kg sa uračuantim PDV-om. UREDBE, KONKURSI, SUBVENCIJE Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je tri konkursa, namenjena lokalnim samoupravama. Ciljevi konkursa su unapređenje života u ruralnim sredinama i poboljšanje uslova za poljoprivrednu proizvodnju. Više o rapisanim konkursima pogledajte na našoj stranici www.infotim.rs/propisi.php.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao tri konkursa, namenjena lokalnim samoupravama

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je tri konkursa, namenjena lokalnim samoupravama. Ciljevi konkursa su unapređenje života u ruralnim sredinama i poboljšanje uslova za poljoprivrednu proizvodnju. Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini. Predmet ovog konkursa jeste sufinansiranje radova na uređenju atarskih puteva i otresišta. Cilj konkursa jeste uređenje atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala - najmanje do nivoa tucanika ili struganog asfalta i uređenje otresišta. Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata feklane kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini Predmet konkursa jeste sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih - fekalnih voda radi unapređivanja životnih uslovima u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji AP Vojvodine. Cilj konkursa jeste obezbeđivanje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstva, te bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz domaćinstava i delom od korisnika iz industrijskih pogona. Obezbeđivanjem osnovnih, neophodnih uslova za život, sprečava se migracija stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja. Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklananjanje divljih deponija sa poljorpivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini Cilj konkursa jeste uklanjanje komunalnog, neopasnog, inertnog otpada odlaganog na divljim deponijama lociranim na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini. Predmet sufinansiranja jesu troškovi uklanjanja - primarna separacija ili drugi tretman tretman otpada na mestu divlje deponije radi maksimalnog iskorišćavanja komunalnog otpada, utovar, transport i odlaganje, odnosno adekvatno zbrinjavanje na registrovanim deponijama, kao i vršenje nadzora nad uklanjanjem divljih deponija - komunalnog, neopasnog, inertnog otpada sa divljih deponija formiranih na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini.

Osvrt na nedelju iza nas 05.03.-09.03.2018. - dinamično tržište kukuruza

Sam početak nedelje obeležila je odlična ponuda kukuruza i što je još bitnije, podjednako se pojačala i potražnja, tako da smo na samom početku nedelje beležili trgovanja ovom robom. Dugo očekivani skok cene je beležen, i bez obzira na to, tržište se ,,pokrenulo,,. U ponudi smo imali kukuruza i rod 2016 i rod 2017, kako prirodno tako i veštački suvog. Cene u ponudi su se kretale od od 15.9-17din/kg+PDV za veštački suv, prirodno suv rod 2017 u rasponu cena od 16-17din/kg+PDV, prirodno suv rod 2016. po cenama 16.4-16.8din/kg+PDV, kukuruz sa vlagom do 16% po ceni od 15.8-16.8din/kg+PDV. Preko Info Tim Logistike prijavljeno je trgovanje preko 1500t kukuruza. Ohrabruje to što I dalje postoji interesovanje za ovom robomi. Više informacija na www.infotim.rs/AKTUELNOSTI

Osvrt na nedelju iza nas 05.03.- 09.03.2018. - i dalje problem sa operativnošću stočnog brašna

Tokom ove nedelje se pojačala tražnja za stočnim brašnom zbog, kako kažu, manjka operativne robe. Postoje zastoji u isporuci robe i dinamici. Cene su u porastu. Prijavljeno je trgovanje po ceni od 14.5din/kg+PDV za džakiranu robu. Ponudjene cene: STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO DŽAKIRANO 14-15din/kg+PDV STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO RINFUZ 13.5-14din/kg+PDV

Osvrt na nedelju iza nas 05.03.-09.03.2018. - i dalje mirno tržište veštačkih đubriva

Bez velikih promena u potražnji đubriva ni tokom ove nedelje. Svaki kupac je dragocen jer je ponuda i dalje odlična. Beleženo je trgovanje azotnog đubriva AN-a I KAN-a. Ponudjene cene: AN ruski, 50/1, 245 eur/t+PDV KAN mađarski, 25/1, 21310.2din/t+PDV KAN pančevački, 25/1, 20450-20600din/t+PDV SAN, 25/1, 22600-23750din/t+PDV UREA ruska, 25/1, 235-260eur/t+PDV NPK 16x16x16 rusko, 25/1, 295eur/t+PDV NPK 15x15x15, rusko 25/1, 290eur/t+PDV ostale ponude na www.info-team

Osvrt na nedelju iza nas 05.03.-09.03.2018. - uredbe, zakoni i propisi

U nedelji iza nas izašli su sledeći pravilnici: 05.03.2018. - Pravilnik o izmeni pravilnika o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. 06.03.2018. - Pravilnik o dopuni pravilnika o uslovima u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržini i načinu vođenjaregistra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja. 06.03.2018. - Pravilnik o izmeni pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane. Ova nedelja je protekla u iščekivanju raspisivanja Javnog poziva za IPARD, trećeg po redu. Kako smo saznali na tematskom skupu koji je održan u Novom Sadu 09.03.2018., a ticao se finansiranja iz držanih fondova za 2018., potrebno je sačekati akreditaciju da bi se Javni poziv uopšte raspisao od strane Uprave za agrarna plaćanja.

Osvrt na nedelju iza nas 05.03.-09.03.2018. - blagi rast cene suncokretove sačme

Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 16.5-17.2din/kg+PDV. Ponuđene cene za sačmu iz Vrbasa kretale su se po ceni od 16.5/kg+PDV, ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant kretale su se po ceni od 16.5-16.8din/kg+PDV, sačma u Šidu nudila se po ceni od 16.9din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma u Somboru nudila po cenama od 16.5-17.2din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo realizacije za suncokretovu sačmu iz Šida po ceni od 16.9din/kg+PDV. I tokom ove kao i tokom predhodne nedelje beležimo blagi rast cene suncokretove sačme. I dalje je povećana tražnja za suncokretovom sačmom zbog izvoza za Italiju. Početkom nedelje dobijali smo informacije sa terena da su klijenti rešavali suncokretovu sačmu iz Dijamanta po ceni od 16.5din/kg+PDV, kasnije tokom nedelje rešavali su sačmu i po ceni od 16.7-16.8din/kg+PDV.

Osvrt na nedelju iza nas 05.03.-09.03.2018. - cena sojine sačme i dalje pada

U nedelji između 05.03. i 09.03.2018. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 47.2-48.4din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domačih sačmi našle ponude za sojinu sačmu Vrbas po ceni od 47.2din/kg+PDV, ponude za sojinu sačmu Dijamant po ceni od 47.5-48.4din/kg+PDV, takodje tokom ove nedelje imali smo ponudu i za domaću sačmu iz Bečeja po ceni od 47.5-48din/kg+PDV. Od uvoznih sačmi rinfuz za ovu nedelju imali smo ponudu za sojinu sačmu Bimal po ceni od 47-48.3din/kg+PDV i za sojinu sačmu indijsku rinfuz po ceni od 47.5-48din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje beležili smo realizaciju za sojinu sačmu iz Dijamanta po ceni od 47.5din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu se tokom ove nedelje radila i sojina sačma uvozna rinfuz Bimal fca kupac po ceni od 47.2din/kg+PDV.

Osvrt na nedleju iza nas 05.03.-09.03.2018. - cena ječma i dalje prilično stabilna

Ponuđena cena za ječam, tokom prethodne nedelje, je u rasponu od 17.3-17.5din/kg+PDV. Preko Info Tim Logistike, sistema informacija u poljoprivredi i prehrani, beležena su trgovanja po cenama u rasponu 17.3-17.4din/kg+PDV. Stabilna je situacija, odnosno nema velikih oscilacija po pitanju ponude, potražnje i cene ječma.